Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov26 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov26 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov26 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Batole - socializace Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: separační reakce, vztahy k druhým dětem, paralelní hra, autonomie, fáze prvního vzdoru, negativismu Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v období batolete, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli a zařazení do periodizace lidského věku

2 Batole mladší batole 1-2 roky, starší batole 2-3 roky

3 socializace • dítě je stále silně závislé na matce a blízkých členech rodiny, i krátkodobé odloučení vyvolává často prudké separační reakce; • nucené delší separace od rodiny mohou nepříznivě ovlivnit celý další osobnostní vývoj;

4 separace 1) fáze protestu – dítě křičí a volá matku, čeká na základě své předchozí zkušenosti, že přijde, když ji bude dost vytrvale volat;

5 separace 2) fáze zoufalství – dítě postupně ztrácí naději na přivolání matky, křičí méně a odvrací se od okolí ve stavu hluboké stísněnosti; odmítá stále navázat kontakt s druhými, kteří se mu snaží pomoci, odmítá i hračky, často leží typicky s hlavou zabořenou do podušek;

6 separace 3) fáze odpoutání od matky – dítě potlačí postupně své city k matce, je schopno se připoutat k jinému dospělému, najde-li někoho, kdo mu mateřskou péči nahrazuje, jinak ztrácí svůj vztah k lidem a upoutává se spíše na věci;

7 • rozšiřuje se okruh sociálních vztahů, zejména uvnitř širšího rodinného společenství; • většina dětí si utvoří diferencované vztahy k matce, otci, starším sourozencům, prarodičům atd. a krátké odchody matky proto snáze snáší, jsou-li přítomni jiní členové rodiny;

8 • dítě si pozvolna vytváří svou roli v rodině, tj. jedná podle očekávání druhých a samo očekává určité odpovědi na své požadavky a projevy; • reakce žárlivosti vyvolává narození mladšího sourozence, při rozumné výchově v rodině tato reakce bývá krátká nebo je postupem času nahrazována pozitivnější interakcí;

9 • 2.,3. rok je období výrazného osamostatňování; dítě se naučí stále dovedněji pohybovat, dosahovat na věci i mimo přímý dosah (např. si stoupne na židli), nové sociální dovednosti; • kolem 2 let začíná většina dětí navazovat vztahy k druhým dětem svého věku, i když tyto vztahy i za nejpříznivějších okolností zůstávají dlouho ve stínu vztahů k dospělým;

10 • rozvíjí se konstrukční hry (stavění kostek), • funkční hry (skákání, běhání), • symbolické hry (klacík jako puška) i • úkolové hry (na obchod);

11 • ve společnosti druhých dětí převažuje zprvu hra paralelní (kolem 2 let) – děti si hrají vedle sebe stejným způsobem, • teprve ve třetím roce začíná mít hra stále častěji ráz spolupráce či soupeřivosti, objevuje se hra kooperativní – děti si rozdělují úkoly či role;

12 • nově získaná autonomie s sebou přináší fázi prvního vzdoru neboli fázi negativismu • projevuje se někdy jen slovy (na všechno říká ne), jindy odmítáním plnit příkaz, někdy až výbuchy zlosti; • následek uvědomění si dítěte, že vůbec existuje možnost neposlechnout;

13 • negativismus i snaha o stále větší samostatnost dítěte naznačují, že si dítě v této době již zřetelně uvědomuje sebe sama jako autonomního jedince; • negativismu se nemůže čelit rozumovými argumenty nebo trestem, ale nejlépe odvedením pozornosti;

14 vývoj sebepojetí na základě utváření vztahu dítěte k matce (Margareta Mahlerová) • 1) období normálního autismu • první měsíc; • 2) normální symbióza • 2. - 4. měsíc; • 3) fáze separace – individuace • od 4. měsíce do 3 let a) subfáze diferenciace (4. – 10. měsíc) • odlišování matky od druhých lidí, separační úzkost;

15 3) fáze separace – individuace b) subfáze procvičování (10. – 16. měsíc) • aktivní vzdalování se od matky, vracení se pro získání jistoty (odlišení od matky a upevnění vztahu k ní); • nárůst separační úzkosti, dítě vyžaduje neustálou blízkost matky; • nucená separace vede ke stagnaci či regresi ve vývoji dítěte;

16 3) fáze separace – individuace c) subfáze navazování přátelských vztahů (16. – 25. měsíc) • intenzivnější navazování vztahů k řadě lidí; • ve vztahu k matce ambivalence (trvalá přítomnost vs. negativní až hostilní pocity); • nucená separace má stále ještě výrazný regresivní vliv na dítě

17 3) fáze separace – individuace d) subfáze individuace nebo stálosti objektu (25. – 36. měsíc) • obraz matky je internalizován, „dobré“ i „špatné“ vlastnosti matky integrovány; • dítě začíná fungovat samostatně; • zrození psychologického já; • děti si hrají samy, kolem 3 let schopny snášet přiměřeně dlouhé separace;

18 otázky ??? • co ukazuje negativismus v období batolete • když jde o fázi prvního vzdoru, kdy asi bude další • jak se nazývá hra batolete mezi dětmi (okolo 2 let) • uvědomění si vlastní autonomie • období puberty • paralelní, vedle sebe

19 otázky ??? • jaký je hlavní úkol kojeneckého období • jaký je hlavní úkol batolecího období • jaký je klíčový vztah kojeneckého období • jaký je klíčový vztah batolecího období • pocit základní důvěry • vytvoření autonomie • dítě – matka

20 periodizace lidského věku • prenatální období • kojenecké období • batolecí období • předškolní období • mladší školní období • adolescence • dospělost • stáří

21 periodizace lidského věku • početí – narození • 1. rok života • 1. měsíc • 1-3 roky • 1-2 roky • 2-3 roky • 3-6 let • 6-11 let (1.- 5. ročník ZŠ) • prenatální období • kojenecké období • novorozenec • batolecí období • mladší batole • starší batole • předškolní období • mladší školní období

22 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80-7169- 195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov26 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google