Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně – já přicházím k Bohu 1. neděle adventní/část 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně – já přicházím k Bohu 1. neděle adventní/část 1."— Transkript prezentace:

1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně – já přicházím k Bohu 1. neděle adventní/část 1

2 Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“ 1. čtení (Jeremiáš 33,14-16)

3 O čem text mluví?  Slova jsou pronesena v situaci zániku izraelského království → v situaci beznaděje.  Hospodin skrze proroka Jeremiáše promlouvá k Izraeli a slibuje záchranu.  Boží slovo zde vyjadřuje strach člověka po hříchu → pocit beznaděje.  Bůh i dnes touží vstupovat do našich těžkostí, smutků, obav a pádů a proměňovat je ve vítězství. Izrael byl v pozici radostného očekávání spásy, také křesťanský život se vyznačuje radostným očekáváním splnění Božích příslibů v našich životech. O tom je adventní doba, kdy křesťané s radostí očekávají nové narození Božího Syna ve svých srdcích. X

4  „Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby“ - Všechny smlouvy, které Hospodin uzavírá, jsou pevné. Bůh člověka nikdy neopouští.  „Sliby, které jsem dal Izraelovu a Judovu domu“ - Slovo „dům“ znamená Boží lid. Zaslíbení se týkají Božího lidu.  „V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi“ - Tento verš vychází ze starého zaslíbení, které se dostalo Davidovi. Některé myšlenky textu

5 Poselství textu  Bohu velmi záleží na člověku a touží po tom, abychom byli šťastní už tady na zemi.  Svět, ve kterém žijeme, nemá být jen „slzavým údolím“, ze kterého máme uniknout. Boží spása proniká do tohoto světa. Slova proroka Jeremiáše se vztahují na dny našeho pozemského života.

6 růže

7 Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka. Evangelium (Lukáš 21,25-28.34-6)

8 V textu na 1. neděli adventní nasloucháme Ježíši, jak ohlašuje svůj nadcházející příchod jakožto Syn člověka. Pro ty, kteří jsou věrnými Pánovými učedníky je to požehnaná událost: mají s hrdostí zvednout hlavu. Bude to chvíle naplnění Pánových příslibů, kdy vše stvořené zakusí osvobození ode všeho zla. Křesťané se tohoto dne nemají bát, ale očekávat jej s nadějí. O čem text mluví?

9 „Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“ Křesťan má bdít, aby jeho srdce nezůstalo bezcitné, aby se nenechal zaplavit požadavky doby. Náš život nesmí být hypnotizován hrůzou, ale ani se nesmí rozplývat v jakési otupělosti. Bdít a modlit se v jakékoliv chvíli svého života je vždy cesta k tomu, aby Pánem mého srdce byl Ježíš, a ne já. Náš pohled do budoucnosti by měl být pokojný a plný naděje. Budoucnost patří vždycky Bohu, jeho pokoji, radosti a lásce. Některé myšlenky textu

10 Biblické texty z 1. neděle adventní hovoří o: očekávání, které se rodí skrze Boží slovo v beznadějném lidském pohledu na danou situaci. PRO BOHA VŠAK ŽÁDNÁ SITUACE NENÍ BEZNADĚJNÁ. Poselství textu


Stáhnout ppt "ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně – já přicházím k Bohu 1. neděle adventní/část 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google