Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První týmová práce Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První týmová práce Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1 První týmová práce Pavla Kotyzová
Adaptační kurz 1. ročníku bakalářského prezenčního studia oboru Marketingové komunikace První týmová práce Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 Týmová práce Cíl a účel kurzu Cíl: Na základě získaných informací a nových zkušeností účastníci kurzu: uvědomí si význam týmové práce, zjistí svůj temperament a roli v týmu, seznámí se s procesy, které v týmu probíhají, pokusí se využít možností svojí role a vytvořit funkční tým. Účel: Seznámení se s kolegy, navázání vztahů. Získání základní představy o týmové práci. Snížení stresujících faktorů z nové situace a nového prostředí. Výstup: Příprava a prezentace týmového úkolu. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

3 Organizace kurzu 1. blok – cca 13:00 – 16:30 Úvod, seznámení.
Týmová práce Organizace kurzu 1. blok – cca 13:00 – 16:30 Úvod, seznámení. Tým a skupina. Týmové role. Fáze vývoje týmu. Temperamenty. 2. blok – cca 16:30 – 17:00 Zadání týmového úkolu. Zahájení realizace. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

4 Týmová práce Tým a skupina Skupina: dva nebo více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci. Tým: je více než skupina. Rozdíly vnímáme v těchto oblastech: Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování (Bělohlávek, Košťan, Šuleř) PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

5 Co je tým Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí,
Týmová práce Co je tým Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí, se společně stanovenými cíly, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudržností mezi členy týmu. (podle Wiendiecka) Tým je malá skupina lidí, jejichž dovednosti se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni společné vizi a intenzivní společnou prací na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují. (podle Katzenbacha a Smitha) PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

6 Rozdíly mezi týmem a skupinou
Týmová práce Rozdíly mezi týmem a skupinou Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

7 Co se děje v týmu? V každém týmu lidé zastávají různé role.
Týmová práce Co se děje v týmu? V každém týmu lidé zastávají různé role. probíhají určité procesy. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

8 Týmová práce Týmové role Role vůdčí pomáhají určit, vyjasnit a sledovat plnění úkolu – vedou skupinu na cestě. Role realizační implementační – uvádějí myšlenky v činy. Role myslitelské pracují s myšlenkami – dávají obsah. Role udržující podporují pozitivní mezilidské vztahy uvnitř skupin nebo týmů – drží skupinu pohromadě. Jeden člen může zastávat i více rolí. Všechny role v týmu mají stejný význam. Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností. Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.) PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 8

9 A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu?
Týmová práce A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu? TVŮRCE HLEDAČ ZDROJŮ KOORDINÁTOR NAVIGÁTOR PORADCE-HODNOTITEL TÝMOVÝ PRACOVNÍK REALIZÁTOR DOKONČOVATEL Cvičení: 1. Které tři role pravděpodobně v týmu zastáváte? 2. Kterou roli nemůžete převzít? Zjistěte za domácí úkol realitu v testu Belbin. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 9

10 Čím podle mého soudu mohu týmu přispět: a
Týmová práce TÝMOVÁ PRÁCE Dotazník Týmové role podle Belbina – přidělte body podle intenzity nebo významu jednotlivým tvrzením - v každé sekci rozdělte 10 bodů, můžete dát i 0 bodů 1. sekce Čím podle mého soudu mohu týmu přispět: a myslím, že umím rychle rozpoznat a využít nové možnosti b dokážu dobře spolupracovat s mnoha různými lidmi c přicházet s nápady patří mezi mé přirozené klady d dokážu přimět jinou osobu k hovoru kdykoliv zjistím, že může významně přispět k tomu, aby tým dosáhl cíle e moje schopnost dotáhnout věci do konce má hodně společného s mou osobní efektivitou f jestliže to vede k odpovídajícím výsledkům, jsem ochoten čelit dočasné neoblíbenosti g rychle vycítím, co se nejspíše osvědčí v situaci, s níž jsem obeznámen h logicky podložené alternativy postupů dokážu přednést bez zaujatosti a předsudků 10

11 Fáze vývoje týmu Formování – nedostatek plánování, nesledují se cíle.
Týmová práce Fáze vývoje týmu Formování – nedostatek plánování, nesledují se cíle. Bouření – vůdce je zpochybňován, nejsou zcela jasné role. Normování – vznikají pravidla, orientace na úkol. Realizace – tým začíná pracovat, sleduje cíl, podává výkon. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 11

12 Týmová práce Temperament Souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání. Je spjat se vzrušivostí – tj. mírou odpovědi určitého člověka na různé podněty - a zahrnuje i tendenci měnit nálady. Určuje dynamiku celého prožívání a chování osobnosti. Dynamika prožívání je tempo průběhu a střídání psychických procesů, stavů, činností a jednání a jejich intenzitou. Prožívání se liší: rychlostí a intenzitou reakcí člověka na různé podněty, délkou trvání reakcí, projevem prožívaného navenek. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 12

13 Týmová práce Typologie osobnosti Typologie Hippokratova Rozdělil temperament na 4 typy (flegmatik, cholerik, sangvinik, melancholik), které byly rozvíjeny pozdějšími badateli. Typologie Carla Gustava Junga introvert- člověk žijící především svým vnitřním životem, avšak velmi vnímavý ke svému okolí, přemýšlivý, empatický pozorovatel; extrovert- člověk žijící navenek – povrchní a spontánní, snadno komunikuje a dokáže zahajovat a udržovat i hovor. Typologie vycházející z MBTI - dominantní potřeba člověka Hráči hledající rozruch (méně než 40 % v populaci). Strážci hledající bezpečí (méně než 40 % v populaci). Racionálové hledající znalosti (více než 10 % v populaci). Idealisté hledající identitu (více než 10 % v populaci). PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 13

14 emočně stabilní extrovert
Týmová práce Sangvinik vyznačuje se především přiměřenou reaktivitou; na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně; dominuje u něho reakce typu „slaměný oheň“ tj. rychlé doznívání zážitku a rychlé změny zaměření; je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, ale poněkud nestálý a lehkovážný, vesele laděný, optimistický, jeho prožitky jsou spíše mělké a stejně tak i jeho city – emočně stabilní extrovert PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 14

15 emočně stabilní introvert
Týmová práce Flegmatik je emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid až a chladnokrevnost či apatii; hlubší vztahy má jen k vybraným osobám; je spíše pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád změny a pohybově je spíše úsporný – emočně stabilní introvert PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 15

16 emočně labilní introvert.
Týmová práce Melancholik vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti; život je pro něj často obtížný, usiluje o klid a nesnáší vypjaté situace, vzruchy, hlučnost, jeho city jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně; obtížně navazuje kontakty, vztahy, které naváže, jsou trvalé a hluboké – emočně labilní introvert. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 16

17 emočně labilní extrovert.
Týmová práce Cholerik je silně vzrušivý, má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon „prorážet hlavou zeď“, je netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití s ním je obtížné; emočně je labilní, city jsou u něho vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran – emočně labilní extrovert. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 17

18 Test Tak kdo jste vy? sangvinik emočně stabilní extrovert melancholik
Týmová práce Tak kdo jste vy? Existují i kombinované typy. sangvinik emočně stabilní extrovert melancholik emočně labilní introvert flegmatik emočně stabilní introvert cholerik emočně labilní extrovert Test PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 18

19 emočně stabilní extrovert melancholik emočně labilní introvert
Týmová práce Jednobarevné týmy sangvinik emočně stabilní extrovert melancholik emočně labilní introvert flegmatik emočně stabilní introvert cholerik emočně labilní extrovert Opatřete si hudební nástroje, připravte produkci v délce 2-3 minuty. Příprava 20 min. ZV 5 min. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., 19

20 Týmová práce Přínos týmové práce Potenciál skupiny není součtem potenciálu jednotlivců. Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce. Efektivnost posuzujeme podle kritérií: skupinová efektivnost skupinový vývoj osobní spokojenost Synergický efekt se objevuje až ve zralé skupině. Výkon skupiny převyšuje možnost součtu potenciálu jednotlivců. Dochází k doplňování chybějících vlastností a dovedností jednotlivých členů. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

21 Literatura Týmová práce
Základní literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press Počet stran 198, ISBN MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně Počet stran 187, ISBN (str. 151 – 170) nebo MIKULÁŠTÍK, M.: Komunikační dovednosti v praxi, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran ISBN  Doporučená literatura BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press Počet stran 92, ISBN HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 116, ISBN PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 120, ISBN

22 Týmová práce Opravdový týmový úkol Vytvořte video, které je zaměřeno na start vašeho studia na FMK UTB ve Zlíně. Obsah: úvod, příběhy, pocity, rozhovory, zajímavosti, informace, atd., s uvedením jmen, lépe i zřetelné foto autorů. Promyslete i technickou stránku. Zároveň je třeba video uvést, prezentovat, zaujmout diváky (nejlépe týmově). Určeno bude zájemcům o studium FMK, příštím prvákům pro Den otevřených dveří. Příprava kdekoliv kdykoliv během odpoledne, večera a noci. Prezentace ve středu ve 13: 00 – 16:00. Délka vašeho týmového vystoupení včetně videa max. 10 minut. 22


Stáhnout ppt "První týmová práce Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google