Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Co jsou to hodnoty? významný termín používaný zvláště v etice 20. století axiologie – disciplína zkoumající hodnoty hlavní představitelé: Max Scheler,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Co jsou to hodnoty? významný termín používaný zvláště v etice 20. století axiologie – disciplína zkoumající hodnoty hlavní představitelé: Max Scheler,"— Transkript prezentace:

1 3. Co jsou to hodnoty? významný termín používaný zvláště v etice 20. století axiologie – disciplína zkoumající hodnoty hlavní představitelé: Max Scheler, Nikolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand

2 Nedostatečné definice
„Hodnota určuje to, co si člověk myslí, že by měl dělat.“ (Beckett & Maynard, 2005) „Hodnoty se vztahují k tomu, co si myslíme, že bychom my nebo druzí měli dělat.“ (Parrot, 2006) „V každodenní praxi se slovo hodnota používá často k označení jednoho nebo všech morálních, politických nebo ideologických principů, přesvědčení nebo přístupů.“ (Banks, 2001) „Hodnota je to, co daná společnost, skupina nebo jednotlivec považují za žádoucí, vhodné a dobré – o co usilují.“ (Matoušek, 2003)

3 Analytická filosofie hodnot
typické pro analytickou filosofii je zkoumání jazyka – o čem mluvíme. etika do značné míry redukována na metaetiku otázka hodnot se obvykle spojuje s problémem vztahu faktu a hodnoty (resp. faktuálního soudu „je“ s hodnotovým soudem „má být“)

4 Analytická filosofie hodnot
Hodnotový realismus: h. jsou svébytné objektivně existující abstraktní vlastnosti věcí Hodnotový redukcionismus: h. jsou reálné empirické vlastnosti, které sami vytváříme (např. příjemnost) Hodnotový subjektivismus: h. nejsou vlastnosti věcí, ale vyjádření subjektivních pocitů mluvčího

5 Nikolai Hartmann oblast hodnot je mimo oblast reálné existence věcí
platonismus (hodnoty jakožto ideje) H. je přesvědčen o vnitřním souladu a jednotě klasické tradice ve vztahu k hodnotám – neempirické a duchovní entity

6 Nikolai Hartmann poznání hodnot emoční intuicí (zakoušení)
apriornost hodnot zdůvodnění jednání – poukaz na hodnotnou věc jako účel, atd. až k hodnotě samé hodnotový absolutismus

7 Max Scheler odmítnutí účelovosti Kantova kategorického imperativu (jednej tak, aby…) pro účel se rozhodujeme, hodnoty cítíme bez potřeby chtění poznávání hodnot cítěním (shoda s Hartmannem), ale odmítnutí hodnot jako idejí

8 Max Scheler Hierarchie hodnot posvátné duchovní životní pocity
příjemné a nepříjemné

9 Dietrich von Hildebrand
důležitost základ pro hodnotu negativní i pozitivní (podle toho „nehodnota“ – hodnota) motivace vyvolání odpovědi

10 Dietrich von Hildebrand
Kategorie důležitosti: hodnota objektivní dobro osoby subjektivní uspokojení

11 Hodnotový vztah Vztah je konstituován 3 členy Kategorie důležitosti
termín 1 termín 2 fundament vztahu Kategorie důležitosti něco je důležité pro mě kvůli něčemu

12 Instrumentální hodnota
Příklad: peníze jako (instrumentální) hodnota „Dělám X, abych si vydělal peníze.“ (peníze jsou fundament vztahu „já“ a „dělání X“) ALE Peníze jsou opět podmíněné, např.: (Já) uznávám hodnotu peněz, protože mi umožňují důstojný život.

13 Absolutní hodnota hodnota ve vlastním slova smyslu
poslední a dále nepodmíněný fundament hodnotových vztahů (instrumentálních hodnot)

14 Charakteristika absolutní hodnoty
člověk jak je (empirická realita) hodnoty, na které musím brát zřetel, abych… (jednání dle hodnot) odvození hodnoty z ideálu (poznání hodnot) člověk jak má být (ideál)

15 Hodnotový intuicionismus
bezprostřední zřejmost hlavních hodnot hodnoty se nedají definitivně vykořenit otázka je, zda je to jediný způsob poznání hodnot (srov. minulé schéma)


Stáhnout ppt "3. Co jsou to hodnoty? významný termín používaný zvláště v etice 20. století axiologie – disciplína zkoumající hodnoty hlavní představitelé: Max Scheler,"

Podobné prezentace


Reklamy Google