Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - VZNIK ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: power pointová prezentace objasňující okolnosti vzniku samostatného Československa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - VZNIK ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: power pointová prezentace objasňující okolnosti vzniku samostatného Československa."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - VZNIK ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: power pointová prezentace objasňující okolnosti vzniku samostatného Československa a jeho státoprávního uspořádání. Klíčová slova: čs.legie, Washingtonská deklarace, T.G.M., E.Beneš, M.R.Štefánik, 28.10.1918, Martinská deklerace, Trianonská smlouva, Prozatimní ústava, Ústava 1920 DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: interaktivní VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Dějepis ROČNÍK: 9. AUTOR: Mgr. Jarmila Boudová VYTVOŘEN (datum, období): září 2011

2 1/ vznik

3 1dvoustátí 2poslední R-U císař 3povolání záloh 4vítěz 1.sv.války 5prohlášení 6omilostnění 7zakladatel ČSR 8v čele státu je neomezený vládce 9zakladatel ČSR 10součást ČSR 11sibiřská železnice 12zbavování svobody

4 dualismus karel mobilizace dohoda manifest amnestie masaryk diktatura štefánik slovensko magistrála zatýkání

5 1. Víte, co to byly československé legie? 2. Kde tyto jednotky operovaly? 3. Víte, která akce je nejvíc proslavila?

6  Washingtonská deklarace – 18. 10. 1918  prohlášení československé nezávislosti exilovou vládou (T. Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš).  V deklaraci se mimo jiné uvádí:  Československý stát bude republikou, bude zaručena úplná svoboda:  svědomí,  náboženství a vědy,  literatury a umění, slova, tisku  práva shromažďovacího a petičního...

7  Církev bude odloučena od státu.  Ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům. 1. Jaké důvody vedly k tomuto emancipačnímu rozhodnutí? 2. Kdy se ženy staly po milionech ekonomicky nezávislými?  Práva menšin budou chráněna.  Československý národ provede:  dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy,  velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonizaci,  výsady šlechtické budou zrušeny…

8 http://www.stream.cz/slavnedny/52 6294-28-rijen-den-kdy-vzniklo- ceskoslovensko 28.říjen

9 Rozpad Rakouska-Uherska

10 VZNIK ČESKOSLOVENSKA (28. října 1918) 1. Kde a kým byla vyhlášena nová republika? 2. Jak se po vyhlášení republiky zachovali Němci v pohraničí?  Území nového státu:  české země v historických hranicích  30. 10. 1918 – Martinská deklarace – Slováci podpořili společný stát  smlouva ze Saint Germain ze dne 10. 9. 1919 – připojení samosprávného území Podkarpatské Rusi  definitivně potvrdila Trianonská smlouva – 4. 6. 1920 (Maďarsko uznalo úplnou nezávislost Československa včetně Podkarpatské Rusi)

11 28. 10. 1918

12 Jak se nazývá dům na obrázku? Kde v Praze byste ho našli? (Nápověda: bylo zde vyhlášeno Československo )

13

14 Prozatímní ústava (1918)  nový stát bude demokratická republika,  moc bude rozdělena na tři nezávislé složky:  Zákonodárnou  Výkonnou  Soudní Ústavní listina Československé republiky (1920)  platná do 9. 5. 1948  název Československá republika až do r. 1960 – vznik ČSSR  přijata Národním shromážděním:  Svým pojetím byla tato Ústava založena na existenci národa československého, který má větve českou a slovenskou.  To bylo vyvoláno situací, kdy počet Němců v novém státě převyšoval počet Slováků.  Státotvorný národ československý však už tvořil dvoutřetinovou většinu.

15 ALPHACENTAURI. Obr. 5: [cit. 2011-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C3%96sterreich-Ungarns_Ende.png Obr. 6: [cit. 2011-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg HANS PETER SCHEAFER. Obr. 7: [cit. 2011-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prag_obecni_d%C3%BBm_gemeindehaus.jpg Obr. 8: [cit. 2011-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:R%C4%8Cs._Mapa_hor_a_%C5%99ek.jpg Obr. 1: [cit. 2011-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.P NG Obr. 2: [cit. 2011-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik.jpg Obr. 3: [cit. 2011-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edvard_Bene%C5%A1.jpg Obr. 4: [cit. 2011-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:President_Woodrow_Wilson_portrait_December_2_1912.jpg


Stáhnout ppt "NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - VZNIK ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: power pointová prezentace objasňující okolnosti vzniku samostatného Československa."

Podobné prezentace


Reklamy Google