Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Temperament.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Temperament."— Transkript prezentace:

1 Temperament

2 Základní charakteristika
Temperament = dynamické vlastnosti osobnosti lidé se vzájemně liší : ▪ obsahem duševního života (tj. vnímáním, pamatováním, myšlením, záliby…) ▪ formou duševního života (tj. reakce na různé podněty) temperament určuje : ▪ dynamiku prožívání = tempo průběhu a střídání psychických procesů, stavů, činností a jednání → spočívá v rychlosti a intenzitě našich reakcí na různé podněty, délce jejich trvání, jak výrazně se projevujeme navenek ▪ chování osobnosti Vlastnosti temperamentu jsou převážně považovány za vrozené - možnost nepatrné změny vlivem - výchovy, sebevýchovy - činností člověka - životních podmínek, prostředí

3 Hippokratova typologie
Starověk - první pokusy o vytvoření určitých typů temperamentu - nejstarší teorii vypracoval řecký lékař Hippokrates (5.-4.stol.př.n.l.), později ji upravil lékař Galenos (2.stol.n.l.) Hippokrates rozlišuje čtyři tělesné šťávy (jejich poměr určuje reakci na okolí) a vytváří 4 typy: sangvinik – krev(sanguis) cholerik – žluč(cholé) flegmatik – sliz(phlegma) melancholik – černá žluč(melancholé)

4 Cholerik Silně vzrušivý, sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá, reaguje často impulzivně, nerozvážně Netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky Egocentrický, soužití s ním obtížné Flegmatik Emočně celkem vyrovnaný, navenek lhostejný (stálost, vcelku spokojenost, klid až chladnokrevnost či apatie), vzruší ho jen velmi silné podněty Hlubší vztahy jen k vybraným osobám Spíše pasivní, bez velkých životních požadavků, ambicí, nemá rád změny

5 Sangvinik Melancholik
Přizpůsobivý, rychlé doznívání zážitků, rychlé změny zaměření Přiměřená reaktivita (na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně) Emočně vyrovnaný, optimistický, nestálý, lehkovážný, prožitky spíše mělké Melancholik Vyznačuje se hlubokými prožitky, spíše pesimismem a strachem z budoucnosti Usiluje o klid, nesnáší vypjaté situace, vzruchy, hlučnost City trvalé, intenzita se neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně, obtížně navazuje kontakty

6 Teorie o vyšší nervové činnosti
I.P.Pavlov – ruský fyziolog (r Nobelova cena za výzkum fyziologie trávení) - tvrdí, že temperament je podmíněn typem vyšší nervové činnosti → rozdělil temperament podle 3 základních vlastností nervových procesů : ● síla ● pohyblivost ● vyrovnanost síla pohyblivost vyrovnanost Sangvinik Silný vzruch Silný útlum Značná Cholerik Slabý útlum Malá (převládá vzruch) Flegmatik Slabý vzruch Malá Melancholik Malá (převládá útlum)

7 Eysenck – temperament je výsledkem míry nervové stability a extroverze/introverze

8 Typologie Ernsta Kretschmera
Podle určitých rysů těla vypracoval typologii osobností a nemocí, které tyto osobnosti ohrožují - vychází ze vztahu mezi tělesnou konstitucí a temperamentem ■ piknik - menší zakulacená postava, slabé svalstvo, kul. hlava, vyklenuté břicho → střídá nálady, otevřený, společenský, realistický; - maniodeprese ■ astenik - vysoký, štíhlý, úzká ramena, slabé svalstvo, ostrý profil → uzavřený, jednostranně zaměřený, idealista, málo přizpůsobivý; - schizofrenie ■ atletik - výrazné svalstvo, široký hrudník, menší lebky s protáhlým obličejem → klidný, přizpůsobivý, těžkopádný - žádný sklon k některým z duševních onemocnění

9 Vypracovala : Markéta Mottlová


Stáhnout ppt "Temperament."

Podobné prezentace


Reklamy Google