Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov21 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov21 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov21 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Vývojová psychologie – základní pojmy Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje úvod do vývojové psychologie, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli a zařazení do periodizace lidského věku

2 fylogeneze – vývoj lidstva jako druhu; fylogeneze – vývoj lidstva jako druhu; ontogeneze – vývoj člověka od početí po smrt; ontogeneze – vývoj člověka od početí po smrt;

3 Obecné znaky vývoje a) zákonitý proces; a) zákonitý proces; b) nezvratný proces; b) nezvratný proces; c) celistvý proces (psychosomatický); c) celistvý proces (psychosomatický); d) proměna k dokonalejší úrovni; d) proměna k dokonalejší úrovni; e) není plynulý a rovnoměrný; e) není plynulý a rovnoměrný; f) individuálně specifický; f) individuálně specifický;

4 Činitelé: 1) dědičnost 1) dědičnost 2) prostředí 2) prostředí

5 Environmentalistické teorie – pro vývoj psychiky rozhodující prostředí, přeceňují učení; behaviorismus – Watson; Environmentalistické teorie – pro vývoj psychiky rozhodující prostředí, přeceňují učení; behaviorismus – Watson; Nativistické teorie – vývoj určen vrozenými dispozicemi; psychoanalýza – Freud; Nativistické teorie – vývoj určen vrozenými dispozicemi; psychoanalýza – Freud; Interakcionistické teorie – výsledek vzájemného působení;humanistická psychologie – Maslow; Interakcionistické teorie – výsledek vzájemného působení;humanistická psychologie – Maslow; Individualistické teorie – zaměřují se na jedinečnost, sebeuvědomování, seberealizaci; humanistická psychologie – Rogers, Frankl; Individualistické teorie – zaměřují se na jedinečnost, sebeuvědomování, seberealizaci; humanistická psychologie – Rogers, Frankl;

6 genotyp – dědičná výbava, souhrn náhodně vybrané poloviny mateřských a otcovských dispozic; genotyp – dědičná výbava, souhrn náhodně vybrané poloviny mateřských a otcovských dispozic; fenotyp – konkrétní realizace genotypu v určitém prostředí; fenotyp – konkrétní realizace genotypu v určitém prostředí;

7 Periodizace lidského věku prenatální období – početí - narození prenatální období – početí - narození kojenecké období – 1. rok kojenecké období – 1. rok  novorozenec – 1. měsíc batolecí období – 1-3 roky batolecí období – 1-3 roky  mladší 1-2 roky  starší 2-3 roky předškolní období – 3-6 let předškolní období – 3-6 let mladší školní období – 6-11 let (1.- 5. ročník ZŠ) mladší školní období – 6-11 let (1.- 5. ročník ZŠ)

8 Periodizace lidského věku adolescence adolescence raná adolescence, prepuberta, starší školní – 11-13 let; raná adolescence, prepuberta, starší školní – 11-13 let; střední adolescence, puberta – 13-15 let (7. -9. roč. ZŠ); střední adolescence, puberta – 13-15 let (7. -9. roč. ZŠ); pozdní adolescence, dospívání – 15-18/21 let (SŠ); pozdní adolescence, dospívání – 15-18/21 let (SŠ); dospělost dospělost mladá (časná) dospělost – 20-35 let; mladá (časná) dospělost – 20-35 let; střední dospělost – 35-45 let střední dospělost – 35-45 let starší (pozdní) dospělost – 45-60 let starší (pozdní) dospělost – 45-60 let stáří stáří rané stáří – 60-75 rané stáří – 60-75 pravé stáří – 75- † pravé stáří – 75- †

9 J. Piaget – kognitivní vývoj 1. senzomotorická inteligence: * – 1,5 až 2 roky 1. senzomotorická inteligence: * – 1,5 až 2 roky 2. symbolické a předpojmové myšlení – do 4 let 2. symbolické a předpojmové myšlení – do 4 let 3. názorové (prelogické) myšlení – do 7 / 8 let 3. názorové (prelogické) myšlení – do 7 / 8 let 4. konkrétní logické operace – do 11 / 12 let 4. konkrétní logické operace – do 11 / 12 let 5. formální logické operace – nad 11 / 12 let 5. formální logické operace – nad 11 / 12 let

10 E. H. Erikson – vývojové úkoly 1) bazální důvěra x nedůvěra 1) bazální důvěra x nedůvěra 2) autonomie x stud, pochybnosti 2) autonomie x stud, pochybnosti 3) iniciativa x pocit viny 3) iniciativa x pocit viny 4) snaživost, smysl počínání x méněcennost 4) snaživost, smysl počínání x méněcennost 5) identita x rozptýlená identita 5) identita x rozptýlená identita 6) intimita x izolovanost 6) intimita x izolovanost 7) generativita x stagnace 7) generativita x stagnace 8) integrita já x zoufalství 8) integrita já x zoufalství

11 L. Kohlberg – stupně morálního úsudku 1. Prekonvenční rovina: základem hodnocení konkrétní následky – odměna nebo trest; 2. Konvenční rovina: nosným motivem je splnění sociálního očekávání; 3. Postkonvenční (principiální) rovina: vědomé přijímání principů morálního chování a hodnot za své vlastní, předpoklad poznání „všelidských“ hodnot;

12 Prekonvenční rovina – konkrétní následky, odměna nebo trest; a) Heteronomní stadium (orientace na trest a poslušnost); a) Heteronomní stadium (orientace na trest a poslušnost); dítě je zaměřeno na poslušnost – neposlušnost vůči dospělému kvůli odměně a trestu; dítě je zaměřeno na poslušnost – neposlušnost vůči dospělému kvůli odměně a trestu; snaží se trestu vyhnout a získat odměnu ( někdy až vypočítavé tendence dětí); snaží se trestu vyhnout a získat odměnu ( někdy až vypočítavé tendence dětí); b) Stadium naivního instrumentálního hedonismu (výhoda – vyhnutí se nepříjemnosti); b) Stadium naivního instrumentálního hedonismu (výhoda – vyhnutí se nepříjemnosti); chování v souladu s příkazy a zákazy za účelem získání výhody nebo vyhnutí se trestu; chování v souladu s příkazy a zákazy za účelem získání výhody nebo vyhnutí se trestu; jednání dítěte se vyznačuje účelovým uspokojováním vlastních potřeb („tržní“ vztahy); jednání dítěte se vyznačuje účelovým uspokojováním vlastních potřeb („tržní“ vztahy);

13 Konvenční rovina – splnění sociálního očekávání; Morálka „poslušného dítěte“ (orientace na souhlas vázaný k určité osobě); Morálka „poslušného dítěte“ (orientace na souhlas vázaný k určité osobě); dítě se chová tak, jak se od něj očekává, účelem je udržení pozitivních vztahů; dítě se chová tak, jak se od něj očekává, účelem je udržení pozitivních vztahů; správné jednání je vždy se souhlasem autority (rodiče, vychovatele); správné jednání je vždy se souhlasem autority (rodiče, vychovatele); Morálka svědomí a autority (orientace na právo a pořádek); Morálka svědomí a autority (orientace na právo a pořádek); dítě se chová podle soc. norem, aby předešlo kritice autoritativních osob a pocitům viny; dítě se chová podle soc. norem, aby předešlo kritice autoritativních osob a pocitům viny;

14 Postkonvenční (principiální) rovina – vědomé přijímání principů za své vlastní; Morálka jako forma společenské smlouvy (orientace na zákonné chování a sociální úmluvy) Morálka jako forma společenské smlouvy (orientace na zákonné chování a sociální úmluvy) respektuje společenskou užitečnost před individuálními právy; respektuje společenskou užitečnost před individuálními právy; člověk přebírá to, co je dáno společensky a dokáže to hodnotit kriticky; člověk přebírá to, co je dáno společensky a dokáže to hodnotit kriticky; Morálka všeobecných etických principů (orientace na univerzální etické principy); Morálka všeobecných etických principů (orientace na univerzální etické principy); chová se tak, aby se sám před sebou nemusel stydět a sebe odsuzovat; chová se tak, aby se sám před sebou nemusel stydět a sebe odsuzovat; váží si hodnot jako láska, rovnoprávnost, osobní víra aj.; váží si hodnot jako láska, rovnoprávnost, osobní víra aj.; dokáže s obrátit proti společnosti či autoritě, aby obhájil skutečnou hodnotu ; dokáže s obrátit proti společnosti či autoritě, aby obhájil skutečnou hodnotu ;

15 Freud – vývojová stadia orální stadium orální stadium anální stadium anální stadium falické stadium falické stadium stadium latence stadium latence genitální stadium genitální stadium

16 periodizace lidského věku prenatální období prenatální období kojenecké období kojenecké období novorozenec novorozenec batolecí období batolecí období mladší batole mladší batole starší batole starší batole předškolní období předškolní období mladší školní období mladší školní období adolescence adolescence prepuberta, starší školní období střední adolescence, puberta pozdní adolescence, dospívání dospělost dospělost mladá dospělost střední dospělost starší dospělost stáří stáří rané stáří pravé stáří

17 periodizace lidského věku početí – narození početí – narození 1. rok života 1. rok života 1. měsíc 1. měsíc 1-3 roky 1-3 roky 1-2 roky 1-2 roky 2-3 roky 2-3 roky 3-6 let 3-6 let 6-11 let (1.- 5. ročník ZŠ) 6-11 let (1.- 5. ročník ZŠ) prenatální období prenatální období kojenecké období kojenecké období novorozenec novorozenec batolecí období batolecí období mladší batole mladší batole starší batole starší batole předškolní období předškolní období mladší školní období mladší školní období

18 periodizace lidského věku 11-13 let (5.- 7. ročník ZŠ) 11-13 let (5.- 7. ročník ZŠ) 13-15 let (7. -9. ročník ZŠ) 13-15 let (7. -9. ročník ZŠ) 15-18/21 let (střední škola-maturita) 15-18/21 let (střední škola-maturita) 20-35 let 20-35 let 35-45 let 35-45 let 45-60 let 45-60 let 60-75 let 60-75 let 75 let - † 75 let - † raná adolescence, starší školní období, prepuberta raná adolescence, starší školní období, prepuberta střední adolescence, puberta střední adolescence, puberta pozdní adolescence, dospívání pozdní adolescence, dospívání mladá dospělost mladá dospělost střední dospělost střední dospělost starší dospělost starší dospělost rané stáří rané stáří pravé stáří pravé stáří

19 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80- 7169-195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov21 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google