Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: České země po 30leté válce do nástupu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: České země po 30leté válce do nástupu."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: České země po 30leté válce do nástupu Marie Terezie na český trůn. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DEJ.M1.110 Datum vytvoření: 5. 8. 2013 Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: První – všechny maturitní obory Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Dějiny českých zemí po 30leté válce do nástupu Marie Terezie na český trůn.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje – literatura VANÍČEK, Vratislav. Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993, 315 s. ISBN 80-851-9261-6. ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN 80-718-3237-5. ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 238 s. ISBN 80-723-5194-X. BENEŠ, Zdeněk a Vladimír NÁLEVKA. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce [redakce], 2001-2009. ISBN 978-80-7361-059-32.

5 Zdroje – literatura Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot. ISBN 80866130111. ČAPEK, Vratislav, Jaroslav PÁTEK a Otto ZWETTLER. Světové dějiny. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993, 255 s. ISBN 80-716-8091-5. ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010, 1054 s. ISBN 978-807-2774-692.

6 Zdroje – obrázky Obrázek č. 1 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-08-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frans_Luycx_002.jpg Obrázek č. 2 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-08-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaiser-Leopold1.jpg Obrázek č. 3 Http://cs.wikipedia.org. [online].[cit. 2013-08-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis_XIV_of_France.jpg

7 Zdroje – obrázky Obrázek č. 4 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-08-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Jan_Sladk%C3%BD_Kozina.jpg Obrázek č. 5 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-08-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Philip_V_3.jpg Obrázek č. 6 Http://cs.wikipedia.org. [online].[cit. 2013-08-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Joseph_I,_Holy_Roman_Emperor.jpg

8 Zdroje – obrázky Obrázek č. 7 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-08-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_VI.jpg Obrázek č. 8 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-08-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pragmatica_Sanc.jpg Obrázek č. 9 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johan_amos_comenius_ 1592-1671.jpg

9 České země po 30leté válce do nástupu Marie Terezie na český trůn

10 Leopold I. – 1657 – 1705 Po 30leté válce došlo k velkému poklesu prestiže španělských Habsburků a silnou pozici získali rakouští Habsburkové, kteří také zastávali císařský titul Svaté říše římské. Roku 1657 umírá Ferdinand III. a po něm nastupuje na trůn Leopold I. Za jeho vlády se monarchie pomocí byrokratického aparátu přetvářela v absolutistický stát. Roku 1663 došlo k válce s Turky, kteří pronikli do Uher. Válka byla ukončena roku 1664 Habsburským vítězstvím. Mír byl uzavřen ve Vasváru. Roku 1683 Turci oblehli Vídeň, byli poraženi.

11 Leopold I. – 1657 – 1705 Obr. 1 – Ferdinand III. Obr. 2 – Leopold I.

12 Leopold I. – 1657 – 1705 Od roku 1685 do roku 1697 také probíhala válka s Francií (Ludvík XIV.), proti které stál Leopold I., Švédsko a Španělsko. Francouzi byli poraženi a mír byl uzavřen v Rijswiku. Roku 1680 vydal robotní patent – 3 denní robotní povinnost, byla omezena práva pánů vůči svým poddaným. V letech 1692 – 1695 proběhlo povstání Chodů (byly jim sebrána privilegia), Jan Sladký Kozina byl popraven.

13 Leopold I. – 1657 – 1705 Obr. 3 – Ludvík XIV. Obr. 4 – Jan Sladký Kozina

14 Válka o španělské dědictví – 1702 – 1714 Roku 1700 zemřel Karel II. ze španělské větve Habsburků. Možnými následníky na trůn byli syn Leopolda I. Karel a vnuk francouzského krále Ludvíka XIV. Filip z Anjou. Vybrán byl Filip s podmínkou, že nikdy nedojde ke spojení španělské a francouzské koruny. Filip roku 1701 nastoupil na trůn jako Filip V. Roku 1702 vyhlásila Habsburská monarchie, Nizozemí a Velká Británie válku Francii a Španělsku. Ke koalici se později přidalo Dánsko a Prusko.

15 Válka o španělské dědictví – 1702 – 1714 Roku 1705, po smrti Leopolda I., vstoupil do války Josef I. (1705 – 1711). Ten roku 1711 umírá a na jeho místo nastupuje Karel VI. Válka nakonec byla ukončena míry roku 1713 v Utrechtu a 1714 v Rastattu. Na španělský trůn nakonec nastoupil Filip z Anjou jako Filip V.

16 Válka o španělské dědictví – 1702 – 1714 Obr. 5 – Filip z Anjou – Filip V. Obr. 6 – Josef I.

17 Karel VI. – 1711 – 1740 Roku 1713 vydal Pragmatickou sankci – primogenitura u mužů, následně u žen. Karlova zahraniční politika byla velmi slabá a ztratil mnoho území, jen proto, aby byla potvrzena Pragmatická sankce. Roku 1718 byla v belgickém Ostende založena Východoindická kompanie (obchodní společnost), která byla pod ochranou vídeňské vlády. Nakonec se Karel VI. obchodní společnosti vzdal a zato byla uznána Pragmatická sankce evropskými velmocemi. Roku 1713, 1717, 1738 vydal robotní patenty, které potvrzovaly patent Leopolda I..

18 Karel VI. – 1711 – 1740 Obr. 7 – Karel VI. Obr. 8 – Pragmatická sankce

19 Jan Amos Komenský 1592 – 1670 Narodil se pravděpodobně v Nivnici u Uherského Brodu. Byl biskupem Jednoty bratrské, pedagog, evangelický teolog, filosof a spisovatel. Emigroval roku 1628, žil hlavně v polském Lešnu a Amsterdamu. Zemřel v Naardenu v Nizozemí. Díla – Labyrint světa a ráj srdce, Kšaft umírající matky jednoty bratrské, Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, Brána jazyků otevřená, Velká didaktika, Svět v obrazech. Obr. 9 – Jan Amos Komenský

20 Kvíz 1. Po 30leté válce se posílila pozice a) Francie, Švédska, rakouských Habsburků b) Španělska, Svaté říše římské 2. Leopold I. válčil s Turky a Francií a) neúspěšně b) úspěšně c) nerozhodně

21 Kvíz 3. Ve válce o španělské dědictví v letech 1702 – 1714 byli kandidáty na španělský trůn a) Filip z Anjou a Karel b) Filip z Anjou a Leopold c) Filip z Anjou a Josef 4. Roku 1714 se po vítězství ve válce o španělské dědictví stal španělským králem a) Filip z Anjou b) Karel c) Leopold

22 Kvíz 5. Roku 1713 vydal Pragmatickou sankci a) Leopold I. b) Josef I. c) Karel VI. 6. Pragmatická sankce znamenala, že a) na trůn nastoupí prvorozený syn, pokud není, tak prvorozená dcera b) na trůn nastoupí prvorozený syn c) na trůn nastoupí prvorozená dcera

23 Kvíz 7. Nejvýznamnější kulturní osobností této doby byl a) Jan Sladký Kozina b) Jan Amos Komenský c) Torstensson 8. Fridrich Falcký byl nazýván a) král železný a zlatý b) král cizinec c) zimní král


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: České země po 30leté válce do nástupu."

Podobné prezentace


Reklamy Google