Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní vědy v antickém Řecku Markéta Milotová Mariana Vadroňová 1.B.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní vědy v antickém Řecku Markéta Milotová Mariana Vadroňová 1.B."— Transkript prezentace:

1 Přírodní vědy v antickém Řecku Markéta Milotová Mariana Vadroňová 1.B

2 Biologie O Myslitelé hledají tzv. arché = pralátku světa, ze které vše vzniklo; věřili, že je živá. Thálés z Milétu - pralátka: voda - názor: Země = plochá deska plující na hladině oceánu Anaximenés - pralátka: vzduch (souvisí s dechem, dává nám život) Anaximadros - pralátka: apeiron = cosi neomezeného, z čeho vycházejí všechny věci světa v protikladech Herakleitos z Efesu -pralátka: oheň - citáty: „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“ Anaxagorás - pralátek neomezené množství, jsou odlišné Demokritos nespočetné množství malých částeček = atomy

3 Matematika - Geometrie Tháles z Milétu O filosof, matematik, vědec, inženýr O 5 důležitých geometrických vět, týkajících se trojúhelníku a kružnice O údajně úspěšně předpověděl zatmění Slunce na den 28. května 585 př.n.l.

4 Matematika - Geometrie Pythagorás ze Samu O filosof, matematik, astronom - Pythagorova věta: „Součet obsahu čtverců nad oběma odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka se rovná obsahu čtverce nad přeponou “

5 Fyzika O Archimedes O Archimedův zákon: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou jež se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. O Určil plochu elipsy, základy statiky- zákon páky. O Aristoteles O Tělesa se snaží dosáhnout přirozené polohy. O Pokud chceme pohybovat s předmětem jiným směrem, musíme působit silou. O Thalés z Milétu objevil, že Měsíc nemá vlastní zdroj světla, ale pouze odráží světlo od ale také tím, že jako první objevil, že Měsíc nemá vlastní zdroj světla, ale pouze odráží světlo od Slunce. O Pythagoras jako první vyslovil myšlenku, že Země je koule nacházející se prostřed vesmíru.

6 Filosofie O rozvoj v klasickém období (5. stol. př.n.l.. – 322 př.n.l.. [smrt Aristotela]) O původ slova  filein – milovat, sofá – moudrost = věda „milující moudrost“ O významná skupina sofistů = mudrci – vyučovali pravdě – „Pravdu má ten, kdo dokáže druhého o své pravdě přesvědčit“

7 Filosofie Sokrates (470 př.n.l.. – 399 př.n.l..) O Athénský filosof, učitel Platónův O Soustředil se na záležitosti člověka a společnosti O citát: „Vím, že nic nevím“ O - jeho žena Xantipa mu zakazovala zálibu k filosofii  dnes obecné označení pro ráznou ženu

8 Lékařství O Hippokratés - Hippokratova přísaha = soubor etických pravidel jednání lékaře. O Objevil, že lidské tělo obsahuje krev, sliz, žluč žlutou a černou. Ty jsou základem zdraví i vzniku nemocí. O Asklépios- činil takové medicinské zázraky, že byl po své smrti prohlášen za boha. O Aeskulapova hůl symbol „jedné cesty k vyléčení“.


Stáhnout ppt "Přírodní vědy v antickém Řecku Markéta Milotová Mariana Vadroňová 1.B."

Podobné prezentace


Reklamy Google