Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov33 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov33 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov33 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Dospělost – úvod, mladá dospělost Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: dospělost, profesní role, partnerská, rodičovská role, intimita Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v mladé dospělosti, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli a zařazení do periodizace lidského věku

2 mezníky: právní – dosažení zletilosti; právní – dosažení zletilosti; biologický – rozvinutá sexualita, dosažení reprodukční schopnosti; biologický – rozvinutá sexualita, dosažení reprodukční schopnosti; psychosociální – samostatnost, svoboda rozhodování a jednání, zodpovědnost a schopnost sebezajištění; psychosociální – samostatnost, svoboda rozhodování a jednání, zodpovědnost a schopnost sebezajištění;

3 rozdělení věku A) mladá, raná dospělost 20 – 35 let A) mladá, raná dospělost 20 – 35 let B) střední dospělost 35 – 45 let B) střední dospělost 35 – 45 let C) starší dospělost 45 – 60 let C) starší dospělost 45 – 60 let

4 A) mladá, raná dospělost 20 – 35 let charakterizována ochotou přijmout a schopností zvládnout vývojové úkoly, nové životní role: charakterizována ochotou přijmout a schopností zvládnout vývojové úkoly, nové životní role: profesní; profesní; stabilní partnerství; stabilní partnerství; rodičovství; rodičovství;

5 hlavní změny: osamostatnění, vyjasnění vlastního vztahu k hodnotám a normám, prezentovaným různými skupinami (vrstevníci, rodina, společnost, církve); osamostatnění, vyjasnění vlastního vztahu k hodnotám a normám, prezentovaným různými skupinami (vrstevníci, rodina, společnost, církve); vztah s rodiči – symetrické a klidnější, není zatíženo potřebou demonstrovat nezávislost, hodnocení rodičů realistické, uznání zkušeností a zároveň možnost přijmout nebo odmítnout radu a pomoc; vztah s rodiči – symetrické a klidnější, není zatíženo potřebou demonstrovat nezávislost, hodnocení rodičů realistické, uznání zkušeností a zároveň možnost přijmout nebo odmítnout radu a pomoc;

6 hlavní změny: vztahy k lidem, schopnost zvládnutí vztahu k lidem v nadřízených rolích (bez potřeby obrany proti autoritě) a v podřízeném postavení, např. děti (zmenšuje se riziko zneužití moci); vztahy k lidem, schopnost zvládnutí vztahu k lidem v nadřízených rolích (bez potřeby obrany proti autoritě) a v podřízeném postavení, např. děti (zmenšuje se riziko zneužití moci); sexuální zralost – sexualita důležitým aspektem partnerského vztahu, potřeba mít dítě; sexuální zralost – sexualita důležitým aspektem partnerského vztahu, potřeba mít dítě;

7 hlavní změny: ekonomická samostatnost – zbavuje závislosti, přispívá k uspokojení seberealizace; ekonomická samostatnost – zbavuje závislosti, přispívá k uspokojení seberealizace; zodpovědnost – prestiž, povinnosti, sociální očekávání společnosti, tlak na respektování norem; zodpovědnost – prestiž, povinnosti, sociální očekávání společnosti, tlak na respektování norem;

8 a) tělesný vývoj – atraktivita, období plné výkonnosti a dobré kondice; a) tělesný vývoj – atraktivita, období plné výkonnosti a dobré kondice; b) rozvoj poznávacích procesů – fáze postformálního myšlení – bere v úvahu všechny složky problému, jeho mnohoznačnost i celkový kontext; relativismus, kompromis, sebekritičnost, akceptace kognitivní nejistoty, pragmatičnost; b) rozvoj poznávacích procesů – fáze postformálního myšlení – bere v úvahu všechny složky problému, jeho mnohoznačnost i celkový kontext; relativismus, kompromis, sebekritičnost, akceptace kognitivní nejistoty, pragmatičnost;

9 c) socializace – změna postoje k normám, c) socializace – změna postoje k normám, vztah k povinnostem, zodpovědnost; vztah k povinnostem, zodpovědnost; přijetí mužské a ženské role, změny v pojetí rolí v poslední době, nejistota vymezení rolí (problematika genderu); přijetí mužské a ženské role, změny v pojetí rolí v poslední době, nejistota vymezení rolí (problematika genderu);

10 fáze proměn morálního uvažování morální uvažování žen přechod od adolescentního egoismu k altruismu; přechod od adolescentního egoismu k altruismu; fáze zdůrazňování zodpovědnosti a péče o jiné, mnohdy na úkor uspokojení vlastních potřeb; fáze zdůrazňování zodpovědnosti a péče o jiné, mnohdy na úkor uspokojení vlastních potřeb; harmonizace vlastních potřeb s potřebami jiných; harmonizace vlastních potřeb s potřebami jiných;

11 profesní role končí sociálně tolerované období příprav a experimentování v profesní oblasti, dnes se hranice posouvá ke konci druhé dekády; končí sociálně tolerované období příprav a experimentování v profesní oblasti, dnes se hranice posouvá ke konci druhé dekády; přijetí trvalejší, příp. definitivní varianty profesní role; později spíše modifikace než zásadní změny; přijetí trvalejší, příp. definitivní varianty profesní role; později spíše modifikace než zásadní změny;

12 profesní role profesní role se stává důležitou součástí identity; profesní role se stává důležitou součástí identity; mužská role v tomto směru konzistentnější; mužská role v tomto směru konzistentnější; žena řeší konflikt profese a mateřství; žena řeší konflikt profese a mateřství;

13 partnerství vývojovým úkolem dosažení intimity – kvalitativní proměna vrstevnického vztahu; může jít o přátelství, nejčastější varianta heterosexuální milostný vztah ústící v partnerství; vývojovým úkolem dosažení intimity – kvalitativní proměna vrstevnického vztahu; může jít o přátelství, nejčastější varianta heterosexuální milostný vztah ústící v partnerství; prožitek naplnění intimního vztahu vytváří zkušenostní základ, který ovlivní další vztahy; prožitek naplnění intimního vztahu vytváří zkušenostní základ, který ovlivní další vztahy; realističtější ve svých nárocích a tolerantnější k odlišnostem; realističtější ve svých nárocích a tolerantnější k odlišnostem;

14 manželství, rodičovství další podstatnou součástí identity; obě role slibují naplnění různých potřeb, zároveň nárokují určitou odpovědnost a omezení; další podstatnou součástí identity; obě role slibují naplnění různých potřeb, zároveň nárokují určitou odpovědnost a omezení; postupně se mění jejich obsah, eventuálně i osobní význam; postupně se mění jejich obsah, eventuálně i osobní význam; změna v případě rozpadu manželství; změna v případě rozpadu manželství;

15 období prvního bilancování ve 30 letech většina mladých dospělých získá všechny role typické pro dospělost, tím splní formálně standardní očekávání; většina mladých dospělých získá všechny role typické pro dospělost, tím splní formálně standardní očekávání; nyní bilancování osobní uspokojivosti těchto rolí; stimul k pozitivní životní změně; nyní bilancování osobní uspokojivosti těchto rolí; stimul k pozitivní životní změně; změna zaměstnání, bezdětní zvažují založení rodiny, ženy orientované na profesní roli vnímají tento věk jako mezní v otázce mateřství, riziko rozvodů; změna zaměstnání, bezdětní zvažují založení rodiny, ženy orientované na profesní roli vnímají tento věk jako mezní v otázce mateřství, riziko rozvodů;

16 periodizace lidského věku prenatální období prenatální období kojenecké období kojenecké období batolecí období batolecí období předškolní období předškolní období mladší školní období mladší školní období adolescence adolescence dospělost dospělost mladá dospělost střední dospělost starší dospělost stáří stáří

17 periodizace lidského věku početí – narození početí – narození 1. rok života 1. rok života 1-3 roky 1-3 roky 3-6 let 3-6 let 6-11 let 6-11 let 11-13 let 11-13 let 13-15 let 13-15 let 15-18/21 let 15-18/21 let prenatální období prenatální období kojenecké období kojenecké období batolecí období batolecí období předškolní období předškolní období mladší školní období mladší školní období prepuberta prepuberta puberta puberta dospívání dospívání

18 periodizace lidského věku 20-35 let 20-35 let 35-45 let 35-45 let 45-60 let 45-60 let 60 let - † 60 let - † mladá dospělost mladá dospělost střední dospělost střední dospělost starší dospělost starší dospělost stáří stáří

19 otázky které role jsou pro dospělost charakteristické které role jsou pro dospělost charakteristické jaké jsou hlavní změny v dospělosti jaké jsou hlavní změny v dospělosti kdy dochází k prvnímu bilancování kdy dochází k prvnímu bilancování profesní, partnerská, rodičovská profesní, partnerská, rodičovská osamostatnění, vztah s rodiči, sexuální zralost, ekonomická samostatnost, zodpovědnost osamostatnění, vztah s rodiči, sexuální zralost, ekonomická samostatnost, zodpovědnost ve třiceti letech ve třiceti letech

20 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80- 7169-195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov33 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google