Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov07 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov07 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov07 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Paměť Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: paměť, vtisk, senzorický sklad, deklarativní a nedeklarativní paměť, kognitivní mapa, zapomínání Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad procesů paměti, dává je do souvislosti s kognitivními procesy, na konci jsou otázky k zařazení do systému psychických jevů a zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 Paměť soubor psychických procesů, které umožňují: 1. uložení informace – vštípení, osvojení, zapamatování, transformace informace do podoby, kterou dokáže paměť uchovat: slovně logické, obrazové, pohybové; 1. uložení informace – vštípení, osvojení, zapamatování, transformace informace do podoby, kterou dokáže paměť uchovat: slovně logické, obrazové, pohybové; 2. uchování v paměti (využívá transfer – lepší uchování toho, co se podobá známému); 2. uchování v paměti (využívá transfer – lepší uchování toho, co se podobá známému); 3. vybavení: 3. vybavení: a) jako reprodukce; a) jako reprodukce; b) jako znovupoznání zapamatovaného (spojeno s kognicí); b) jako znovupoznání zapamatovaného (spojeno s kognicí);

3 systémový jev propojen s komplexem psychických jevů (kognicí, učením), umožňuje uchování zkušenosti, informací o světě i sobě; systémový jev propojen s komplexem psychických jevů (kognicí, učením), umožňuje uchování zkušenosti, informací o světě i sobě;

4 druhová – vrozené instinkty typické pro biolog. druh; druhová – vrozené instinkty typické pro biolog. druh; individuální – paměť jednotlivce; individuální – paměť jednotlivce;

5 fyziologický základ paměti – vtisk, pamětní stopa, tzv. engram – okruh aktivních neuronů v mozkové kůře, určitou roli hraje i limbický systém – hippocampus (souvisí s emocemi); fyziologický základ paměti – vtisk, pamětní stopa, tzv. engram – okruh aktivních neuronů v mozkové kůře, určitou roli hraje i limbický systém – hippocampus (souvisí s emocemi);

6 zákon zapamatování: 1. vyčlenění informace vyvoláním orientačně pátrací reakce; 1. vyčlenění informace vyvoláním orientačně pátrací reakce; 2. souvislost s jeho dosavadní zkušeností; 2. souvislost s jeho dosavadní zkušeností; 3. emocionální reakce; 3. emocionální reakce;

7 důležitá je motivace, aktivita jedince, opakování podnětu, porozumění, organizace materiálu, povaha a množství, vliv vnějších okolností a prostředí, vlastnosti a schopnosti; důležitá je motivace, aktivita jedince, opakování podnětu, porozumění, organizace materiálu, povaha a množství, vliv vnějších okolností a prostředí, vlastnosti a schopnosti; základní principy: princip ekonomie – to, co podstatné; princip ekonomie – to, co podstatné; tendence k zachování jednoznačnosti – ne informace, které vytváří kognitivní konflikt; tendence k zachování jednoznačnosti – ne informace, které vytváří kognitivní konflikt;

8 Druhy paměti A) podle zakódování informace a) obrazy; ikony – vizuální paměť a) obrazy; ikony – vizuální paměť b) slova – verbální paměť b) slova – verbální paměť c) zvuky –auditivní paměť c) zvuky –auditivní paměť d) pohyb – motorická paměť d) pohyb – motorická paměť e) čichová paměť e) čichová paměťatd.

9 B) podle délky trvání a) senzorický sklad; ultrakrátká paměť – a) senzorický sklad; ultrakrátká paměť – 7 položek (chunks) element organizace sémantického materiálu, uchová krátce cca 10 sekund, kódovaní převážně podle senzorických znaků; 7 položek (chunks) element organizace sémantického materiálu, uchová krátce cca 10 sekund, kódovaní převážně podle senzorických znaků; b) krátkodobá paměť – malý obsah informací na krátkou dobu; jiné centrum CNC než dlouhodobá paměť; b) krátkodobá paměť – malý obsah informací na krátkou dobu; jiné centrum CNC než dlouhodobá paměť;

10 c) dlouhodobá paměť – to, co je osobně důležité; informace může uchovávat celý život, závisí na způsobu kódování, ale i myšlení, emocích a motivaci; uchovává i to, co se nevybavuje a ovlivňuje chování; kódovaní podle více znaků převážně sémantických; komplex sémantických sítí; paměť pro vědění; c) dlouhodobá paměť – to, co je osobně důležité; informace může uchovávat celý život, závisí na způsobu kódování, ale i myšlení, emocích a motivaci; uchovává i to, co se nevybavuje a ovlivňuje chování; kódovaní podle více znaků převážně sémantických; komplex sémantických sítí; paměť pro vědění;

11 C) podle sdělitelnosti 1) deklarativní paměť – sdělitelná: a) sémantická paměť – pojmová; obsahem vědění: fakta, poznatky, pravidla, schémata; vědomostní (kognitivní) síť (mapa) a) sémantická paměť – pojmová; obsahem vědění: fakta, poznatky, pravidla, schémata; vědomostní (kognitivní) síť (mapa) – z pojmů, ideí; b) epizodická paměť – autobiografické, subjektivní zkušenosti; události časově zakódovány v souvislostech; b) epizodická paměť – autobiografické, subjektivní zkušenosti; události časově zakódovány v souvislostech;

12 2) nedeklarativní paměť – nesdělitelná: a) procedurální senzomotorická paměť – senzomotorické dovednosti; a) procedurální senzomotorická paměť – senzomotorické dovednosti; b) priming – primární paměť na tvary na présemantické úrovni; b) priming – primární paměť na tvary na présemantické úrovni;

13 Zapamatování 1) bezděčné, spontánní, neúmyslné; 1) bezděčné, spontánní, neúmyslné; 2) záměrné, úmyslné, regulované vůlí (memorování) 2) záměrné, úmyslné, regulované vůlí (memorování)

14 Zapomínaní nemožnost vybavit si naučené 1) rozpad, vyhasnutí pamětní stopy (nepoužívala se); 1) rozpad, vyhasnutí pamětní stopy (nepoužívala se); 2) překrytí novou zkušeností – interference; 2) překrytí novou zkušeností – interference; po 1 hod 56% info zapomeneme, po 9 hod – 64%, po 2 dnech 72%, po 31 dnech 79%; závislé na motivaci, věku, míře opakování, předešlé zkušenosti – výběrovost;

15 Ebbinghausova křivka

16 procesy paměti učím se slovíčka učím se slovíčka mám slovní zásobu k určitému tématu mám slovní zásobu k určitému tématu porozumím otázce a odpovím na ni porozumím otázce a odpovím na ni 1. uložení informace 1. uložení informace 2. uchování 2. uchování 3. vybavení 3. vybavení

17 s kterými jevy souvisí paměť vnímání – informaci musím nejdříve vnímat vnímání – informaci musím nejdříve vnímat myšlení – vytvářím kognitivní mapy myšlení – vytvářím kognitivní mapy představy – jsou paměťové stopy představy – jsou paměťové stopy pozornost – umožňuje lepší pamatování pozornost – umožňuje lepší pamatování vůle – záměrně si něco chci pamatovat vůle – záměrně si něco chci pamatovat emoce – lépe se pamatuje příjemné emoce – lépe se pamatuje příjemné motivace – proč si chci věci pamatovat motivace – proč si chci věci pamatovat učení – způsob jak s pamětí pracuji učení – způsob jak s pamětí pracuji

18 jak je paměť propojená s kognitivními procesy vnímání – senzorický sklad (ultrakrátká paměť) je podmínkou uceleného vnímání, pro uložení je nutné informaci vnímat vnímání – senzorický sklad (ultrakrátká paměť) je podmínkou uceleného vnímání, pro uložení je nutné informaci vnímat myšlení – kognitivní mapa je výsledkem procesu myšlení, který pracuje s materiálem drženým v paměti myšlení – kognitivní mapa je výsledkem procesu myšlení, který pracuje s materiálem drženým v paměti představy – paměťové stopy jsou zobrazitelné ve vědomí jako představy představy – paměťové stopy jsou zobrazitelné ve vědomí jako představy

19 druh paměti podle zakódování informace básnička básnička znělka znělka valčík valčík obličej člověka obličej člověka verbální paměť verbální paměť auditivní paměť auditivní paměť motorická paměť motorická paměť vizuální paměť vizuální paměť

20 druh paměti podle sdělitelnosti a trvání školní vědomosti školní vědomosti vzpomínky z dětství vzpomínky z dětství dovednost číst a psát dovednost číst a psát události dne události dne události mého života události mého života sémantická paměť sémantická paměť epizodická paměť epizodická paměť senzomotorická paměť senzomotorická paměť krátkodobá paměť krátkodobá paměť dlouhodobá paměť dlouhodobá paměť

21 ??? jaké mohou být strategie zapamatování jaké mohou být strategie zapamatování jaké mohou být opatření proti zapomínání jaké mohou být opatření proti zapomínání jak lze trénovat paměť jak lze trénovat paměť

22 zařaď psychický jev paměť do systému proces proces probíhá v čase probíhá v čase stav stav je udržován je udržován vlastnost vlastnost stálá součást psychiky stálá součást psychiky y (soubor procesů): uložení uchování vybavení

23 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov07 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google