Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Paměť Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov07 Autor Mgr. et Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Paměť Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov07 Autor Mgr. et Mgr."— Transkript prezentace:

1 Paměť Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov07 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Paměť Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: Klíčová slova: paměť, vtisk, senzorický sklad, deklarativní a nedeklarativní paměť, kognitivní mapa, zapomínání Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad procesů paměti, dává je do souvislosti s kognitivními procesy, na konci jsou otázky k zařazení do systému psychických jevů a zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 Paměť soubor psychických procesů, které umožňují:
1. uložení informace – vštípení, osvojení, zapamatování, transformace informace do podoby, kterou dokáže paměť uchovat: slovně logické, obrazové, pohybové; 2. uchování v paměti (využívá transfer – lepší uchování toho, co se podobá známému); 3. vybavení: a) jako reprodukce; b) jako znovupoznání zapamatovaného (spojeno s kognicí);

3 systémový jev propojen s komplexem psychických jevů (kognicí, učením), umožňuje uchování zkušenosti, informací o světě i sobě;

4 druhová – vrozené instinkty typické pro biolog. druh;
individuální – paměť jednotlivce;

5 fyziologický základ paměti – vtisk, pamětní stopa, tzv
fyziologický základ paměti – vtisk, pamětní stopa, tzv. engram – okruh aktivních neuronů v mozkové kůře, určitou roli hraje i limbický systém – hippocampus (souvisí s emocemi);

6 zákon zapamatování: 1. vyčlenění informace vyvoláním orientačně pátrací reakce; 2. souvislost s jeho dosavadní zkušeností; 3. emocionální reakce;

7 důležitá je motivace, aktivita jedince, opakování podnětu, porozumění, organizace materiálu, povaha a množství, vliv vnějších okolností a prostředí, vlastnosti a schopnosti; základní principy: princip ekonomie – to, co podstatné; tendence k zachování jednoznačnosti – ne informace, které vytváří kognitivní konflikt;

8 Druhy paměti A) podle zakódování informace
a) obrazy; ikony – vizuální paměť b) slova – verbální paměť c) zvuky –auditivní paměť d) pohyb – motorická paměť e) čichová paměť atd.

9 B) podle délky trvání a) senzorický sklad; ultrakrátká paměť –
7 položek (chunks) element organizace sémantického materiálu, uchová krátce cca 10 sekund, kódovaní převážně podle senzorických znaků; b) krátkodobá paměť – malý obsah informací na krátkou dobu; jiné centrum CNC než dlouhodobá paměť;

10 c) dlouhodobá paměť – to, co je osobně důležité; informace může uchovávat celý život, závisí na způsobu kódování, ale i myšlení, emocích a motivaci; uchovává i to, co se nevybavuje a ovlivňuje chování; kódovaní podle více znaků převážně sémantických; komplex sémantických sítí; paměť pro vědění;

11 C) podle sdělitelnosti
1) deklarativní paměť – sdělitelná: a) sémantická paměť – pojmová; obsahem vědění: fakta, poznatky, pravidla, schémata; vědomostní (kognitivní) síť (mapa) – z pojmů, ideí; b) epizodická paměť – autobiografické, subjektivní zkušenosti; události časově zakódovány v souvislostech;

12 2) nedeklarativní paměť – nesdělitelná:
a) procedurální senzomotorická paměť – senzomotorické dovednosti; b) priming – primární paměť na tvary na présemantické úrovni;

13 Zapamatování 1) bezděčné, spontánní, neúmyslné;
2) záměrné, úmyslné, regulované vůlí (memorování)

14 Zapomínaní nemožnost vybavit si naučené
1) rozpad, vyhasnutí pamětní stopy (nepoužívala se); 2) překrytí novou zkušeností – interference; po 1 hod 56% info zapomeneme, po 9 hod – 64%, po 2 dnech 72%, po 31 dnech 79%; závislé na motivaci, věku, míře opakování, předešlé zkušenosti – výběrovost;

15 Ebbinghausova křivka

16 procesy paměti učím se slovíčka mám slovní zásobu k určitému tématu
porozumím otázce a odpovím na ni 1. uložení informace 2. uchování 3. vybavení

17 s kterými jevy souvisí paměť
vnímání – informaci musím nejdříve vnímat myšlení – vytvářím kognitivní mapy představy – jsou paměťové stopy pozornost – umožňuje lepší pamatování vůle – záměrně si něco chci pamatovat emoce – lépe se pamatuje příjemné motivace – proč si chci věci pamatovat učení – způsob jak s pamětí pracuji

18 jak je paměť propojená s kognitivními procesy
vnímání – senzorický sklad (ultrakrátká paměť) je podmínkou uceleného vnímání, pro uložení je nutné informaci vnímat myšlení – kognitivní mapa je výsledkem procesu myšlení, který pracuje s materiálem drženým v paměti představy – paměťové stopy jsou zobrazitelné ve vědomí jako představy

19 druh paměti podle zakódování informace
básnička znělka valčík obličej člověka verbální paměť auditivní paměť motorická paměť vizuální paměť

20 druh paměti podle sdělitelnosti a trvání
školní vědomosti vzpomínky z dětství dovednost číst a psát události dne události mého života sémantická paměť epizodická paměť senzomotorická paměť krátkodobá paměť dlouhodobá paměť

21 ??? jaké mohou být strategie zapamatování
jaké mohou být opatření proti zapomínání jak lze trénovat paměť

22 zařaď psychický jev paměť do systému
proces probíhá v čase stav je udržován vlastnost stálá součást psychiky y (soubor procesů): uložení uchování vybavení

23 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha ISBN VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha ISBN osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Paměť Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov07 Autor Mgr. et Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google