Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně – já přicházím k Bohu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně – já přicházím k Bohu"— Transkript prezentace:

1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně – já přicházím k Bohu
4. neděle adventní/část 1

2 Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je (Hospodin) opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k synům Izraele. Bude stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti jména, Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť (jeho moc) se rozšíří až do končin země. On (sám) pak bude pokojem.“ 1. čtení (Micheáš 5,1-4a)

3 Prorok Micheáš Vystupuje v době velké korupce, sociální nespravedlnosti, nezájmu krále a zodpovědných o svůj lid. Hlásá Boží nápravu zlého stavu, který zavinil člověk. Kořen zla vidí v nepravosti Božího lidu. Přináší však také příslib od Hospodina, který přinese pokoj, mír a radost do Izraele.

4 Některé myšlenky z 1. čtení
„A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti.“ Jeruzalém - královské město Betlém - bezvýznamné městečko Proroctví vede upadající království k pokorným začátkům, kdy v malém Betlémě byl na krále pomazán bezvýznamný pastýř – David. David se stává předobrazem Mesiáše.

5 Některé myšlenky z 1. čtení
„Proto je (Hospodin) opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k synům Izraele.“ Pro nepravost Izraele jej Hospodin opustí, dokud rodička neporodí. Bůh neopouští z hněvu, ale aby formoval. - přes všechnu nepravost člověka jej stále miluje a shromažďuje do jednoho společenství.

6 Některé myšlenky z 1. čtení
„On (sám) pak bude pokojem.“ nový vládce – dítě v jeslích před lidmi maličké a bezmocné před Bohem změní úděl lidstva. Nový vládce – jiný než světští vládcové – nepřichází s vojenskou mocí, ale s láskou, která však dává svobodu; přináší pokoj.

7 V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Evangelium (Lukáš 1,39-45)

8

9 Některé myšlenky z evangelia
„V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách.“ Skrze „ano“ Bohu – „ano“ druhému člověku. - vrůstání do lidského společenství. Marii toto „ano“ vedlo nejprve k Alžbětě - sdílet velké Boží věci, které se jim přihodily. Maria se stává první apoštolkou.

10 Některé myšlenky z evangelia
„Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým.“ Maria je prostřednicí setkání Ježíše a Jana naplnění Jana a Alžběty Duchem Svatým Maria je prostřednicí všech milostí.


Stáhnout ppt "ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně – já přicházím k Bohu"

Podobné prezentace


Reklamy Google