Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ve společenství s Matkou Boží.  po nanebevstoupení Ježíše zůstala uprostřed společenství apoštolů;  s nimi v modlitbách očekávala seslání Ducha Svatého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ve společenství s Matkou Boží.  po nanebevstoupení Ježíše zůstala uprostřed společenství apoštolů;  s nimi v modlitbách očekávala seslání Ducha Svatého."— Transkript prezentace:

1 Ve společenství s Matkou Boží

2  po nanebevstoupení Ježíše zůstala uprostřed společenství apoštolů;  s nimi v modlitbách očekávala seslání Ducha Svatého.  Vždy ukazuje na svého Syna.  Nikdy svého Syna nezastiňuje. Maria

3  Je to nejdůležitější rozhovor, který se kdy v dějinách světa udál.  Starozákonní lid se na tuto větu připravoval a NZ naplňuje toto očekávání.  Anděl mluví Božím jménem a Maria reprezentuje každého z nás. Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!

4 Anděl zvěstuje Trojjediného Boha Bůh Otec: Pán s tebou! Syn: Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce. Duch Svatý: Duch Svatý sestoupí na tebe a moc nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. Maria odpovídá: Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.

5 = raduj se, Maria. Takto skrze anděla zdraví Marii sám Bůh. Takto v modlitbě zdraví Bůh i mě. Takto můžeme zdravit Marii i my. Zdrávas, Maria

6  Maria je naplněna Boží milostí  a do tohoto stavu milosti přichází přebývat sám Pán.  A takto se zrodila Láska.  A tato láska touží přebývat skrze slova modlitby i ve tvém srdci, abys i ty, když se budeš modlit, byl naplněn Boží milostí. Milosti plná! Pán s tebou!

7  Alžběta byla naplněna Duchem Svatým. A proto mohla říct tato slova.  To platí i pro naši modlitbu: Pokud se necháme naplnit Duchem Svatým, tak můžeme říkat daleko jasnější a zřetelnější myšlenky, které nás vedou k Bohu.  Maria – podobně jako Abrahám – pro svoji víru přináší Boží požehnání všem lidem. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!

8  Marii, která je matkou Božího Syna a současně i naší matkou, můžeme svěřovat všechny své prosby a starosti.  Maria je prostřednicí setkání mezi člověkem a Bohem.  Maria všude přichází spolu s Ježíšem, prosí o jeho milost a On pak proměňuje srdce.  Když se svěřujeme její prosbě, tak se spolu s ní odevzdáváme do Boží vůle. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás.

9  Touto prosbou uznávám a vyznávám, že jsem hříšník;  svěřuji se Marii v přítomném okamžiku  a svěřuji jí také chvíle umírání: je důležité na tyto chvíle myslet dopředu a vyprošovat si pro ně milosti a určitě bude dobré, když během nich u mě bude stát Maria. Pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší

10


Stáhnout ppt "Ve společenství s Matkou Boží.  po nanebevstoupení Ježíše zůstala uprostřed společenství apoštolů;  s nimi v modlitbách očekávala seslání Ducha Svatého."

Podobné prezentace


Reklamy Google