Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘECKÁ PŘÍRODNÍ FILOSOFIE – MILÉTSKÁ ŠKOLA Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-02.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘECKÁ PŘÍRODNÍ FILOSOFIE – MILÉTSKÁ ŠKOLA Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-02."— Transkript prezentace:

1 ŘECKÁ PŘÍRODNÍ FILOSOFIE – MILÉTSKÁ ŠKOLA Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-02

2 Kdy a proč vzniká evropská filosofická tradice v antickém Řecku?  antika zahrnuje období a kulturu starověkého Řecka a Říma  významná pobřežní města (přístavy) a obchodní centra (např. oblast Malé Asie, jižní Itálie a Sicílie, poté především Athény)  díky mořeplavbě docházelo k četným stykům s cizími národy a s jejich myšlením  příznivé zeměpisné a společenské podmínky  vzniká přibližně v 6. století př.n.l.

3 Řecká přírodní filosofie  ve svých počátcích se filosofie formovala ve formě tzv. KOSMOLOGIE (nauka o řádu světa)  přírodní filosofie = hledání základů světa, jeho řádu  v základu světa filosofové předpokládají nějakou jednotnou a trvalou pralátku (arché)  z tohoto období se dochovaly pouze zlomky filosofických děl

4 Milétská škola  první filosofická škola  filosofové této školy byli občané iónského přístavu Milét (východní pobřeží Středozemního moře)  hledali základní substanci, pralátku (arché), ze které je vše vytvořeno (princip, ze kterého vše vzniká)  názory na podobu arché se u prvních řeckých filosofů různily  všichni 3 představitelé Milétské školy hledají jedno arché, tudíž je označujeme jako MONISTY

5 THALÉS Z MILÉTU (asi 620 př. K. - asi 546 př. K.)  považován za prvního filosofa, zakladatele Milétské školy  zcestovalý kupec, obchodník  zajímal se o matematiku, astronomii a mnohé další oblasti vědění  pro svou moudrost byl považován ve starověkém Řecku za jednoho ze sedmi mudrců (třebaže pravděpodobně nenapsal žádnou knihu)  předpověděl zatmění Slunce v roce 585 př. K., vypočítal výšku pyramidy podle délky jejího stínu

6 Thalés Autor: Odysses, Název: Thales-06.jpg Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thales-06.jpgThales-06.jpg

7  Thalétova pralátka  za pralátku považoval vodu  jediná hmotná substance, ze které všechno vzešlo  Proč právě voda?  s jistotou neznáme důvody, které ho k této myšlence vedly, možná vysvětlení jsou následující: 1. je důležitá pro život 2. má schopnost měnit skupenství a tím přijímat různé podoby a tvary 3. Thalétova představa Země (je plochá a pluje na vodě)

8  Proč je Thalétova vodní teorie tak významná?  není svou povahou mytologická  neodkazuje k nadpřirozeným silám nebo bohům  Thalés byl první muž známý tím, že svět viděl naturalisticky  Podle antické tradice odpověděl Thalés na otázky:  Co je nejobtížnější ze všech věcí? „Znát sebe sama.“  Co je nejsnadnější? „Poradit druhým.“  Co je Bůh? „To, co nemá počátek ani konec.“  Pojmy  Magnetické pásky  Fortran, Algol  Využití  Vývoj atomové bomby

9 ANAXIMANDROS (asi 610 př. K. - 546 př. K.)  byl Thaletovým žákem  zajímal se rovněž o astronomii a pravděpodobně byl prvním, kdo nakreslil mapu světa  první, kdo napsal filosofické pojednání O přírodě (De natura), tato kniha se však ztratila  rovněž popsal vznik kosmu  Zemi si představuje jako volně se vznášející v prostoru  za pralátku považoval tzv. apeiron (nekonečné, neomezené, to, co nemá žádné hranice)

10  Proč apeiron jako pralátka?  prostorově a časově bez mezí  to, co nemá žádné bližší určení (nic víc o něm říct nemůžeme)  je protikladem všech ostatních věcí, které jsou pomíjivé (mají své hranice v čase a prostoru)  základním atributem pomíjivých věcí je tzv. peras (hranice, omezení)  arché jako původní princip světa se tedy musí lišit od všech věcí, které z této pralátky vznikají

11 ANAXIMENÉS (zemřel okolo 528 př. K.)  Anaximenés byl Anaximandrovým žákem, ale možná také jen jeho společníkem  věřil, že arché je vzduch  Předložil zajímavé vysvětlení přírodních změn: „Vzduch se liší ve svých existujících podobách řídkostí a hustotou. Když se zřeďuje, stává se ohněm, a když se zhušťuje, stává se větrem, pak oblakem, když se zhušťuje ještě více, vodou, potom zemí, potom kameny. Všechno ostatní pochází z těchto.“  vzduch se mění na věci skrze procesy zhušťování a zřeďování

12 Anaximenés Autor: Neznámý, Název: Anaximenes.jpg Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anaximenes.jpgAnaximenes.jpg

13 AUTOR DUM: MGR. VERONIKA ČADOVÁ Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "ŘECKÁ PŘÍRODNÍ FILOSOFIE – MILÉTSKÁ ŠKOLA Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-02."

Podobné prezentace


Reklamy Google