Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ebed Vyškov 7. 4. 2013 Viktor Baláž O JEŽÍŠI KRISTU A BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ebed Vyškov 7. 4. 2013 Viktor Baláž O JEŽÍŠI KRISTU A BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 Ebed Vyškov 7. 4. 2013 Viktor Baláž O JEŽÍŠI KRISTU A BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ

2  Mnozí se ptali: Kým je?  Mt 8:27 Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?",  Lukáš 7:49 … "Kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy?"  Ježíš – jméno (Hospodin je spása)  Kristus – titul (z řeckého Christos – překlad hebrejského mašíach - pomazaný, Mesiáš)  Ježíš je jedinečný: Poznání Ježíše jako Spasitele vede prostřednictvím zkušenosti k duchovnímu vnímání osobní existence Ježíše v současnosti. V tomto je poznání Ježíše odlišné od poznání jiných historických postav. JEŽÍŠ KRISTUS

3  Naplnění asi 300 SZ proroctví  Nadpřirozené narození z panny a z Ducha svatého  Neměl hříšnou přirozenost  12 let – uvědomoval si své poslání  měl další sestry a bratry a zřejmě se o ni po smrti otce staral  Asi 30 let – zahájení veřejné služby – křest ve vodě, naplnění Duchem svatým, pokušení od satana  Služba plná moci, zázraků….mocného vyučování  Ukřižování a vzkříšení  Odchod do nebe – nyní na pravici Boží a přimlouvá se  Znovu přijde a bude kralovat JEDINEČNÝ ŽIVOT

4  Rozhodl se ponížit a opustit privilégium Božího syna  vykoupení člověka z hříchu a smrti cestou zástupné oběti  neexistuje jiné náboženství, ve kterém by Bůh položil život za lidi a které by mělo svého spasitele jako je Ježíš  Lukáš 19:10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." JEDINEČNÝ POSLÁNÍ

5 ČASOVÝ SLED UDÁLOSTÍ

6

7  Filipským 2:6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.  Co by se stalo kdyby nebyl člověkem?  Neexistovala by adekvátní oběť za hřích člověka  Znaky lidství – jedl, měl city, měl tělo, únava…. JEŽÍŠ BYL PLNĚ ČLOVĚKEM

8  Kol 2,9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství; 10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.  Co by se stalo, pokud by nebyl zároveň Bohem?  Měl by lidskou hříšnou přirozenost a nemohl by se obětovat  znaky božství – svrchovanost, věčnost, vševědoucnost, všemocnost, svatost – bezhříšnost, uzdravování slepých, hluchých, malomocných…zázraky JEŽÍŠ BYL PLNĚ BOHEM

9  Pán - Skutky apoštolské 2:36  Služebník - Skutky apoštolské 3:13  Prorok - Skutky apoštolské 3:22  Logos - Jan 1:1  Syn Boží - Lukáš 22:70  Syn člověka - Jan 6:27  Mesiáš - Mt 16,20  Hlavou církve - Efezským 1:22  Král - Matouš 25:31 JEŽÍŠOVY TITULY, KTERÁ DÁVÁ JEŽÍŠI NZ

10  Existují jen dvě duchovní království – satanovo a Boží  Každý člověk patří do jednoho království  Každé království má lid, krále a pravidla vládnutí  Boží království je místo vlády Ježíše Krista – jeho vláda začíná v lidských srdcích  Vliv Boží království boří satanovo království a vyvolává v něm zmatek BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

11  Příchod Božího království je počátek zkázy satanova král  moc konat zázraky a uzdravovat nemocné  Bůh vysvobozuje z hříchu, démonské moci….  Podmínkou vstupu do Božího království je pokání a víra v Ježíše Krista PŘEBÍRÁNÍ VLÁDY ZAHRNUJE

12  Hledat Boží království - Mt 6,33  Naplňovat Boží vůli pro svůj život  podílet na vítězství Boží vlády nad satanovým královstvím  Duchovně bojovat - jsme v duchovním boji  Dostanou se do něj lidé, kteří o něj usilují ÚLOHA VĚŘÍCÍHO V BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ

13 Ježíšovo lidství nebo božství? Jaký znak božství vyjadřuje? Matouš 28,18 Lukáš 2,40 – 45 1. Jan 1,1-2 Marek 4,37 - 41 Židům 13,8 Jan 4,4 – 26 Koloským 2,2-3 Lukáš 4,2 2. Korinským 5,21 Jan 11,33 – 45 Skutky 3,14-15 Jan 14,6 Nad jakou oblastí demonstroval Ježíš svoji moc? Maouš 8,23-27 Marek 6,46-51 Lukáš 4,33 – 41 Lukáš 9,12 – 14 Jan 11, 43 PRAKTICKÝ ÚKOL – JEŽÍŠ KRISTUS

14 Podobenství o Božím království Matouš 13, 24 – 30 Matouš 13, 31 – 35 Matouš 13, 44 – 46 Matouš 13, 47 – 51 Matouš 25, 1 – 13 Co se o něm dozvídáš? PRAKTICKÝ ÚKOL – BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ


Stáhnout ppt "Ebed Vyškov 7. 4. 2013 Viktor Baláž O JEŽÍŠI KRISTU A BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google