Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. neděle adventní/část 1.  Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. neděle adventní/část 1.  Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil."— Transkript prezentace:

1 3. neděle adventní/část 1

2  Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz; nad tebou bude plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou zajásá jako za dnů shromáždění. 1. čtení (Sofoniáš 14-18a)

3   Před vystoupením proroka Sofoniáše: modloslužba v Izraeli, pronásledování proroků.  Prorok Sofoniáš: Příprava Izraele pro obnovu a očistu Božího lidu.  V proroctví Sofoniáše: důraz na den Hospodinův. Prorok Sofoniáš

4   burcoval k pokání a obrácení : Izrael pro svůj odklon od Hospodina zažívá těžké rány,  vybízel k radosti : pokud se Izrael obrátí, Hospodin zruší svůj trest a ujme se pokořených. Prorok Sofoniáš

5  „V onen den bude řečeno Jeruzalému: Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce!“  díky obrácení v mém srdci přebývá Bůh,  není se čeho bát, je čas radosti a jásotu,  sláva Boží se bude odrážet v každém člověku. A my se skutečně staneme obrazem Božím. Některé myšlenky z 1. čtení

6   Příchod Božího Syna na zem.  Smazáno odsouzení člověka. Adventní radost = OBNOVA LÁSKY MEZI ČLOVĚKEM A BOHEM.

7  Hospodin vyvádí z modloslužby (ze závislosti na materiálních věcech) a daruje svobodu. Když se zdá, že Bůh mlčí – je třeba: naslouchat Božímu slovu, uvažovat o tom, co již Bůh učinil v dějinách spásy. Postoj radosti zahání jakýkoli strach a povzbuzuje k jednání ve prospěch druhých. Adventní radost

8  Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst. Evangelium (Lukáš 3, 10-18)

9  Některé myšlenky z evangelia „ Co máme dělat? “  abychom vyrovnávali stezky svého života Bohu? „Odpovídal jim…“  více si všímat lidí kolem sebe a být k nim spravedliví;  nepřistupovat k vlastnímu majetku sobecky, bez ohledu na druhé.

10  „Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem.“  Jan Křtitel svými odpověďmi připravuje cestu pro Ježíše Krista. „Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků.“  Nezůstávejme ve své duchovní hluchotě vůči Božímu slovu.  Příslušnost k církvi nás nezbavuje požadavku obrácení.  Otevřeme svoje kamenná srdce, aby do nich mohl vstoupit Mesiáš a proměnit je v srdce z masa. Některé myšlenky z evangelia


Stáhnout ppt "3. neděle adventní/část 1.  Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil."

Podobné prezentace


Reklamy Google