Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. neděle adventní/část 1. Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. neděle adventní/část 1. Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli,"— Transkript prezentace:

1 4. neděle adventní/část 1

2 Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je (Hospodin) opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k synům Izraele. Bude stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti jména, Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť (jeho moc) se rozšíří až do končin země. On (sám) pak bude pokojem.“

3 * Vystupuje v době velké korupce, sociální nespravedlnosti, nezájmu krále a zodpovědných o svůj lid. * Hlásá Boží nápravu zlého stavu, který zavinil člověk. * Kořen zla vidí v nepravosti Božího lidu. * Přináší však také příslib od Hospodina, který přinese pokoj, mír a radost do Izraele.

4 „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti.“ Betlém - bezvýznamné městečko Proroctví vede upadající království k pokorným začátkům, kdy v malém Betlémě byl na krále pomazán bezvýznamný pastýř – David. David se stává předobrazem Mesiáše. Jeruzalém - královské město

5 „Proto je (Hospodin) opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k synům Izraele.“ • Pro nepravost Izraele jej Hospodin opustí, dokud rodička neporodí. • Bůh neopouští z hněvu, ale aby formoval. - přes všechnu nepravost člověka jej stále miluje a shromažďuje do jednoho společenství.

6 „On (sám) pak bude pokojem.“ * nový vládce – dítě v jeslích před lidmi maličké a bezmocné před Bohem změní úděl lidstva. * Nový vládce – jiný než světští vládcové – nepřichází s vojenskou mocí, ale s láskou, která však dává svobodu; přináší pokoj.

7 V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“

8

9 * Skrze „ano“ Bohu – „ano“ druhému člověku. - vrůstání do lidského společenství. * Marii toto „ano“ vedlo nejprve k Alžbětě - sdílet velké Boží věci, které se jim přihodily. MARIA SE STÁVÁ PRVNÍ APOŠTOLKOU. „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách.“

10 „Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým.“ Maria je prostřednicí * setkání Ježíše a Jana * naplnění Jana a Alžběty Duchem Svatým MARIA JE PROSTŘEDNICÍ VŠECH MILOSTÍ.


Stáhnout ppt "4. neděle adventní/část 1. Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli,"

Podobné prezentace


Reklamy Google