Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miroslava Kubicová Název materiálu: Čití a vnímání Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miroslava Kubicová Název materiálu: Čití a vnímání Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miroslava Kubicová Název materiálu: Čití a vnímání Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY.S1.803 Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Vzdělávací oblast: Psychologie Ročník: první – Sociální činnost Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Kognitivní procesy – čití a vnímání

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor. Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje - obrázky Obrázek č. 1 Obrázek č. 1 Čerpáno z otevřené galerie Microsoft Office - klipart www.microsoft office.com Obrázek č. 2 Obrázek č. 2 Grid_illusion.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grid_illusion.svg Obrázek č. 3 Obrázek č. 3 Revolving_circles.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Revolving_circles.svg

5 Zdroje - obrázky Obrázek č. 4 Obrázek č. 4 Gradient-optical-illusion.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gradient-optical- illusion.svg Obrázek č. 5 Obrázek č. 5 Nymphaea_alba.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nymphaea_alba.jpg

6 Zdroje - literatura ŘÍČAN, Pavel a Jiří BURIÁNEK. Psychologie: základy společenských věd pro střední školy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009, 300 s. Základy společenských věd, I. ISBN 978-807-3675-608. ZACHAROVÁ, Eva a Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ. Základy psychologie pro zdravotnické obory: základy společenských věd pro střední školy. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 278 s. Sestra (Grada), I. ISBN 978-802-4740-621.

7 Psychické procesy Čití a vnímání

8 Čití Obraz jednoho znaku zpracovaný jedním smyslem se nazývá počitek. Probíhá pomocí analyzátorů. Rozlišujeme analyzátory – dálkové – dotykové

9 Zrak Obrázek č.1 Zrak umožňuje člověku vnímat světlo, tmu, barvy, tvary. Tímto smyslem získává asi 80 % všech informací o okolním světě. Významně se podílí na orientaci člověka v prostoru.

10 Zrakové klamy Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4

11 Sluch Sluch umožňuje vnímat zvuky a tóny, je to schopnost společná vyšším živočichům, kteří jsou vybaveni smyslovým orgánem, uchem. Každý živočich má jiný horní a dolní podnětový práh – některý slyší zvuk, jiný ještě tak nízkou intenzitu nevnímá.

12 Čich Čich je to schopnost postřehnout látky rozpuštěné ve vzduchu, v tekutině, nebo v pevném skupenství. Tento vjem se označuje jako vůně.

13 Hmat Hmat se uskutečňuje pomocí receptorů v kůži. Umožňuje vnímání tlaku, bolesti, chladu, tepla, vpichu,vibrací. Hmatové receptory jsou v kůži rozprostřeny s různou hustotou - nejcitlivější místo hmatu je na konečcích prstů a na špičce jazyka, naopak nejméně je jich na zádech.

14 Chuť Chuť dovoluje rozeznávat chemické látky rozpuštěné v potravinách nebo ve vodě. Člověka vnímá hořké, sladké, slané a kyselé chutě. Tyto receptory jsou rozmístěny v chuťových pohárcích, které se nacházejí na jazyku.

15 Jaké počitky na tebe působí při pozorování této květiny? Obrázek č. 5

16 Vnímání Soubor počitků tvoří vjem Probíhá pomocí receptorů Vnímání je obraz předmětu nebo jevu, který v daný okamžik působí na naše smyslové orgány. Oranžová barva + teplo + tvar válce + poloha v prostoru + pomerančová vůně = svíčka

17 Adaptace (přizpůsobení) analyzátorů Zraková adaptace – při přechodu ze světla do tmy Adaptace na teplo – při pobytu v bazénu Adaptace na čichové podněty – zápach přestaneme vnímat Adaptace na dotykové podněty – přizpůsobení novým botám Malá je adaptace na bolest a na hluk Při ztrátě nebo onemocnění jednoho analyzátoru se cvikem může zlepšit jiný analyzátor

18 Vlastnosti vnímání Pregnantnost – schopnost dotváření celku Konstantnost – předmět nebo jev vnímáme stejně z různých vzdáleností, úhlů pohledu, při různém světle Výběrovost – z množství podnětů si vybíráme jen některé, obrana před přetížením Synestézie – vjemy z oblasti jednoho analyzátoru vyvolají vjem z oblasti jiného. Vůně parfému vyvolá zrakový vjem flakonu, poslouchání muziky vyvolá zrakovou představu zpěváka.

19 Poruchy vnímání Iluze – zkreslené vnímání předmětu nebo jevu (ve tmě působí na náš zrak keř jako obraz člověka nebo zvířete, je to způsobeno strachem či únavou). Halucinace – vjemy bez reálného podnětu. Nemocný je přesvědčen o jejich pravdivosti. Nejčastěji se jedná o halucinace sluchové a zrakové. Vyskytují se při horečkách, pod vlivem drog nebo při schizofrenii.

20 Úkol - rozdělte vjemy a počitky Oběd v jídelně Kyselost Zima Psí srst Modrá barva Koncert kapely Dřevo Světlo Vanilka Kulatý tvar

21 Řešení Vjemy Oběd v jídelně Psí srst Koncert kapely Dřevo Vanilka Počitky Kyselost Zima Světlo Kulatý tvar Modrá barva


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miroslava Kubicová Název materiálu: Čití a vnímání Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google