Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět psychologie a jeho historický vývoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět psychologie a jeho historický vývoj"— Transkript prezentace:

1 Předmět psychologie a jeho historický vývoj
Tomáš Vondráček & Dalibor Šťastný

2 Co je to psychologie? Se definuje jak z hlediska svého předmětu, tak i z hlediska použitých metod a ducha, v němž jsou tyto metody uplatňovány. V tomto užším smyslu je vlastním předmětem psychologie zkoumání člověka, a to jednak způsobů jeho chování, jednak poznávání stavů jeho vědomí, citových stavů a zážitků. Psychologie se pokouší odhalit a formulovat zákony duševních jevů a navíc zjistit, jak vznikly, aby se daly ovlivňovat a měnit.

3 Prapočátky: Aristoteles (384-322 př.n.l) Hippokrates (4.st.př.n.l.)
spis O Duši myšlenka třístupňového modelu duše vitální(=rostlinná), duše se umí jen vyživovat a rozmnožovat animální duše, schopnost smyslového vnímání lidská duše, schopnost myšlení Hippokrates (4.st.př.n.l.) Velmi se zajímal o fyziologii -> zjistil, že mozek ovládá jednotlivé orgány těla

4 Nativismus x Empirismus:
Descartes, Leibnitz, Spinoza Člověk přichází na svět s vrozenou základnou vědomostí a pochopením reality Bůh, já, geometrické axiomy Tělo = stroj, můžeme jej také tak zkoumat Empirismus: John Locke, Berkeley, Hume Člověk = tabula rasa Dává podnět k vývoji asociativní psychologie Člověk poznává pouze skrze své smysly, poté je zážitek asociován (zařazen k podobným)

5 Psychofyzika H.Helmholtz, E.H.Weber, G.Th.Fencher 19.století
Byla samostatným oborem filozofie Pomocí expertů zkoumala duši (duše=mechanický aparát) objevila počitkové prahy

6 Počátky vědecké psychologie
V roce 1879 založil Wilhelm Wundt 1. psychologický institut na univerzitě v Lipsku zkoumá na podkladech experimentů oblast duševních pochodů asociační zákony - popisují spojování počitků ve vjemy (např. zákon podobnosti, zákon kontrastu) apercepce = nové podněty si dávám do souvislosti s minulou zkušeností používá i metodu introspekce

7 Strukturalismus a funkcionalismus
E.B.Titchener Všechno rozložit na co nejmenší části Zavedení pojmů vjem, počitek = rozkládání (analýza) duševních struktur Funkcionalismus: W.James Pozornost psychologa by se neměla upínat k analýze, ale k proměnlivé osobní podstatě = studium operací mysli sloužících adaptaci organismu na okolní prostředí a fungování v něm

8 Behaviorismus: Kolem roku 1920 I.P.Pavlov, J.B. Watson
Zkoumá se chování malých dětí a zvířat-mají se stát vzorem pro psychologii dospělých Pokud má být psychologie vědou, má se zakládat na pozorování Chování je pozorovatelné, vědomí nikoliv Podmíněná reakce je nejzákladnější jednotkou chování Základem behavioristického myšlení jsou pojmy podnět-reakce Nejedná se o teoretickou myšlenkovou školu, ale o kombinaci pozorování a pokusů

9 Gestaltistická psychologie:
Roku 1890 zavedl tuto myšlenku Ch. Ehrenfels Wertheimer,Koffka,Köhler Odmítají dělení člověka na pocitové a představové jednotky->člověk má být chápán jako celek Zabývala se vnímáním pohybu, velikosti…

10 Psychoanalýza = teorie osobnosti a metoda psychoterapie
Vznik kolem roku 1900, za zakladatele považujeme Sigmunda Freuda Ústřední myšlenkou je teorie nevědomí = myšlenky, postoje, přání, motivy a emoce, jichž si nejsme vědomi To co se nám dřív zakazovalo se uložilo (nebo bylo odsunuto) do podvědomí, ale neustále to ovlivňuje naše činy Obvykle za nevědomými přáními téměř vždy sex či agrese

11 Gruzínská škola D.N.Usnadze Vznik kolem 1920
Usnadze tvrdil, že naše chování ovlivňuje naše podvědomí a okolnosti Vědomí koriguje naše chování tak,aby bylo přijatelné-tím vzniká stres…

12 Humanistická psychologie
Kolem roku 1930 zakladatelé Abraham Maslow, Carl R. Rogers oproti behaviorismu - zdůrazňování tvořivosti oproti psychoanalýze - zdůrazňování vědomí a sebeuvědomování vytýká behaviorismu a psychoanalýze, že se na psychiku člověka orientují až tehdy, je-li „nemocná“. Zdůrazňují, že je třeba prevence. člověk je chápán jako svobodný tvor, který život utváří sám svými vlastními volbami, za které je zodpovědný

13 Moderní psychologie: Dnes existuje asi šest hlavních proudů moderní psychologie, mezi něž patří: Hlubinná psychologie: vychází z Freuda lidské projevy jsou složitou souhrou vědomých a nevědomých procesů Neohumanistická psychologie: zabývá se chováním člověka - vnější prostředí a chování organismu ovlivňuje vnitřní organismus Neobehaviorismus: zakladatelem je Edward Tolman radikální behaviorismus, obnovení Watsonova učení. Silná především V USA. na základě analýzy vztahů mezi podněty z okolí a chováním organismu vznikají určité pochody uvnitř jedince, které tyto podněty zprostředkovávají měli teorii, že na stejný podnět musí všichni jedinci reagovat stejně - dokázali, že to tak není

14 Kongitivní psychologie:
zakladatelem je George Kelly zabývá se vnímáním, zapamatováním, úsudkem, řešením problémů Moderní přístup odmítá introspekci, ale zakládá se na 2 předpokladech 1. předpoklad: pečlivé studium duševních procesů 2. předpoklad: použití co nejmodernější technologie při zkoumání

15 Fenomenologický přístup:
Jinak se mu také říká neohumanistická psychologie vznikla v USA James Bugental, Anthony Sutich směr v rozporu s hlubinnou analýzou věnuje se tomu, jak člověk vnímá sám sebe, jak prožívá, co se kolem něj děje potřeba zlidšťovat okolí člověka za účelem projevování identity

16 Použité prameny: Psychologie, R.T. Atkinson, Portál, Praha 2003
Psychologie, M. Fürst, Votobia, Olomouc 1997 Medicínská psychologie, J.Delay, Votobia, Olomouc 2001 Cs.wikipedia.org (k )


Stáhnout ppt "Předmět psychologie a jeho historický vývoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google