Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 6."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 6. Téma : Mezopotámie Autor : Mgr. Monika Konečná

2 Doplň křížovku. č 1) Bronz je slitina cínu a …. 4) Člověk rozumný = Homo …. 5) Platidlo doby bronzové. 6) V době bronzové převažovala na našem území kultura popelnicových …. 8) Historie rozlišuje prameny hmotné a …... 2) Nejstarší domestikované zvíře. 3) Polidštění. 1)

3 Mezopotámie (=meziříčí) - oblast mezi řekami Eufrat a Tigris - kolébka starověké civilizace (7000 př.n.l. vznik zemědělství, 5000 př.n.l. počátky měst) 2) Vyznač na mapě. Kde pramení Eufrat a Tigris? Kam ústí Eufrat a Tigris? Turecko, Egypt.

4 Doplň chybějící text a zapiš do sešitu. - na severu __________ povrch, z hor útočí _________ kmeny - na jihu _________ záliv, odkud bylo snadné obchodní spojení s _______, na západě _________ - jarní _________ zvedaly hladinu řek až o 8 metrů 3) Pozn: hornatý, horské, Perský, Indií, stepi, záplavy

5 4) - umělé zavlažování - voda z jarních záplav byla odváděna do umělých nádrží a odtud pak v době sucha pomocí husté sítě kanálů do polí - pěstovalo se obilí (ječmen), sezam, datle, olivy, vinná réva 5) 6) 7) 8) 9)

6 Sumer - na přelomu 4. a 3. tisíciletí př.n.l. přišli do oblasti Mezopotámie Sumerové (neznáme jejich původ, nevíme odkud přišli) - klínové písmo – psáno na hliněné tabulky rákosovými stébly 10) Poznáš, jaké písmo je na obrázcích? 11) 12)

7 - městské státy – Ur, Uruk, Lagaš, Eridu, Kiš, Nippur - uprostřed měst stupňovité, terasovité chrámy = zikkuraty 13) 14) - Sumerové používali k výrobě nástrojů bronz, znali hrnčířský kruh

8 Asýrie - při horním toku Tigridu - největší rozsah říše v 9. – 7. století př.n.l. - hl. město: Ninive (obrovská knihovna – 25 000 hliněných tabulek) - panovník: Aššurbanipal - vyvrácena Peršany Jaká říše se rozkládala při dolním toku řek Eufrat a Tigris?

9 Babylónie - při dolním toku Eufratu a Tigridu - hl. město: Babylón - panovník: Chammurapi (18. stol. př.n.l.) - vytvořil zákoník trestního práva Čti text. Jakou zásadou se řídily zákony? „Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku“. „Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen“. „Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko“. - zásada – „oko za oko, zub za zub“

10 - panovník: Nabukadnezar II. - r. 587 př.n.l. vyvrátil Jeruzalém a odvlekl do Babylónu tisíce jeho obyvatel (= babylonské zajetí Židů) Stavitelství : Ištařina brána, Visuté zahrady Semiramidiny, Babylónská věž 15) 16) 17)

11 - nedostatek kamene – chrámy a paláce se stavěly z hlíny a cihel, polévaných lesklou glazurou Kultura: - polyteistické náboženství (mnoho bohů) - Šamaš – bůh Slunce - Ištar – bohyně plodnosti a lásky - rozvoj matematiky, geometrie, astronomie 18)

12 Vyznač na mapě: Rudé moře, Kaspické moře, Perský záliv, Eufrat, Tigris. Eufrat, Tigris. 19)

13 Použité zdroje: Literatura: LINHART, J., at al. Dějepis 6: Pravěk a starověk. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2007. 252 s. ISBN 978-80-7238- 208-8. ČAPKA, F. – LUNEROVÁ, J. Dějepis I: Člověk a společnost pracovní sešit. 1. vydání. Praha: Scientia, 2008. 79 s. ISBN 978-80-86960-43-2. Obrázky: 1) URL: [cit. 23. října 2010] 2) URL: [cit. 23. října 2010] 3) URL: [cit. 23. října 2010]URL:< 4) URL: [cit. 23. října 2010] 5) URL: [cit. 23. října 2010] 6)URL: [cit. 23. října 2010] 7) URL: [cit. 23. října 2010]URL:<>[cit 8) URL: [cit 23. října 2010]URL:<>[cit 9) URL: [cit 23. října 2010]URL:<>[cit 10) URL: [cit 23. října 2010]URL:<>[cit 11) URL: [cit 23. října 2010]URL:<>[cit 12) URL: [cit 23. října 2010]URL:<>[cit 13) URL: [cit 23. října 2010]URL:<>[cit 14) URL: [cit 23. října 2010]URL:<>[cit 15) URL: [cit 23. října 2010]URL:<>[cit 16) URL: [cit 23. října 2010]URL:<>[cit 17) URL: [cit 23. října 2010]URL:<>[cit 18) URL: [cit 23. října 2010]URL:<>[cit 19) URL: [cit 23. října 2010]URL:< >[cit


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google