Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLE STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLE STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY."— Transkript prezentace:

1 BIBLE STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY ŽÁNRY V BIBLI ŽÁNRY V BIBLI ŽÁNRY V BIBLI ŽÁNRY V BIBLI ŽÁNRY V BIBLIBIBLE

2 SEZNAM KNIH, KTERÉ JSOU POVAŽOVÁNY ZA BOŽÍ SLOVO Co je to „biblický kánon“? BIBLE

3 PAPYRUS PERGAMEN Jaký byl materiál, na který byly původně biblické texty zapisovány? Jaký byl materiál, na který byly původně biblické texty zapisovány?BIBLE

4 CYRILOMETODĚJSKÝ PŘEKLAD BIBLE KRALICKÁ BIBLE SVATOVÁCLAVSKÁ ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD JERUZALEMSKÁ BIBLE BIBLE 21. STOLETÍ Jmenuj některý z českých překladů Bible. BIBLE

5 KAPITOLY VERŠE Na co Bibli rozdělili Stefan Landton a Robert Estienne? Na co Bibli rozdělili Stefan Landton a Robert Estienne?BIBLE

6 KUMRÁN jeskyně Jak se jmenuje místo, kde byly nalezeny svitky s biblickým textem z Ježíšovy doby? Jak se jmenuje místo, kde byly nalezeny svitky s biblickým textem z Ježíšovy doby?BIBLE

7 IZAJÁŠ JEREMJÁŠ EZECHIEL DANIEL Jak se jmenují „velcí“ proroci? STARÝ ZÁKON

8 46 Kolik je knih Starého zákona? STARÝ ZÁKON

9 TÓBIJÁŠ, JÚDIT, PŘÍDAVKY K ESTER, PŘÍDAVKY K DANIELOVI, KNIHA MOUDROSTI SÍRACHOVEC 1.A 2. KNIHA MAKABEJSKÁA 2. KNIHA MAKABEJSKÁ BÁRUCH Jmenuj některou z deuterokanonických knih. Jmenuj některou z deuterokanonických knih. STARÝ ZÁKON

10 HISTORICKÉ KNIHY BÁSNICKÉ KNIHY A KNIHY O MOUDROSTI PROROCKÉ KNIHY Jak dělíme knihy Starého zákona? STARÝ ZÁKON

11 2 Kolik je v Bibli zpráv o stvoření? STARÝ ZÁKON

12 SYTIT HLADOVÉ DÁT NAPÍT ŽÍZNIVÝM OBLÉKAT NAHÉ DÁT NOCLEH POCESTNÝM NAVŠTĚVOVAT NEMOCNÉ NAVŠTĚVOVAT VĚZNĚNÉ POHŘBÍVAT MRTVÉ Co patří mezi tzv. skutky milosrdenství? BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

13 ŠALAMOUN Jak se jmenuje král, za jehož vlády byl v Jeruzalémě postaven chrám? Jak se jmenuje král, za jehož vlády byl v Jeruzalémě postaven chrám? BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

14 Jak se jmenuje město, kam z Jeruzaléma odcházeli učedníci a po cestě se potkali se vzkříšeným Ježíšem? Jak se jmenuje město, kam z Jeruzaléma odcházeli učedníci a po cestě se potkali se vzkříšeným Ježíšem? BIBLICKÉ PŘÍBĚHY EMAUZY

15 JIŠAJ Jak se jmenuje otec krále Davida? BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

16 BIBLICKÉ TEXTY O UMUČENÍ A SMRTI JEŽÍŠE KRISTA BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

17 Jedná se o mýtus, smlouvu nebo historickou zprávu? Jedná se o mýtus, smlouvu nebo historickou zprávu? ŽÁNRY V BIBLI MÝTUS Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. (Gn 11,1-9)

18 DOPIS Jedná se o kázání, dopis nebo bajku? ŽÁNRY V BIBLI Měl bych ti ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru; doufám totiž, že tě brzo uvidím, a budeme spolu mluvit tváří v tvář. Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně! (3 J 1,13-15)

19 PODOBENSTVÍ Jedná se o přísloví, podobenství nebo požehnání? Jedná se o přísloví, podobenství nebo požehnání? ŽÁNRY V BIBLI „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. (Mt 13,44-46)

20 Jedná se o žalozpěv, hádanku nebo autobiografii? Jedná se o žalozpěv, hádanku nebo autobiografii? ŽÁNRY V BIBLI ŽALOZPĚV Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se den ze dne v srdci soužit? Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat? (Ž 13,2-3)

21 ŽÁNRY V BIBLI HISTORICKÁ ZPRÁVA Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. Vznesli proti němu žalobu: „Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále.“ Pilát mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ Pilát řekl velekněžím a zástupům: „Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám.“ Ale oni na něj naléhali: „Svým učením pobuřuje lid po celém Judsku; začal v Galileji a přišel až sem.“ Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se, zda je ten člověk z Galileje. Když se dověděl, že podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě. (Lk 23,1-7)

22


Stáhnout ppt "BIBLE STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY."

Podobné prezentace


Reklamy Google