Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov04 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov04 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov04 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Vnímání Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: vnímání, počitek, vjem, analyzátor, absolutní práh, rozdílový práh, figura, pozadí, gestalt zákony, smyslový klam Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad kognitivního procesu vnímání, na konci jsou otázky k zařazení do systému psychických jevů a zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 VNÍMÁNÍ primární poznávací proces založený na smyslovém zobrazení reality, aktuálním kontaktu s poznávanými předměty; primární etapa přijímání a zpracování informace o vnějším a vnitřním prostředí, regulační mechanismus – získané informace ovlivní chování; primární poznávací proces založený na smyslovém zobrazení reality, aktuálním kontaktu s poznávanými předměty; primární etapa přijímání a zpracování informace o vnějším a vnitřním prostředí, regulační mechanismus – získané informace ovlivní chování;

3 VNÍMÁNÍ perceptivní smyslové vnímání – přijetí podnětu ( senzor – dostředivé dráhy – specifická centra CNS) perceptivní smyslové vnímání – přijetí podnětu ( senzor – dostředivé dráhy – specifická centra CNS) kognitivní vnímání – zpracování smyslových informací kognitivní vnímání – zpracování smyslových informací Transformace a interpretace A) specifické zaměření a selekce vnímané reality A) specifické zaměření a selekce vnímané reality a) zkušeností a zvykem a) zkušeností a zvykem b)potřebami a motivy b)potřebami a motivy B) specifické zpracování vnímaných informací B) specifické zpracování vnímaných informací

4 počitek, čití – pouze jeden znak, vlastnost podnětu; počitek, čití – pouze jeden znak, vlastnost podnětu; vjem – komplexní, vjem – komplexní,

5 vlastnosti a) celistvost – předměty a jevy vystupují jako celek, ač mají různé vlastnosti; a) celistvost – předměty a jevy vystupují jako celek, ač mají různé vlastnosti; b) strukturovanost – vjemy nejsou součtem počitků, ale určitým zobecněním struktury elementů, ze kterých se skládají; b) strukturovanost – vjemy nejsou součtem počitků, ale určitým zobecněním struktury elementů, ze kterých se skládají; c) konstantnost – přestože se věci neustále mění, vnímáme je stále jako tytéž; c) konstantnost – přestože se věci neustále mění, vnímáme je stále jako tytéž; d) předmětnost – ve vjemu se objektivizuje vnější svět. d) předmětnost – ve vjemu se objektivizuje vnější svět.

6 Analyzátory: vnější vnější dálkové dálkové dotykové dotykové vnitřní vnitřní útrobní útrobní pohybu, rovnováhy pohybu, rovnováhy

7 Absolutní práh vnímání – intenzita podnětu podněcující nervovou soustavu k vyvolání počitku; Absolutní práh vnímání – intenzita podnětu podněcující nervovou soustavu k vyvolání počitku; Rozdílový práh vnímání – nejmenší rozdíl v síle podnětů, který jsme schopni ještě postihnout, změna intenzitu podnětu aspoň o 2%; Rozdílový práh vnímání – nejmenší rozdíl v síle podnětů, který jsme schopni ještě postihnout, změna intenzitu podnětu aspoň o 2%;

8 Adaptace při vnímání – přizpůsobení se analyzátorů dlouhotrvajícím podnětům; Adaptace při vnímání – přizpůsobení se analyzátorů dlouhotrvajícím podnětům; Výběrovost vnímání – obrana proti množství podnětů, figura – vnímám zřetelněji x pozadí; Výběrovost vnímání – obrana proti množství podnětů, figura – vnímám zřetelněji x pozadí;

9 Druhy: zrakové zrakové sluchové sluchové čichové čichové chuťové chuťové kožní – tlak, bolest, teplo a chlad, vnímání hmatové – po dotknutí je nezbytný ještě pohyb; kožní – tlak, bolest, teplo a chlad, vnímání hmatové – po dotknutí je nezbytný ještě pohyb; vnímání pohybu – komplexní, poloha těla ve vztahu k zemské gravitaci, vestibulární aparát, pohyb - nervové buňky nalézající se ve svalech, šlachách a kloubech; vnímání pohybu – komplexní, poloha těla ve vztahu k zemské gravitaci, vestibulární aparát, pohyb - nervové buňky nalézající se ve svalech, šlachách a kloubech; orgánové – o činnosti a stavu různých orgánů v našem těle, ve tkáních vnitřních orgánů; orgánové – o činnosti a stavu různých orgánů v našem těle, ve tkáních vnitřních orgánů;

10 smyslové klamy – zkreslení reality díky nedokonalosti smyslových orgánů; smyslové klamy – zkreslení reality díky nedokonalosti smyslových orgánů;

11 senzorická deprivace – při absenci vjemů dochází k ”hladu po podnětech”, které způsobují až poruchy duševní činnosti; senzorická deprivace – při absenci vjemů dochází k ”hladu po podnětech”, které způsobují až poruchy duševní činnosti;

12 Gestalt zákony: zákon figury a pozadí zákon figury a pozadí zákon blízkosti (tendence spojovat časově i prostorově blízké – světla za sebou) zákon blízkosti (tendence spojovat časově i prostorově blízké – světla za sebou) zákon generalizace (vjem celku – tečky) zákon generalizace (vjem celku – tečky) zákon uzavřenosti (kontury) zákon uzavřenosti (kontury) zákon dobrého tvaru (přehlédnutí chybějící části, disproporce) zákon dobrého tvaru (přehlédnutí chybějící části, disproporce) zákon konstantnosti zákon konstantnosti

13 zařaď psychický jev VNÍMÁNÍ do systému proces proces probíhá v čase probíhá v čase stav stav je udržován je udržován vlastnost vlastnost stálá součást psychiky stálá součást psychiky

14 co je … vjem – počitek kulatost kulatost jablko jablko červená barva červená barva šťavnatost šťavnatost sladká vůně sladká vůně počitek vjem počitek

15 přiřaď příklady k pojmům rozdílový – absolutní práh ladím kytaru a zvuk jedné struny je pod tónem ladím kytaru a zvuk jedné struny je pod tónem rozdílový práh rozdílový práh otáčím knoflíkem hlasitosti a zaslechnu zvuk otáčím knoflíkem hlasitosti a zaslechnu zvuk absolutní práh absolutní práh zdálky se blíží letící pták, konečně ho zahlédnu zdálky se blíží letící pták, konečně ho zahlédnu absolutní práh absolutní práh ponožka vypraná s jiným prádlem má proti druhé do páru maličko bělejší barvu ponožka vypraná s jiným prádlem má proti druhé do páru maličko bělejší barvu rozdílový práh rozdílový práh

16 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov04 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google