Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: Úvod do studia dějepisu Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DEJ.M1.101 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: První – všechny maturitní obory Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Úvod do studia dějepisu seznámí žáky s pojmy historie jako např. historická věda, historické prameny, periodizace dějin.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva
na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje - literatura ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN BENEŠ, Zdeněk. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce, 2001, 174 s. Učebnice pro střední školy (Albra). ISBN Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot ISBN

5 Zdroje - obrázky Obrázek č. 1
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 2 [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z:

6 Zdroje - obrázky Obrázek č. 4
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 5 [online]. [cit ]. Dostupné z: Columbus_Taking_Possession.jpg

7 Úvod do studia dějepisu

8 Historie Pojmy dějiny či historie jsou rovnocenné názvy a označují proud dějinných událostí. Historie se řadí do okruhu společenských věd. Jejím předmětem je člověk jako společenská bytost a sociální skupiny, celky, k nimž náleží. Historie zkoumá změny ke kterým dochází, zkoumá příčiny, změny i důsledky. Historii poznáváme pomocí historických pramenů.

9 Historická věda Je rozsáhlou soustavou různých disciplín.
Dělíme ji podle kritérií: 1) teritoriální – dějiny světové, zemí, národů, světadílů, atd., 2) věcné – dějiny politické, hospodářské, umění, vědy a techniky, atd., 3) časové – dějiny tisíciletí, století, přesná data událostí, atd., 4) civilizační – dějiny křesťanské, muslimské, buddhistické, atd.. Většinou dochází k prolínání více kritérií.

10 Historické prameny 1) Hmotné – kostra, zkamenělina, různé předměty, atd. 2) Písemné – kroniky, listiny, literární díla, atd. 3) Kartografické – mapy 4) Zvukové 5) Obrazové 6) Tradice – tj. ústně předávané zprávy Obr. 1 – Tolar za Marie Terezie

11 Historické prameny Obr. 2 – Bible Kralická Obr. 3 – Kosterní nález

12 Historické prameny Obr. 4 – Mapa světa ze 17. století

13 Periodizace (členění) dějin
1) Pravěk → od vzniku člověka do 7. – 4. tisíciletí př.n.l. 2) Starověk → od 7. – 4. tisíciletí př. n. l. do roku 476 (zánik říše západořímské) 3) Středověk → 476 – 1492 – objevení Ameriky Kolumbem → 476 – 1453 – dobytí Cařihradu Turky → 476 – 1648 – konec 30leté války 4) Novověk → 1492 (1453,1648) – 1.světová válka (1914 – 1918) 5) Nové dějiny

14 Obr. 5 – Objevení Ameriky Kolumbem

15 Kvíz 1. Historie a dějiny jsou a) rovnocenné pojmy b) podobné pojmy
c) odlišné pojmy 2. Historie a) nespadá do okruhu společenských věd b) spadá do okruhu přírodních věd c) spadá do okruhu společenských věd

16 Kvíz 3. Předmětem historie je a) člověk b) zvíře c) planeta
4. Kritéria, podle nichž se dělí dějiny jsou a) teritoriální, věcné, časové b) teritoriální, věcné, časové, civilizační c) teritoriální, věcné, civilizační

17 Kvíz 5. Historické prameny dělíme na
a) hmotné, písemné, kartografické, zvukové, obrazové, tradice b) hmotné, písemné, kartografické, zvukové, tradice c) hmotné, písemné, kartografické, zvukové, obrazové 6. Tradice jsou zprávy předávané a) písemně b) ústně c) obrazově

18 Kvíz 7. Periodizace dějin je následující
a) pravěk, středověk, starověk, novověk, nové dějiny b) starověk, pravěk, středově, novověk, nové dějiny c) pravěk, starověk, středověk, novověk, nové dějiny 8. Pravěk začíná a) vznikem planety b) vznikem živé přírody c) vznikem člověka

19 Kvíz 9. Rok 476 je a) zánik západořímské říše
b) vznik západořímské říše c) rozpad římské říše 10. Rokem 476 a) končí pravěk b) začíná starověk c) končí starověk

20 Kvíz 11. Rok 1492 je a) dobytí Cařihradu Turky
b) objevení Ameriky Kolumbem c) konec 30leté války 12. Rokem 1492 a) končí starověk b) začíná středověk c) končí středověk

21 Kvíz 13. Novověk a) začíná 1. světovou válkou
b) končí 1. světovou válkou c) končí 2. světovou válkou 14. Rok 1453 je a) konec 30leté války b) dobytí Cařihradu Turky c) objevení Ameriky Kolumbem

22 Kvíz 15. Rok 1648 a) je počátek 30leté války
b) označuje polovinu 30leté války c) je konec 30leté války


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google