Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: České země za první světové války Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: České země za první světové války Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: České země za první světové války Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DEJ.M1.115 Datum vytvoření: 17. 4. 2013 Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: První – všechny maturitní obory Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace České země v období první světové války.

3 Metodické pokyny. Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje – literatura VANÍČEK, Vratislav. Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993, 315 s. ISBN 80-851-9261- 6. ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN 80-718-3237-5. ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 238 s. ISBN 80-723-5194-X. BENEŠ, Zdeněk a Vladimír NÁLEVKA. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce [redakce], 2001-2009. ISBN 978-80-7361-059-32.

5 Zdroje – literatura ČAPEK, Vratislav, Jaroslav PÁTEK a Otto ZWETTLER. Světové dějiny. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993, 255 s. ISBN 80-716-8091-5. Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot. ISBN 80866130111. ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010, 1054 s. ISBN 978-807-2774-692. VACULÍK, Jaroslav a František ČAPKA. Nástin českých dějin 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, c1999, 234 s. ISBN 80-210-2167-5.

6 Zdroje – obrázky Obrázek č. 1 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: V%C3%A1clav_Klof%C3%A1%C4%8D.jpg Obrázek č. 2 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Karel_Kram%C3%A1%C5%99.jpg Obrázek č. 3 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Alois_Ra%C5%A1%C3%ADn.jpg

7 Zdroje – obrázky Obrázek č. 4 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaiser_franz.jpg Obrázek č. 5 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franz_joseph1.jpg Obrázek č. 6 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_I_of_Austria.jpg

8 Zdroje – obrázky Obrázek č. 7 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Zita.jpg Obrázek č. 8 Http://commons.wikimedia.org. [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Memorial_of_the_ Czechoslovak_Legion_in_Battle_of_Zborov,_1917.jpg Obrázek č. 9 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG

9 Zdroje – obrázky Obrázek č. 10 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edvard_Bene%C5%A1.jpg Obrázek č. 11 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik.jpg Obrázek č. 12 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg

10 Zdroje – obrázky Obrázek č. 13 Http://en.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Svehla_antonin.jpg Obrázek č. 14 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r.JPG Obrázek č. 15 Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD.jpg

11 České země za první světové války

12 Politická situace v českých zemích Na začátku války bylo silné napětí, na jedné straně byla prorakouská oficiální politika a na druhé cítění českého národa. Zatímco Němci rukovali s nadšením, Češi projevovali nechuť bojovat za Rakousko a proti Slovanům. Prorakouská politika byla prosazována Českým svazem (čeští poslanci v říšské radě ve Vídni) a Národním výborem v Praze. Česká politická scéna se úplně odmlčela, nikdo se radši nevyjadřoval a tak naproti tomu byla významná role české kultury a tisku.

13 Politická situace v českých zemích Objevuje se růst politického a národnostního útlaku, zesílená germanizace, cenzura knih, učebnic, novin, represe a persekuce vlastenců, zatýkání (1914 – Klofáč – předseda České strany národně sociální, 1915 – mladočeši Kramář a Rašín, kteří byli odsouzeni k smrti, byli osvobozeni až roku 1917 Karlem I.). V roce 1916 se po smrti Františka Josefa I. a nástupu Karla I. situace zlepšila. Dne 31.1.1917 vydal Český svaz projev loajality k habsburské monarchii.

14 Politická situace v českých zemích Obr. 1 – Václav Klofáč Obr. 2 – Karel Kramář Obr.3 – Alois Rašín

15 František Josef I. – 1848 – 1916 Obr. 4 Obr. 5

16 Karel I. – 1916 – 1818 Obr. 6 Obr. 7

17 Politická situace v českých zemích Proti tomu vznikl Manifest českých spisovatelů z května 1917 (požadovali habsburskou monarchii jako spolkový stát svobodných a rovnoprávných národů). Nastínili i myšlenku budoucího spojení Čechů a Slováků v jednom státě. 6. 1. 1918 byla vydána Tříkrálová deklarace – požadavek práva na sebeurčení nesvobodných národů, vytvoření samostatného demokratického Československého státu. 13. 7. 1918 byl v Praze ustanoven Národní výbor československý podle výsledků voleb z roku 1911.

18 Československé legie Byly to československé vojenské jednotky v zahraničí z Čechů a Slováků žijících v cizině, z válečných zajatců a přeběhlíků. Působily hlavně ve Francii, Itálii a Rusku. Největších úspěchů dosáhly v bitvě u Zborova v červenci 1917. Po Brestlitevském míru byla uzavřena dohoda o stažení legií do Francie. V květnu 1918 byly uznány jako součást Dohodové armády.

19 Československé legie – bitva u Zborova Obr. 8 – Společný hrob padlých legionářů bitvy u Zborova – tzv. Bratrská mohyla

20 Zahraniční odboj Byl zahájen 17. 12. 1914 odjezdem T. G. M. do emigrace (Švýcarsko, FR, GB, USA). U nás byl podporován tajnou organizací Mafie, kterou vedl Beneš. V září 1915 za T. G. M. ilegálně přicestovali Beneš a Štefánik. V únoru 1916 založili T. G. M., Beneš a Štefánik Československou národní radu v Paříži, jako ústřední orgán zahraničního odboje. V říjnu 1916 v Clevlandu v USA byla podepsána dohoda mezi organizacemi amerických Čechů a Slováků – návrh na federativní stát.

21 Zahraniční odboj Obr. 9 – T. G. M. Obr. 10 – Beneš Obr.11 – Štefánik

22 Zahraniční odboj V Rusku byla založena pobočka Československé národní rady a vznikají legie. 30. 5. 1918 Pittsburská dohoda mezi T. G. M. a zástupci českých a slovenských krajanských organizací – požadavek spojení Čechů a Slováků se zárukou autonomie (Slovensko by mělo vlastní administrativu a vlastní sněm). V září 1918 byla uznána Československá národní rada státy Dohody jako oficiální představitelka budoucího Československého státu.

23 Zahraniční odboj 18. 10. 1918 – Washingtonská deklarace – deklarace nezávislosti napsaná T.G.M. a poslána prezidentu USA Wilsonovi jako reakce na snahu Karla I. o záchranu monarchie (16.10.1918 císař Karel I. vydal manifest, v němž představoval novou federativní habsburskou monarchii).

24 Vznik Československé republiky Dne 13. 7. 1918 vznikl Národní výbor československý (38 členů podle voleb z roku 1911), předsedou byl Karel Kramář, jeho úkolem byla příprava státního aparátu, přerušení vztahu k Vídni a Budapešti, vytvoření ekonomické základny, zřízení národní banky, měnová reforma, ponechání dosavadních zákonů. Národní výbor československý navázal styky s Československou národní radou v Paříži. V září Československá sociálně demokratická strana a Strana socialistů vytvořila tzv. Socialistickou radu, jako zvláštní blok v Národním výboru.

25 Vznik Československé republiky 14. 10. 1918 zorganizovala Socialistická rada v Praze stávku proti vývozu potravin a uhlí ze země – poprvé vyhlášen samostatný československý stát – neúspěšně. Tato akce se konala bez vědomí Národního výboru. 14. 10. 1918 vznikla Prozatímní československá vláda, ve které T. G. M. zastával funkci předsedy vlády a ministra financí, Beneš byl ministrem zahraničí a Štefánik byl ministrem vojenství. Dne 16. 10. 1918 byl vydán císařský manifest Karla I. představující koncepci federativní habsburské monarchie. Následovala Washingtonská deklarace.

26 Vznik Československé republiky Dne 28. 10. 1918 byla vyhlášena na Václavském náměstí Československá republika. Funkci prozatímní vlády převzal Národní výbor složený z 5 politiků tzv. muži 28. 10. – Rašín, Švehla, Soukup, Stříbrný, Šrobár. Následně došlo v období od 28. 10. do 3. 11. ke spojení domácího a zahraničního odboje tj. Národního výboru a prozatímní vlády a v čele republiky stanul jako prezident T. G. M. a předsedou vlády se stal Kramář.

27 Vznik Československé republiky Obr. 12 – Václavské náměstí 28. 10. 1918

28 Vznik Československé republiky Obr. 13 – Švehla Obr. 14. – Šrobár Obr. 15 – Stříbrný

29 Vznik Československé republiky Dne 30. 10. 1918 Slovenská národní rada na svém zasedání v Turčianském Sv. Martině přijala Deklaraci slovenského národa (tzv. Martinská deklarace) – v ní se přihlásili ke společnému státu s Čechy. Text Martinské deklarace byl přivezen 1. 1. 1918 do Prahy, Vavro Šrobár byl jmenován ministrem s plnou mocí pro Slovensko.

30 Kvíz 1. Češi za války na straně Rakouska-Uherska a) chtěli bojovat b) nechtěli bojovat c) měli neutrální postoj 2. František Josef I. byl na trůně vystřídán Karlem I. roku a) 1915 b) 1916 c) 1917

31 Kvíz 3. Tříkrálová deklarace byla vydána roku a) 1916 b) 1917 c) 1918 4. T. G. M. odjel do emigrace roku a) 1914 b) 1915 c) 1916

32 Kvíz 5. Organizaci Mafie, která T. G. M. podporovala v zahraničí vedl a) Rašín b) Štefánik c) Beneš 6. Československá národní rada jako ústřední orgán zahraničního odboje byla založena v Paříži T. G. M., Benešem a Štefánikem roku a) 1915 b) 1916 c) 1917

33 Kvíz 7. Jediná deklarace vydaná na našem území byla a) Pittsburská deklarace b) Washingtonská deklarace c) Tříkrálová deklarace 8. Washingtonská deklarace (deklarace nezávislosti) byla vydána a) 18. 10. 1917 b) 18. 10. 1918 c) 28. 10. 1918

34 Kvíz 9. Československá národní rada a československé legie byly uznány jako součást vítězné Dohody roku a)1916 b)1917 c)1918 10. Československé legie byly a) vojenské jednotky Čechů a Slováků na našem území b) vojenské jednotky Čechů a Slováků v rámci rakousko-uherské armády c) vojenské jednotky v zahraničí z Čechů a Slováků žijících v cizině, z válečných zajatců a přeběhlíků.

35 Kvíz 11. Československé legie působily na území a) Francie, Itálie, Německa b) Francie, Itálie, Ruska c) Francie, Ruska, Německa 12. Prozatímní vláda tvořená T. G. M., Benešem a Štefánikem byla vytvořena a) 14. 10. 1918 b) 16. 10. 1918 c) 18. 10. 1918

36 Kvíz 13. Československá republika vznikla dne a) 30.10.1918 b) 29.10.1918 c) 28.10.1918 14. Muži 28.10. byli a) Rašín, Švehla, Soukup, Stříbrný, Kramář b) Rašín, Švehla, Soukup, Stříbrný, Klofáč c) Rašín, Švehla, Soukup, Stříbrný, Šrobár

37 Kvíz 15. Slovensko se připojilo k nově vzniklé Československé republice prostřednictvím a) Washingtonské deklarace b) Tříkrálové deklarace c) Martinské deklarace


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: České země za první světové války Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google