Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Je jméno důležité? Jméno - bylo výrazem buď nějaké význačné vlastnosti osoby, jíž bylo dáno, nebo nějakých zvláštních okolností, za nichž se ona osoba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Je jméno důležité? Jméno - bylo výrazem buď nějaké význačné vlastnosti osoby, jíž bylo dáno, nebo nějakých zvláštních okolností, za nichž se ona osoba."— Transkript prezentace:

1 Je jméno důležité? Jméno - bylo výrazem buď nějaké význačné vlastnosti osoby, jíž bylo dáno, nebo nějakých zvláštních okolností, za nichž se ona osoba zrodila, nebo konečně i nadějí, jež s narozeným člověkem byly spojovány pro Izrael a Boha bylo jméno důležité: Abram (vznešený otec) – Abraham (otec národů) Jákob (úskočný) – Izrael (Bůh bojuje) Šimon (naslouchající) – Petr (kámen, skála)

2 Jaké je jméno tvého Boha?
Jsem, který jsem

3 Jsem, který jsem Exodus 3:13 Avšak Mojžíš Bohu namítl: "Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?"14 Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." (Já jsem ten jsoucí) A pokračoval: "Řekni Izraelců….. a prohlásil jsem: Vyvedu vás z egyptského ujařmením toto: JSEM posílá mě k vám.

4 Jsem, který jsem je Bohem, který skutečně je, existuje, slyší, vidí, jedná ….. Žalm 135:15 Modly pronárodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.16 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí.17 Mají uši, a nic nezaslechnou, v jejich ústech není dechu.18 Jim podobni jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. je Bohem, který nemůže být ničím jiným, než čím je – byl, je a bude stejně skvělý!!! kdykoli, kdekoli, pro kohokoli, za všech okolností

5 Yahweh (Jehovah) – Pán Jehova Sabaoth Hospodin zástupů
Jehova Jireh Hospodin opatří Jehova Raa Hospodin, který tě uzdravuje Jehova Nissi Hospodin je má korouhev Jehova Shalom Hospodin je pokoj Jehova Tsidkenu Hospodin je naše spravedlnost Jehova Shammach Hospodin tam přebývá

6 Bůh chce být s tebou a chce si Tě použít
Bůh viděl těžkosti Izraele, viděl jejich otroctví Bůh to vidí i v našich životech Bůh si použil Mojžíše k vyvedení lidu Bůh si chce použít i Tebe Bůh vyvedl lid z otroctví do svobody Bůh chce vyvést i lidi okolo nás

7 Učiň Boží jméno velké ve svém životě
„To, co si myslíme o Bohu, ovlivňuje všechny naše postoje“ Jaké je jméno Boha ve tvé mysli, taková bude víra ve tvém srdci.


Stáhnout ppt "Je jméno důležité? Jméno - bylo výrazem buď nějaké význačné vlastnosti osoby, jíž bylo dáno, nebo nějakých zvláštních okolností, za nichž se ona osoba."

Podobné prezentace


Reklamy Google