Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Adaptační kurz 1. ročníku bakalářského prezenčního studia oboru Marketingové komunikace První týmová práce Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Adaptační kurz 1. ročníku bakalářského prezenčního studia oboru Marketingové komunikace První týmová práce Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ,"— Transkript prezentace:

1 1 Adaptační kurz 1. ročníku bakalářského prezenčního studia oboru Marketingové komunikace První týmová práce Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2014-15

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Cíl a účel kurzu Týmová práce Cíl: Na základě získaných informací a nových zkušeností účastníci kurzu: uvědomí si význam týmové práce, zjistí svůj temperament a roli v týmu, seznámí se s procesy, které v týmu probíhají, pokusí se využít možností svojí role a vytvořit funkční tým. Účel: Seznámení se s kolegy, navázání vztahů. Získání základní představy o týmové práci. Snížení stresujících faktorů z nové situace a nového prostředí. Výstup: Příprava a prezentace týmového úkolu.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Organizace kurzu Týmová práce 1. blok – cca 13:00 – 16:30 Úvod, seznámení. Tým a skupina. Týmové role. Fáze vývoje týmu. Temperamenty. 2. blok – cca 16:30 – 17:00 Zadání týmového úkolu. Zahájení realizace.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Tým a skupina Týmová práce Skupina: dva nebo více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci. Tým: je více než skupina. Rozdíly vnímáme v těchto oblastech: Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování (Bělohlávek, Košťan, Šuleř)

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Co je tým Týmová práce Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí, se společně stanovenými cíly, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudržností mezi členy týmu. (podle Wiendiecka) Tým je malá skupina lidí, jejichž dovednosti se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni společné vizi a intenzivní společnou prací na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují. (podle Katzenbacha a Smitha) http://www.fkvl.estranky.cz/fotoalbum/oddilove-fotografie/a-tym/366

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Rozdíly mezi týmem a skupinou Týmová práce Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Co se děje v týmu? Týmová práce V každém týmu lidé zastávají různé role. V každém týmu probíhají určité procesy.

8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmová práce Týmové role Role vůdčí pomáhají určit, vyjasnit a sledovat plnění úkolu – vedou skupinu na cestě. Role realizační implementační – uvádějí myšlenky v činy. Role myslitelské pracují s myšlenkami – dávají obsah. Role udržující podporují pozitivní mezilidské vztahy uvnitř skupin nebo týmů – drží skupinu pohromadě. Jeden člen může zastávat i více rolí. Všechny role v týmu mají stejný význam. Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností. Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.) 8

9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu? Týmová práce TVŮRCE HLEDAČ ZDROJŮ KOORDINÁTOR NAVIGÁTOR PORADCE-HODNOTITEL TÝMOVÝ PRACOVNÍK REALIZÁTOR DOKONČOVATEL Cvičení: 1. Které tři role pravděpodobně v týmu zastáváte? 2. Kterou roli nemůžete převzít? Zjistěte za domácí úkol realitu v testu Belbin. 9

10 Týmová práce 10 TÝMOVÁ PRÁCE Dotazník Týmové role podle Belbina – přidělte body podle intenzity nebo významu jednotlivým tvrzením - v každé sekci rozdělte 10 bodů, můžete dát i 0 bodů 1. sekceČím podle mého soudu mohu týmu přispět: amyslím, že umím rychle rozpoznat a využít nové možnosti bdokážu dobře spolupracovat s mnoha různými lidmi cpřicházet s nápady patří mezi mé přirozené klady d dokážu přimět jinou osobu k hovoru kdykoliv zjistím, že může významně přispět k tomu, aby tým dosáhl cíle e moje schopnost dotáhnout věci do konce má hodně společného s mou osobní efektivitou f jestliže to vede k odpovídajícím výsledkům, jsem ochoten čelit dočasné neoblíbenosti grychle vycítím, co se nejspíše osvědčí v situaci, s níž jsem obeznámen hlogicky podložené alternativy postupů dokážu přednést bez zaujatosti a předsudků

11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Fáze vývoje týmu Týmová práce Formování – nedostatek plánování, nesledují se cíle. Bouření – vůdce je zpochybňován, nejsou zcela jasné role. Normování – vznikají pravidla, orientace na úkol. Realizace – tým začíná pracovat, sleduje cíl, podává výkon. 11

12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Temperament Týmová práce Souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání. Je spjat se vzrušivostí – tj. mírou odpovědi určitého člověka na různé podněty - a zahrnuje i tendenci měnit nálady. Určuje dynamiku celého prožívání a chování osobnosti. Dynamika prožívání je tempo průběhu a střídání psychických procesů, stavů, činností a jednání a jejich intenzitou. Prožívání se liší: rychlostí a intenzitou reakcí člověka na různé podněty, délkou trvání reakcí, projevem prožívaného navenek. 12

13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Typologie osobnosti Týmová práce Typologie Hippokratova Rozdělil temperament na 4 typy (flegmatik, cholerik, sangvinik, melancholik), které byly rozvíjeny pozdějšími badateli. Typologie Carla Gustava Junga introvert- člověk žijící především svým vnitřním životem, avšak velmi vnímavý ke svému okolí, přemýšlivý, empatický pozorovatel; extrovert- člověk žijící navenek – povrchní a spontánní, snadno komunikuje a dokáže zahajovat a udržovat i hovor. Typologie vycházející z MBTI - dominantní potřeba člověka Hráči hledající rozruch (méně než 40 % v populaci). Strážci hledající bezpečí (méně než 40 % v populaci). Racionálové hledající znalosti (více než 10 % v populaci). Idealisté hledající identitu (více než 10 % v populaci). 13

14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Sangvinik Týmová práce vyznačuje se především přiměřenou reaktivitou; na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně; dominuje u něho reakce typu „slaměný oheň“ tj. rychlé doznívání zážitku a rychlé změny zaměření; je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, ale poněkud nestálý a lehkovážný, vesele laděný, optimistický, jeho prožitky jsou spíše mělké a stejně tak i jeho city – emočně stabilní extrovert 14

15 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Flegmatik Týmová práce je emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid až a chladnokrevnost či apatii; hlubší vztahy má jen k vybraným osobám; je spíše pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád změny a pohybově je spíše úsporný – emočně stabilní introvert 15

16 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Melancholik Týmová práce vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti; život je pro něj často obtížný, usiluje o klid a nesnáší vypjaté situace, vzruchy, hlučnost, jeho city jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně; obtížně navazuje kontakty, vztahy, které naváže, jsou trvalé a hluboké – emočně labilní introvert. 16

17 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Cholerik Týmová práce je silně vzrušivý, má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon „prorážet hlavou zeď“, je netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití s ním je obtížné; emočně je labilní, city jsou u něho vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran – emočně labilní extrovert. 17

18 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Tak kdo jste vy? Týmová práce Existují i kombinované typy. http://temperament.wladik.net 18 TEST SANGVINIK emočně stabilní extrovert MELANCHOLIK emočně labilní introvert FLEGMATIK emočně stabilní introvert CHOLERIK emočně labilní extrovert

19 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Jednobarevné týmy Týmová práce 19 Opatřete si hudební nástroje, připravte produkci v délce 2-3 minuty. Příprava 20 min. ZV 5 min. SANGVINIK emočně stabilní extrovert MELANCHOLIK emočně labilní introvert FLEGMATIK emočně stabilní introvert CHOLERIK emočně labilní extrovert

20 20 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Přínos týmové práce Týmová práce Potenciál skupiny není součtem potenciálu jednotlivců. Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce. Efektivnost posuzujeme podle kritérií: - skupinová efektivnost - skupinový vývoj - osobní spokojenost Synergický efekt se objevuje až ve zralé skupině. Výkon skupiny převyšuje možnost součtu potenciálu jednotlivců. Dochází k doplňování chybějících vlastností a dovedností jednotlivých členů.

21 21 Literatura Týmová práce Týmová práce Základní literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně 2001. Počet stran 187, ISBN 80-7318-047-2.(str. 151 – 170) nebo MIKULÁŠTÍK, M.: Komunikační dovednosti v praxi, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2003. Počet stran 368. ISBN 80-247-0650-4. Doporučená literatura BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2006. Počet stran 116, ISBN 80-247-1155-9. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7.

22 Opravdový týmový úkol Týmová práce Vytvořte video, které je zaměřeno na start vašeho studia na FMK UTB ve Zlíně. Obsah: úvod, příběhy, pocity, rozhovory, zajímavosti, informace, atd., s uvedením jmen, lépe i zřetelné foto autorů. Promyslete i technickou stránku. Zároveň je třeba video uvést, prezentovat, zaujmout diváky (nejlépe týmově). Určeno bude zájemcům o studium FMK, příštím prvákům pro Den otevřených dveří. Příprava kdekoliv kdykoliv během odpoledne, večera a noci. Prezentace ve středu 17. 9. ve 13: 00 – 16:00. Délka vašeho týmového vystoupení včetně videa max. 10 minut. 22


Stáhnout ppt "1 Adaptační kurz 1. ročníku bakalářského prezenčního studia oboru Marketingové komunikace První týmová práce Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google