Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov24 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov24 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov24 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Kojenec - vývoj socializace Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: základní důvěra, vztah k matce, úzkost osmého měsíce, objekt Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v období kojence, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli a zařazení do periodizace lidského věku

2 od narození do konce prvního roku

3 socializace kojence • důležitý je pravidelný režim, doteky a hlazení, řečové interakce, kladného citového vztahu • vede k vytvoření pocitu základní důvěry – matka dodává dítěti jistotu, že svět je v podstatě dobrý přes všechny bolesti a intenzivně prožívané neukojení potřeb;

4 • dítě musí mít příležitost v tomto období navázat trvalý, nepřerušovaný vztah k matce; • dítě je při narození vybaveno účinnými prostředky k psychologické interakci s lidmi, v prvém roce života tyto dispozice rozvine;

5 socializaci umožní rozvoj motoriky • zvedání hlavičky → • plazení → • sed → • lezení → • chození umožňuje: • navázání očního kontaktu • přiblížení se k druhé osobě

6 vývoj socializace (René Spitz) • 1) preobjektální stádium – od narození do 3 měsíců; • 2) stádium předběžného objektu – 3 – 6 (8) měsíců; • 3) stádium objektu – počátek mezi 6. a 8. měsícem;

7 vývoj socializace (René Spitz) • 1) preobjektální stádium – dítě nemá žádný rozlišený vztah k objektům okolního světa; • 2) stádium předběžného objektu – dítě reaguje na spatření obličeje úsměvem a odlišuje jej od okolních objektů, úsměv vyvolává spatření každé tváře, ne jen určitých osob, jednoduchá struktura tvořená základními rysy obličeje (ústa-nos-oči);

8 vývoj socializace (René Spitz) • 3) stádium objektu – rozlišování mezi známou a cizí tváří, úzkost při odloučení od známé osoby („úzkost osmého měsíce“), specifický vztah k jedné osobě – při odloučení separační úzkost, strach z cizích lidí;

9 • dominantní postavení mají emoce – signalizují základní bio potřeby, • libost a nelibost vyjádřena nejprve křikem a vrněním, později smíchem či žvatláním, které jsou dokladem emočního vzrušení, • výrazem emoce je i motorika celého těla;

10 kritické (senzitivní) období dítěte úzkost osmého měsíce • od 8. měsíce dítě rozlišuje sociální vazby, • výrazně se projevují negativními emocemi strachu – strach z cizích a • separační úzkost – úzkost z odloučení od matky;

11 kritické (senzitivní) období dítěte úzkost osmého měsíce • jedinečné místo matky v citovém životě dítě – uspokojování nejhlubších pudových potřeb lásky a bezpečí; • při přerušení vztahu tzv. anaklitická deprese;

12 podmínky zdravého vývoje: • podnětnost prostředí, přehlednost, stabilní strukturovanost; • osoba, která zajišťuje kontinuitu něžné, láskyplné a citlivé péče, pocit bezpečí (stálý pečující objekt);  nebezpečí: časté střídání sociálního prostředí, odlučování od rodiny, umístění do ústavu;

13 kvalita vztahu dítěte k matce (Mary Ainsworthová) • 1) děti s jistým (pevným) vztahem k matce • 2) děti s nejistým – vyhýbavým vztahem k matce • 3) děti s nejistým – rezistentním vztahem k matce

14 kvalita vztahu dítěte k matce (Mary Ainsworthová) 1) děti s jistým (pevným) vztahem k matce – matky v průběhu prvního roku byly senzitivní, citlivě reagující na signály dítěte;

15 kvalita vztahu dítěte k matce (Mary Ainsworthová) 2) děti s nejistým – vyhýbavým vztahem k matce – matky byly v průběhu prvního roku málo citlivé s tendencí odmítat tělesný kontakt s dítětem; agrese vůči matce; 3) děti s nejistým – rezistentním vztahem k matce – matky byly méně citlivé; děti vyhledávaly kontakt s matkou, ale dávaly najevo zlost a vzdor vůči ní;

16 vývoj sebepojetí na základě utváření vztahu dítěte k matce (Margareta Mahlerová) • 1) období normálního autismu • první měsíc; • 2) normální symbióza • 2. - 4. měsíc; • 3) fáze separace – individuace • od 4. měsíce do 3 let

17 vývoj sebepojetí na základě utváření vztahu dítěte k matce (Margareta Mahlerová) • 1) období normálního autismu – převažují spánkové stavy, dítě nerozlišuje sebe ani svoji matku od okolí; • 2) normální symbióza – dítě neodlišuje sebe od své matky, začíná odlišovat okolí; • 3) fáze separace – individuace – dítě začíná odlišovat sebe od své matky, stává se samostatným jedincem

18 3) fáze separace – individuace a) subfáze diferenciace • 4. – 10. měsíc; b) subfáze procvičování • 10. – 16. měsíc – kojenec i batole; c) subfáze navazování přátelských vztahů • 16. – 25. měsíc – batole; d) subfáze individuace nebo stálosti objektu • 25. – 36. měsíc – batole;

19 3) fáze separace – individuace a) subfáze diferenciace (4. – 10. měsíc) • odlišování matky od druhých lidí, • separační úzkost;

20 3) fáze separace – individuace b) subfáze procvičování (10. – 16. měsíc) • aktivní vzdalování se od matky, vracení se pro získání jistoty (odlišení od matky a upevnění vztahu k ní); • nárůst separační úzkosti, dítě vyžaduje neustálou blízkost matky; • nucená separace vede ke stagnaci či regresi ve vývoji dítěte;

21 periodizace lidského věku • prenatální období • kojenecké období  první měsíc kojeneckého období • batolecí období • předškolní období • mladší školní období • adolescence • dospělost • stáří • - novorozenec

22 periodizace lidského věku • početí – narození • 1. rok života • 1. měsíc • 1-3 roky • 3-6 let • 6-11 let (1.- 5. ročník ZŠ) • prenatální období • kojenecké období • novorozenec • batolecí období • předškolní období • mladší školní období

23 otázky ??? • jaký je hlavní úkol kojeneckého období • jaký je klíčový vztah kojeneckého období • jak se nazývá matka z hlediska péče o dítě • co je to objekt • pocit základní důvěry • trvalý, nepřerušovaný vztah k matce • stálý pečující objekt • struktura tvořená základními rysy obličeje (ústa-nos-oči)

24 otázky ??? • jaké jsou podmínky zdravého vývoje dítěte • jaké je kritické období kojeneckého věku • jak se nazývá stav dítěte v 8.měsíci • podnětnost prostředí, stálý pečující objekt • 8. měsíc • úzkost osmého měsíce

25 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80-7169- 195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov24 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google