Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČR pro Ježíše Termíny ŠVM v Malenovicích pro školní rok 2005/06 ŠVM II. AC/ECM - první víkend 2. - 4. 12. 2005 - druhý víkend 10. - 12. 2. 2006 - druhý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČR pro Ježíše Termíny ŠVM v Malenovicích pro školní rok 2005/06 ŠVM II. AC/ECM - první víkend 2. - 4. 12. 2005 - druhý víkend 10. - 12. 2. 2006 - druhý."— Transkript prezentace:

1

2 ČR pro Ježíše Termíny ŠVM v Malenovicích pro školní rok 2005/06 ŠVM II. AC/ECM - první víkend 2. - 4. 12. 2005 - druhý víkend 10. - 12. 2. 2006 - druhý víkend 10. - 12. 2. 2006 - třetí víkend 21. - 23. 4. 2006 - třetí víkend 21. - 23. 4. 2006 - čtvrtý víkend 26. - 28. 5. 2006 - čtvrtý víkend 26. - 28. 5. 2006

3 ČR pro Ježíše LETNICE seslání Ducha Svatého „ …ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Skutky 2/8

4 LETNICE ČR pro Ježíše Tvůj život pod mocí Ducha svatého změní tento svět !!!

5 LETNICE Tvůj život pod mocí Ducha svatého změní tento svět !!! slavnost seslání Ducha svatého, naplněním a vyvrcholením Velikonoc. Slavil se už v židovství a právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Duch svatý tak posvětil církev jako nový Boží lid a zahájil její misijní šíření. Byl to také den, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy a den prvotin. Svátek Letnic je…

6 LETNICE Tvůj život pod mocí Ducha svatého změní tento svět !!! ČR pro Ježíše Skutky apoštolské 2:1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. 2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. 3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; 4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

7 LETNICE Tvůj život pod mocí Ducha svatého změní tento svět !!! ČR pro Ježíše Proč byl seslán Duch svatý?  vedl  vyučoval  obviňoval z hříchu  zmocňoval  dával nadpřirozené věci – dary D.S.  nám dal sílu jít „proti“ rozumu – mnohdy Bůh jedná „divně“ a je třeba jít tam, kde nás chce mít  učinil mocnými svědky a my jsme naplnili celou zemi evangeliem a to v moci D.S. a ne v lidské moudrosti Aby nás:

8 LETNICE Tvůj život pod mocí Ducha svatého změní tento svět !!! ČR pro Ježíše Skutky apoštolské 1:4 Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní." 6 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?" 7 Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." Co je třeba pro to udělat?

9 LETNICE Tvůj život pod mocí Ducha svatého změní tento svět !!! ČR pro Ježíše  neodcházet z Jeruzaléma  čekat až se naplní to, co řekl Otec - zaslíbení  přijmout, jak to bude vypadat – moc tomu nerozuměli – dostanete sílu D.S. … Co je třeba pro to udělat?  ALE byli svorní – jednomyslní  modlili se až se to stalo  byli na Boha otevření a očekávali Skutky apoštolské 1:14 Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry. s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

10 LETNICE Tvůj život pod mocí Ducha svatého změní tento svět !!! ČR pro Ježíše  usiluj o zmocnění skrze křest v Duchu svatém (Sk. 8/16...)  otevři se na Něj – může přijít myšlenka, situace, pokoj či nepokoj…  buď v očekávání  „trošku“ potlač svůj rozum a logické uvažování  používej víru  buď rozhodný a udatný – D.S. někdy mluví tichým hlasem a nenutí a nepřemlouvá Co můžeš udělat pro to, abys byl veden Duchem svatým?

11 ČR pro Ježíše LETNICE seslání Ducha Svatého „ …ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Skutky 2/8


Stáhnout ppt "ČR pro Ježíše Termíny ŠVM v Malenovicích pro školní rok 2005/06 ŠVM II. AC/ECM - první víkend 2. - 4. 12. 2005 - druhý víkend 10. - 12. 2. 2006 - druhý."

Podobné prezentace


Reklamy Google