Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Boží Zjevení Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Boží Zjevení Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)"— Transkript prezentace:

1 Boží Zjevení Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)

2 Malé opakování: V žádném případě nesmíme přenášet __________ __________ na věčný život. Věčný život se nachází v rovině _______. Začíná již ____ duchovními postoji, kterým se učíme. Mají v nich nezastupitelné místo – pravda, láska, dobro, spravedlnost, čistota, pokora … Věčný život se uskutečňuje ve vztahu k ______ a druhým ______. Je to neustálé vlastnění přítomného _________, ve kterém budou naplněny všechny naše nejušlechtilejší ______ bez ničeho záporného. Tento okamžik nikdy _________.

3 Dokončeme výroky Ježíše Krista
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, … (Mt 16,24) Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, …(Mt 10, 37) Miluje svůj život, ... (Jan 12,25)

4 Dokončeme výroky Ježíše Krista
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24) Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, …(Mt 10, 37) Miluje svůj život, ... (Jan 12,25)

5 Dokončeme výroky Ježíše Krista
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24) Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10, 37) Miluje svůj život, ... (Jan 12,25)

6 Dokončeme výroky Ježíše Krista
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24) Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10, 37) Miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. (Jan 12,25)

7 Dvojpodobenství o Božím království
Mluví se v něm o zakopaném pokladu a vzácné perle. Dejte jejich text ve skupinách dohromady.

8 Dvojpodobenství o Božím království
— Podobenství o pokladu v poli Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. — Podobenství o perle Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. (Mt 13, 44 – 46)

9 Cesta k věčnému životu:
— Víra ve věčný život po nás žádá zřeknutí se pozemského života pro život věčný. — Existují pouze dvě cesty Jednorázové zřeknutí se pozemského života pro Krista – mučednictví. Postupné zříkání se své vůle a naplňování Boží vůle v mém životě.

10 Boží Zjevení Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)

11 Co je to Boží zjevení? Práce ve skupinách.

12 Co je to Boží zjevení? Bůh je duch a našimi smysly je nepostřehnutelný.

13 Co je to Boží zjevení? Bůh je duch a našimi smysly je nepostřehnutelný. Proto Bůh na sebe bere smyslově vnímatelnou podobu, aby nám mohl sdělit nějaké důležité informace o Něm a o nás.

14 Proč je třeba Božího zjevení?
Člověk je přece schopen svým rozumem dojít k poznaní Tvůrce. Vzpomínáme si jak?

15 Proč je třeba Božího zjevení?
Člověk je přece schopen svým rozumem dojít k poznaní Tvůrce. Vzpomínáme si jak? Skrze Boží dílo – stvořený svět a svou schopnost poznávat dobro a zlo. Nebesa vypravují slávu Boží a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. (Žl 19,2) Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Řím 1,20)

16 Proč je třeba Božího zjevení?
1. Lidské poznání je narušené hříchem. Hřích zotročuje člověka tím, že mu předkládá před oči falešné představy o jeho štěstí. Toto může jít až tak daleko, že naše skutečné a konečné dobro, kterým je Bůh, můžeme vnímat, jako nepřítele našeho štěstí.

17 Proč je třeba Božího zjevení?
1. Lidské poznání je narušené hříchem. Hřích zotročuje člověka tím, že mu předkládá před oči falešné představy o jeho štěstí. Tato skutečnost jde až tak daleko, že naše skutečné a konečné dobro, kterým je Bůh, můžeme vnímat, jako nepřítele našeho štěstí. 2. Bůh si přeje, abychom Ho poznávali více, než bychom byli schopni, skrze náš rozum. Větší poznání vede k hlubšímu vztahu a lásce. Tím otevírá člověka k většímu obdarování od Boha a štěstí.

18 Kde je napsáno Boží zjevení?
Práce ve skupinách.

19 Kde je napsáno Boží zjevení?
Písmo svaté - Bible

20 Kde je napsáno Boží zjevení?
Bible se dělí na Starý a Nový zákon. Vyjmenujte osoby nebo skupiny osob, skrze které Bůh mluvil ve Starém zákoně a v Novém zákoně. Práce ve skupinách

21 Kdo mluvil jménem Božím?
Starý zákon Mojžíš proroci Nový zákon Ježíš Kristus apoštolové

22 Ježíš Kristus – Boží zjevení
Starý zákon byl přípravou na vrchol zjevení, které se uskutečnilo v Ježíši Kristu

23 Ježíš Kristus – Boží zjevení
Starý zákon byl přípravou na vrchol zjevení, které se uskutečnilo v Ježíši Kristu JEŽÍŠ KRISTUS Apoštolové zvěstují to, co jim bylo zjeveno skrze Ježíše Krista.

24 Ježíš Kristus – Boží zjevení
Starý zákon byl přípravou na vrchol zjevení, které se uskutečnilo v Ježíši Kristu Apoštolové zvěstují to, co jim bylo zjeveno skrze Ježíše Krista. Vrcholem Božího zjevení je Ježíš Kristus Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. (Jan 14, 8 – 10)

25 Ježíš Kristus – Boží zjevení
Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n) Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. (1 Jan 1,1n)

26 Ježíš Kristus – Boží zjevení
V evangeliích není zachycen život Ježíše Krista, ale jeho veřejné působení.

27 Ježíš Kristus – Boží zjevení
V evangeliích není zachycen život Ježíše Krista, ale jeho veřejné působení. Vše, co je tam zachyceno – Ježíšovy slova, činy, gesta, postoje – prostě všechno – odhaluje tvář neviditelného Boha.

28 Ježíš Kristus – Boží zjevení
V evangeliích není zachycen život Ježíše Krista, ale jeho veřejné působení. Vše, co je tam zachyceno – Ježíšovy slova, činy, gesta, postoje – prostě všechno – odhaluje tvář neviditelného Boha. Ježíš Kristus je nejdokonalejší Boží zjevení, které zavazuje všechny lidi a jiné už dáno nebude.

29 Ježíš Kristus – Boží zjevení
Příběh – Sněžné husy

30 Boží Zjevení Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)


Stáhnout ppt "Boží Zjevení Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)"

Podobné prezentace


Reklamy Google