Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Můžeme číst Bibli od První knihy Mojžíšovy až po Zjevení a nenalezneme jediného řádku, který by opravňoval k svěcení neděle. Písmo svaté přikazuje zachovávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Můžeme číst Bibli od První knihy Mojžíšovy až po Zjevení a nenalezneme jediného řádku, který by opravňoval k svěcení neděle. Písmo svaté přikazuje zachovávání."— Transkript prezentace:

1 Můžeme číst Bibli od První knihy Mojžíšovy až po Zjevení a nenalezneme jediného řádku, který by opravňoval k svěcení neděle. Písmo svaté přikazuje zachovávání soboty, dne, který nikdy nesvětíme. Kardinál Gibbons. Vezmeme-li opravdově jakožto věrohodného rádce toliko Bibli bez tradice, pak musíme ještě dnes se židy a adventisty světit sobotu místo neděle. Prof. Dr. A. Cohnen – „Učebnice katolického náboženství.“ Dám tisíc dolarů tomu, kdo z Bible dokáže, že máme zachovávat neděli. Zachováváni neděle je toliko nařízení církve katolické. Církev změnila „Sabat“ na „den slunce“ A celý svět se klaní v tiché poslušnosti nařízení katolické církve v tento den. Kněz T. Enright

2 Stanovisko papeže PIA XII. Velevážený pane, 22. 5. 1954 sdělte mi, prosím, jaký je Váš názor na výtku některých protestantů ohledně přesunu sabatu jako sedmého dne týdne na takzvanou křesťanskou neděli, která je totožná s prvním dnem týdne. Je-li tomu tak, ptám se: Kdy a s jakou pravomocí byla tato změna provedena? S vysokou úctou J. L. Day Odpověď s požehnáním papeže Pia XII.: Milý pane! Ohledně změny zachovávání židovského sabatu na křesťanskou neděli vám mohu sdělit následující fakta: 1. Protestanté, kteří považují Bibli za jediné pravidlo své víry a svého náboženství, by se za všech okolností měli vrátit k zachovávání sabatu. Skutečnost, že tak nečiní,, ale naopak zachovávají neděli, je zpochybňuje v očích všech myslících lidí.

3 Stanovisko papeže PIA XII. 2. My, katolíci, nepřijímáme Bibli za jediné pravidlo víry. Vedle Bible máme živou církev, církevní autoritu jako měřítko, které nás vede. My tvrdíme, že tato církev je ustanovena Kristem, aby lidi poučovala a vedla životem, má právo měnit starozákonní obřady, a proto my uznáváme její přeložení sabatu na neděli. My otevřeně přiznáváme: „Ano, církev tuto změnu udělala, tento zákon zavedla, tak jako mnoho jiných zákonů, například půst v pátek, celibát kněží, zákony o smíšených manželstvích a tisíce jiných zákonů. 3. Právě tak poukazujeme na to, že ze všech protestantských církví jsou Adventisté sedmého dne jedinou skupinou, která správně argumentuje a sami jsou ve svých naukách důslední. Je proto s podivem, že se protestantské církve z kazatelen i vydáváním zákonů zasazují o zachovávání neděle, o níž Bible nic neříká.


Stáhnout ppt "Můžeme číst Bibli od První knihy Mojžíšovy až po Zjevení a nenalezneme jediného řádku, který by opravňoval k svěcení neděle. Písmo svaté přikazuje zachovávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google