Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7. Téma : Byzantská říše Autor : Mgr. Monika Konečná

2 Na mapě vyznač: Apeninský poloostrov, Balkánský poloostrov, Malou Asii, Středozemní moře, Černé moře, Egypt, Sicílii, Egejské moře Na mapě vyznač: Apeninský poloostrov, Balkánský poloostrov, Malou Asii, Středozemní moře, Černé moře, Egypt, Sicílii, Egejské moře 1)

3 3) 4) Opakujeme. Doplň chybějící text. Opakujeme. Doplň chybějící text. Římská říše se roku ________ rozpadla na říši ______________ a východořímskou. Hlavním městem východořímské říše byl________________, který nechal vybudovat císař Konstantin I. roku 330 n. l. na místě bývalé řecké osady Byzantion. Zpočátku se Byzantská říše rozprostírala na území _________ Asie a na _____________. Západořímská říše byla roku ________ definitivně dobyta, ale Byzantská říše pokračovala dalších 977 let. 2)

4 Byzantská říše (395 – 1453 n.l.) - pokračovatelka antických tradic římské říše - hl. město: Konstantinopol = Cařihrad = Istanbul Město mělo výbornou polohu (úžina Bospor). Kontrolovalo obchod mezi Evropou a Asií. Je to jediné město světa ležící ve dvou světadílech. 3) 4)

5 - poloha: zpočátku Malá Asie, Balkánský poloostrov (rozšířena za císaře Justiniána, 6. stol. – ovládala celé Středomoří) - jazyk: řečtina, náboženství: křesťanské (pravoslavné) Justinián I. (527 – 565 n.l.) 5) - zákoník občanského práva (vzor pro ostatní státy Evropy) - Caesaropapismus = císař soustředil do svých rukou nejen světskou, ale i církevní moc - velkolepé stavby (chrám Hagia Sofia) - územní rozsah říše (gen. Belisar)

6 Chrám Boží Moudrosti v Istanbulu. 6) 7)

7 Seřaď chronologicky události z dějin Byzantské říše. založení Konstantinopole, zákoník císaře Justiniána, rozpad Římské říše, dobytí Konstantinopole Turky, nájezdy Turků, zánik říše západořímské

8 Byzantská architektura - napodobovala a doplňovala antiku - vnitřní výzdoba: ikona (náboženský obraz) mozaika (útvar sestavený z malých částí) 8) 9)

9 Velké schizma (1054) - rozkol mezi křesťanským Východem a Západem Křesťanství ZápadVýchod - římskokatolická církev - pravoslavná církev - hl. představitel = papež Jak se jmenuje současný papež? 10) - hl. představitel = patriarcha 11)

10 Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě. 12) 13) 14)

11 - od 11. století útoky Turků, postupný úpadek říše - 1453 Turci dobyli Konstantinopol a Byzantská říše definitivně padla (město bylo přejmenováno na Istanbul) 15) 16)

12 Použité zdroje: Literatura: MANDELOVÁ, H. – KUNSTOVÁ, E. – PAŘÍZKOVÁ, I. Dějiny středověku a počátků novověku. 1. vydání. Liberec: Dialog, 2002. 180 s. ISBN 80-86218-82-1. ČAPKA, F. – LUNEROVÁ, J. Dějepis I: Člověk a společnost pracovní sešit. 1. vydání. Praha: Scientia, 2008. 79 s. ISBN 978-80-86960-43-2. Obrázky: 1) URL: [cit. 18. října 2010] 2) URL: [cit. 18. října 2010] 3) URL: [cit. 18. října 2010]URL:< 4) URL: [cit. 18. října 2010] 5) URL: [cit. 18. října 2010] 6) URL: [cit. 18. října 2010] 7)URL: [cit. 18. října 2010] 8) URL: [cit. 18. října 2010] 9) URL: [cit. 18. října 2010] 10) URL: [cit. 18. října 2010] 11) URL: [cit. 18. října 2010] 12) URL: [cit. 18. října 2010]

13 13) URL: [cit. 18. října 2010]URL:< 14)URL: [cit. 18. října 2010] 15) URL: [cit. 18. října 2010] 16) URL: [cit. 18. října 2010] Pozn: černý text = zápis do sešitu


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google