Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Základní škola Zlín, Komenského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Základní škola Zlín, Komenského."— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02 2011/2012 2011/2012 Určení: 7. ročník ZŠ Určení: 7. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Vyučovací předmět: Dějepis Téma: Byzantská říše Téma: Byzantská říše Anotace: mapy, vysvětlení rozsahu, vysvětlení pojmů, obrázky a texty k nejdůležitějším vládcům, vysvětlení křesťanství, hledání souvislostí s evropskou kulturou, obrázky k pojmům, zobrazení církevní hierarchie, vysvětlení odlišností mezi západořímskou a východořeckou církví Anotace: mapy, vysvětlení rozsahu, vysvětlení pojmů, obrázky a texty k nejdůležitějším vládcům, vysvětlení křesťanství, hledání souvislostí s evropskou kulturou, obrázky k pojmům, zobrazení církevní hierarchie, vysvětlení odlišností mezi západořímskou a východořeckou církví Datum zpracování: 3. 10. 2011 Datum zpracování: 3. 10. 2011

2 Byzantská říše Nástupce říše východořímské

3 Byzantská říše Udržela se téměř 1000 let – do r. 1453 Udržela se téměř 1000 let – do r. 1453 Nacházela se v Egyptě, Sýrii, Malé Asii a Řecku Nacházela se v Egyptě, Sýrii, Malé Asii a Řecku Název podle osady Byzantion – hl. město říše Konstantinopolis (= Cařihrad=Istanbul) Název podle osady Byzantion – hl. město říše Konstantinopolis (= Cařihrad=Istanbul)

4 Východořímská říše v roce 476

5 Odkaz římské říše Vláda patriarchy – císař + nejvyšší představitel církve Vláda patriarchy – císař + nejvyšší představitel církve Snaha o obnovu římské říše – velikost a sláva Snaha o obnovu římské říše – velikost a sláva Výstavnost paláců a budov Výstavnost paláců a budov Udržování vzdělanosti Udržování vzdělanosti

6 Rozsah Byzantské říše

7 Císař ( patriarcha) Justinián Snaha obnovit slávu římských císařů Snaha obnovit slávu římských císařů Dobyl celé pobřeží Středozemního moře – severní Afriku, Sicílii, Apeninský poloostrov, část Pyrenejského poloostrova Dobyl celé pobřeží Středozemního moře – severní Afriku, Sicílii, Apeninský poloostrov, část Pyrenejského poloostrova =zvyšování daní = vzpoury obyvatel =zvyšování daní = vzpoury obyvatel Vydal soubor občanského práva = světská i církevní moc v rukou císaře = patriarchy Vydal soubor občanského práva = světská i církevní moc v rukou císaře = patriarchy Staví chrám Hagia Sofia Staví chrám Hagia Sofia

8 Císař Justinián

9 Byzantská říše za vlády Justiniána

10 Zánik Byzantské říše Od 11. století postupná ztráta území Od 11. století postupná ztráta území Útoky Turků Útoky Turků 1453 Turci dobyli Cařihrad = Byzantská říše zanikla 1453 Turci dobyli Cařihrad = Byzantská říše zanikla (Turci ovládají přístup do Asie = Evropané hledají nové cesty – zámořské objevy) (Turci ovládají přístup do Asie = Evropané hledají nové cesty – zámořské objevy)

11 Byzantská kultura a vzdělanost Na poč. středověku nejvyspělejší na světě Na poč. středověku nejvyspělejší na světě Stavby- výstavné chrámy a paláce zdobené mozaikami, obrazy a sochami Stavby- výstavné chrámy a paláce zdobené mozaikami, obrazy a sochami např. Istanbul – chrám Hagia Sofia např. Istanbul – chrám Hagia Sofia Křesťanství – víra v jednoho Boha a jeho syna Ježíše Krista Křesťanství – víra v jednoho Boha a jeho syna Ježíše Krista

12

13 Šíření křesťanství Vznik v římské říši – tam pronásledováni Vznik v římské říši – tam pronásledováni Konstantin 313 – konec pronásledování Konstantin 313 – konec pronásledování Od 5. století přejímají křesťanství i barbarské kmeny – např. Germáni Od 5. století přejímají křesťanství i barbarské kmeny – např. Germáni Křesťanství přináší naději a pravidla – desatero Křesťanství přináší naději a pravidla – desatero Bible – obsahuje nejdůležitější myšlenky a historické události Bible – obsahuje nejdůležitější myšlenky a historické události

14 Církev Organizované společenství křesťanů Organizované společenství křesťanů V čele - papež, sídlí v Římě – Vatikán V čele - papež, sídlí v Římě – Vatikán Staví chrámy, kostely, kláštery Staví chrámy, kostely, kláštery

15 Církevní řády Sdružení mnichů a jeptišek – žijí v klášterech Sdružení mnichů a jeptišek – žijí v klášterech Nejstarší řád v západní Evropě – benediktini Nejstarší řád v západní Evropě – benediktini Další řády – kartuziáni, cisterciáci, františkáni, dominikáni Další řády – kartuziáni, cisterciáci, františkáni, dominikáni Kláštery – centra vzdělanosti, pomoc chudým a nemocným Kláštery – centra vzdělanosti, pomoc chudým a nemocným

16 Rozdělení křesťanské církve Od počátku středověku – 2 centra = rozpory Od počátku středověku – 2 centra = rozpory 1. Řím – papež – touží ovládat i panovníky 1. Řím – papež – touží ovládat i panovníky 2. Konstantinopol – patriarcha – podřízen císaři 2. Konstantinopol – patriarcha – podřízen císaři 1054 – rozdělení církve na 1054 – rozdělení církve na Západní – katolická – v čele papež, sídlí v Římě, bohoslužby v latině a národních jazycích Východní – pravoslavná – v čele patriarchové, bohoslužby v řečtině a národních jazycích

17

18 Použité odkazy Vše staženo ke dni 3. 10. 2011: Vše staženo ke dni 3. 10. 2011: Vše staženo ke dni 3. 10. 2011: Vše staženo ke dni 3. 10. 2011: http://forums.taleworlds.com/index.php?topic=23323.0 http://forums.taleworlds.com/index.php?topic=23323.0 http://forums.taleworlds.com/index.php?topic=23323.0 http://www.provitacz.cz/nastenne-mapy-pro-dejepis-a-vlastivedu/vznik-a- rozmach-byzantske-rise http://www.provitacz.cz/nastenne-mapy-pro-dejepis-a-vlastivedu/vznik-a- rozmach-byzantske-rise http://www.provitacz.cz/nastenne-mapy-pro-dejepis-a-vlastivedu/vznik-a- rozmach-byzantske-rise http://www.provitacz.cz/nastenne-mapy-pro-dejepis-a-vlastivedu/vznik-a- rozmach-byzantske-rise http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/kabinetspolecenskychved aumeni/metodickematerialyvyukoveprogramy/vyukovematerialyzdejepisu/2 1315.aspx http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/kabinetspolecenskychved aumeni/metodickematerialyvyukoveprogramy/vyukovematerialyzdejepisu/2 1315.aspx http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/kabinetspolecenskychved aumeni/metodickematerialyvyukoveprogramy/vyukovematerialyzdejepisu/2 1315.aspx http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/kabinetspolecenskychved aumeni/metodickematerialyvyukoveprogramy/vyukovematerialyzdejepisu/2 1315.aspx http://cestovani.idnes.cz/varhanni-koncert-z-hlubin-jadranu-dl8- /ig_chorvatsko.aspx?c=A050715_153115_ig_chorvatsko_tom http://cestovani.idnes.cz/varhanni-koncert-z-hlubin-jadranu-dl8- /ig_chorvatsko.aspx?c=A050715_153115_ig_chorvatsko_tom http://cestovani.idnes.cz/varhanni-koncert-z-hlubin-jadranu-dl8- /ig_chorvatsko.aspx?c=A050715_153115_ig_chorvatsko_tom http://cestovani.idnes.cz/varhanni-koncert-z-hlubin-jadranu-dl8- /ig_chorvatsko.aspx?c=A050715_153115_ig_chorvatsko_tom http://cs.wikipedia.org/wiki/Justini%C3%A1n_I. http://cs.wikipedia.org/wiki/Justini%C3%A1n_I. http://cs.wikipedia.org/wiki/Justini%C3%A1n_I http://www.mundo.cz/cestopis/turecko/cermak http://www.mundo.cz/cestopis/turecko/cermak http://www.mundo.cz/cestopis/turecko/cermak http://www.kidspast.com/world-history/0047-Israels- beginnings.php http://www.kidspast.com/world-history/0047-Israels- beginnings.php http://www.kidspast.com/world-history/0047-Israels- beginnings.php http://www.kidspast.com/world-history/0047-Israels- beginnings.php http://www.multiweb.cz/hawkmoon/strana16.htm http://www.multiweb.cz/hawkmoon/strana16.htm http://www.multiweb.cz/hawkmoon/strana16.htm http://zpravy.idnes.cz/zemrel-patriarcha-ruske-pravoslavne-cirkve-alexej-ii- pde-/zahranicni.aspx?c=A081205_100256_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/zemrel-patriarcha-ruske-pravoslavne-cirkve-alexej-ii- pde-/zahranicni.aspx?c=A081205_100256_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/zemrel-patriarcha-ruske-pravoslavne-cirkve-alexej-ii- pde-/zahranicni.aspx?c=A081205_100256_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/zemrel-patriarcha-ruske-pravoslavne-cirkve-alexej-ii- pde-/zahranicni.aspx?c=A081205_100256_zahranicni_ipl Text: vlastní práce autora Text: vlastní práce autora


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Základní škola Zlín, Komenského."

Podobné prezentace


Reklamy Google