Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_28-04 Antická filosofie Pythagoras ze Samu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_28-04 Antická filosofie Pythagoras ze Samu."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_28-04 Antická filosofie Pythagoras ze Samu

2 PYTHAGORAS (asi 489 př. K. - asi 430 př. K.)
Pythagoras a jeho následovníci žili v řeckém městě Krotón v jižní Itálii o Pythagorově životě se toho moc neví, je však známo, že v Krotónu založil mysticko-vědeckou školu (spolek) Pythagoras sám nic nenapsal, proto je těžké říct, které myšlenky pocházejí přímo od něho a které od jeho následovníků pythagorejci své psané doktríny udržovali v přísné tajnosti

3 Pythagoras ze Samu Autor: Neznámý, Název: Kapitolinischer_Pythagoras.jpg Zdroj:

4 Pythagorovský spolek velmi dobře organizovaná společnost (např. společný majetek, přesně stanovený denní rozvrh činností) pythagorejci se do všeho snažili vtisknout řád, rytmus a pravidelnost (např. vstávej levou nohou,…..) tvrdý asketický trénink (cvičili se především v mlčení a ovládání tělesných žádostí) pythagorejci měli spoustu zvyků (např. z náboženských důvodů nejedli maso, věřili v reinkarnaci duše) do svého spolku přijímali i ženy

5 Číslo jako základ všeho
arché je pro pythagorejce číslo něco poznat=vyjádřit to v matematických poměrech (dokonce i tak abstraktní pojmy jako „spravedlnost“ nebo „manželství“ dokázali pythagorejci převést na číselné hodnoty) každé číslo se skládá ze 2 prvků omezujícího (vše, co má mez → má tvar → dá se měřit → dá se vyjádřit číslem) neomezeného (vše, co nemá mez → je beztvaré → obraz chaosu) pythagorejci si více cení toho, co je omezené (bezmezné a beztvaré = méně dokonalé)

6 Číslo jako základ všeho
pythagorejci rozlišovali čísla na racionální a iracionální, sudá a lichá, levá a pravá, mužská či ženská privilegované postavení zaujímá číslo 1 (jednička je nezařaditelná jak mezi lichá, tak mezi sudá čísla → číslo 1 přičtené k sudému počtu z něj učiní počet lichý a dodané k lichému počtu, činí z něj počet sudý) číslům přikládali magický význam, každé něco symbolizovalo (např. číslo 10 → minimální počet bodů nutných k sestrojení vesmíru: 1=bod, 2=linie, 3=plocha, 4=prostor → =10)

7 Objevy z oblasti akustiky a hudby
všechny věci na světě, ať už fyzické či nikoli, se podílejí na řádu a harmonii řád a harmonie jsou podobné hudební stupnici a určují celý svět „hudba sfér“ (každé nebeské těleso při svém pohybu vydává určitý tón) Proč lidé neslyší kosmickou hudbu? → už si na ni natolik zvykli, že si ji neuvědomují věřili, že na obloze existuje 10 těles (byť viditelných z nich bylo jen devět) → přijali hypotézu jakési anti-Země, aby jim počet nebeských těles dával dohromady dokonalé číslo deset

8 Koncepce duše lidský život lze připodobnit k přímce (táhne se od zrození ke smrti) život duše (také bohů a nebeských těles) je možno připodobnit ke kružnici → každý bod je současně jejím počátkem i koncem duše je nesmrtelná (po smrti těla si musí najít ke své existenci další tělo) → pythagorejci přijali nauku o reinkarnaci duše vstupuje nejen do těl lidských, ale i zvířecích → není správné zabíjet zvířata a pojídat jejich maso

9 Pentagram tajný znak pythagorejců
údajně symbolizoval → „přeji Ti vše nejlepší“ dodnes se neví, co všechno je v pentagramu skryto, co tím mysleli

10 Autor: Mukai, Zdroj:http://commons. wikimedia

11 Pythagorova věta patří dodnes k základním zákonům geometrie
„Obsah čtverce nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku se rovná součtu obsahů čtverců nad oběma odvěsnami.“

12 Autor DUM: Mgr. Veronika Čadová
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Veronika Čadová


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_28-04 Antická filosofie Pythagoras ze Samu."

Podobné prezentace


Reklamy Google