Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)"— Transkript prezentace:

1 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)

2  V žádném případě nesmíme přenášet __________ __________ na věčný život.  Věčný život se nachází v rovině _______. Začíná již ____ duchovními postoji, kterým se učíme. Mají v nich nezastupitelné místo – pravda, láska, dobro, spravedlnost, čistota, pokora …  Věčný život se uskutečňuje ve vztahu k ______ a druhým ______.  Je to neustálé vlastnění přítomného _________, ve kterém budou naplněny všechny naše nejušlechtilejší ______ bez ničeho záporného. Tento okamžik nikdy _________.  V žádném případě nesmíme přenášet __________ __________ na věčný život.  Věčný život se nachází v rovině _______. Začíná již ____ duchovními postoji, kterým se učíme. Mají v nich nezastupitelné místo – pravda, láska, dobro, spravedlnost, čistota, pokora …  Věčný život se uskutečňuje ve vztahu k ______ a druhým ______.  Je to neustálé vlastnění přítomného _________, ve kterém budou naplněny všechny naše nejušlechtilejší ______ bez ničeho záporného. Tento okamžik nikdy _________.

3  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, … (Mt 16,24)  Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, …(Mt 10, 37)  Miluje svůj život,... (Jan 12,25)  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, … (Mt 16,24)  Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, …(Mt 10, 37)  Miluje svůj život,... (Jan 12,25)

4  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)  Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, …(Mt 10, 37)  Miluje svůj život,... (Jan 12,25)  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)  Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, …(Mt 10, 37)  Miluje svůj život,... (Jan 12,25)

5  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)  Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10, 37)  Miluje svůj život,... (Jan 12,25)  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)  Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10, 37)  Miluje svůj život,... (Jan 12,25)

6  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)  Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10, 37)  Miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. (Jan 12,25)  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mt 16,24)  Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10, 37)  Miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. (Jan 12,25)

7 Mluví se v něm o zakopaném pokladu a vzácné perle. Dejte jejich text ve skupinách dohromady. Mluví se v něm o zakopaném pokladu a vzácné perle. Dejte jejich text ve skupinách dohromady.

8 — Podobenství o pokladu v poli Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. — Podobenství o perle Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. (Mt 13, 44 – 46) — Podobenství o pokladu v poli Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. — Podobenství o perle Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. (Mt 13, 44 – 46)

9 — Víra ve věčný život po nás žádá zřeknutí se pozemského života pro život věčný. — Existují pouze dvě cesty 1. Jednorázové zřeknutí se pozemského života pro Krista – mučednictví. 2. Postupné zříkání se své vůle a naplňování Boží vůle v mém životě. — Víra ve věčný život po nás žádá zřeknutí se pozemského života pro život věčný. — Existují pouze dvě cesty 1. Jednorázové zřeknutí se pozemského života pro Krista – mučednictví. 2. Postupné zříkání se své vůle a naplňování Boží vůle v mém životě.

10 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)

11 Práce ve skupinách.

12  Bůh je duch a našimi smysly je nepostřehnutelný.

13  Proto Bůh na sebe bere smyslově vnímatelnou podobu, aby nám mohl sdělit nějaké důležité informace o Něm a o nás.  Bůh je duch a našimi smysly je nepostřehnutelný.  Proto Bůh na sebe bere smyslově vnímatelnou podobu, aby nám mohl sdělit nějaké důležité informace o Něm a o nás.

14 Člověk je přece schopen svým rozumem dojít k poznaní Tvůrce. Vzpomínáme si jak? Člověk je přece schopen svým rozumem dojít k poznaní Tvůrce. Vzpomínáme si jak?

15 Člověk je přece schopen svým rozumem dojít k poznaní Tvůrce. Vzpomínáme si jak? Skrze Boží dílo – stvořený svět a svou schopnost poznávat dobro a zlo. Nebesa vypravují slávu Boží a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. (Žl 19,2) Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Řím 1,20) Člověk je přece schopen svým rozumem dojít k poznaní Tvůrce. Vzpomínáme si jak? Skrze Boží dílo – stvořený svět a svou schopnost poznávat dobro a zlo. Nebesa vypravují slávu Boží a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. (Žl 19,2) Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Řím 1,20)

16 1. Lidské poznání je narušené hříchem. Hřích zotročuje člověka tím, že mu předkládá před oči falešné představy o jeho štěstí. Toto může jít až tak daleko, že naše skutečné a konečné dobro, kterým je Bůh, můžeme vnímat, jako nepřítele našeho štěstí. 1. Lidské poznání je narušené hříchem. Hřích zotročuje člověka tím, že mu předkládá před oči falešné představy o jeho štěstí. Toto může jít až tak daleko, že naše skutečné a konečné dobro, kterým je Bůh, můžeme vnímat, jako nepřítele našeho štěstí.

17 1. Lidské poznání je narušené hříchem. Hřích zotročuje člověka tím, že mu předkládá před oči falešné představy o jeho štěstí. Tato skutečnost jde až tak daleko, že naše skutečné a konečné dobro, kterým je Bůh, můžeme vnímat, jako nepřítele našeho štěstí. 2. Bůh si přeje, abychom Ho poznávali více, než bychom byli schopni, skrze náš rozum. Větší poznání vede k hlubšímu vztahu a lásce. Tím otevírá člověka k většímu obdarování od Boha a štěstí. 1. Lidské poznání je narušené hříchem. Hřích zotročuje člověka tím, že mu předkládá před oči falešné představy o jeho štěstí. Tato skutečnost jde až tak daleko, že naše skutečné a konečné dobro, kterým je Bůh, můžeme vnímat, jako nepřítele našeho štěstí. 2. Bůh si přeje, abychom Ho poznávali více, než bychom byli schopni, skrze náš rozum. Větší poznání vede k hlubšímu vztahu a lásce. Tím otevírá člověka k většímu obdarování od Boha a štěstí.

18 Práce ve skupinách.

19 Písmo svaté - Bible

20 Bible se dělí na Starý a Nový zákon. Vyjmenujte osoby nebo skupiny osob, skrze které Bůh mluvil ve Starém zákoně a v Novém zákoně. Práce ve skupinách Bible se dělí na Starý a Nový zákon. Vyjmenujte osoby nebo skupiny osob, skrze které Bůh mluvil ve Starém zákoně a v Novém zákoně. Práce ve skupinách

21 Starý zákon  Mojžíš  proroci Nový zákon  Ježíš Kristus  apoštolové Starý zákon  Mojžíš  proroci Nový zákon  Ježíš Kristus  apoštolové

22  Starý zákon byl přípravou na vrchol zjevení, které se uskutečnilo v Ježíši Kristu

23 ↓ JEŽÍŠ KRISTUS ↑  Apoštolové zvěstují to, co jim bylo zjeveno skrze Ježíše Krista.  Starý zákon byl přípravou na vrchol zjevení, které se uskutečnilo v Ježíši Kristu ↓ JEŽÍŠ KRISTUS ↑  Apoštolové zvěstují to, co jim bylo zjeveno skrze Ježíše Krista.

24  Starý zákon byl přípravou na vrchol zjevení, které se uskutečnilo v Ježíši Kristu  Apoštolové zvěstují to, co jim bylo zjeveno skrze Ježíše Krista.  Vrcholem Božího zjevení je Ježíš Kristus Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. (Jan 14, 8 – 10)  Starý zákon byl přípravou na vrchol zjevení, které se uskutečnilo v Ježíši Kristu  Apoštolové zvěstují to, co jim bylo zjeveno skrze Ježíše Krista.  Vrcholem Božího zjevení je Ježíš Kristus Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. (Jan 14, 8 – 10)

25  Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)  Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. (1 Jan 1,1n)  Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)  Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. (1 Jan 1,1n)

26  V evangeliích není zachycen život Ježíše Krista, ale jeho veřejné působení.

27  Vše, co je tam zachyceno – Ježíšovy slova, činy, gesta, postoje – prostě všechno – odhaluje tvář neviditelného Boha.  V evangeliích není zachycen život Ježíše Krista, ale jeho veřejné působení.  Vše, co je tam zachyceno – Ježíšovy slova, činy, gesta, postoje – prostě všechno – odhaluje tvář neviditelného Boha.

28  V evangeliích není zachycen život Ježíše Krista, ale jeho veřejné působení.  Vše, co je tam zachyceno – Ježíšovy slova, činy, gesta, postoje – prostě všechno – odhaluje tvář neviditelného Boha.  Ježíš Kristus je nejdokonalejší Boží zjevení, které zavazuje všechny lidi a jiné už dáno nebude.  V evangeliích není zachycen život Ježíše Krista, ale jeho veřejné působení.  Vše, co je tam zachyceno – Ježíšovy slova, činy, gesta, postoje – prostě všechno – odhaluje tvář neviditelného Boha.  Ježíš Kristus je nejdokonalejší Boží zjevení, které zavazuje všechny lidi a jiné už dáno nebude.

29 Příběh – Sněžné husy

30 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)


Stáhnout ppt "Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1n)"

Podobné prezentace


Reklamy Google