Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP 2/ C2 Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP 2/ C2 Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP 2/ C2 Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2011

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Otázky úvodem… Týmová práce TYMP 2/ C2 Co tým očekává od vedení týmu? Co vedení očekává od členů týmu? Cvičení: Příprava 10 min Prezentace 3 min

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Co tým očekává od vedení Týmová práce TYMP 2/ C2 Nepodřizovat úkoly týmu jiným tlakům. Osobně se zasazovat za dosažení cílů týmu. Nedrobit cíle na příliš mnoho priorit. Být férový vůči všem členům týmu. Řešit problémy, které způsobuje nepřiměřené chování některého člena. Být otevřený novým myšlenkám. Naslouchat informacím a námětům členů týmu.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Co vedení očekává od členů týmu Týmová práce TYMP 2/ C2 Demonstrace realistického pojetí vlastní role v týmu. Zdůvodnění vlastních rozhodnutí. Efektivní spolupráce mezi členy týmu. Podřízení vlastních ambicí cílům týmu. Snaha vyvinout maximální úsilí k dosažení cílů týmu. Otevřené sdílení informací a poskytování zpětných vazeb. Vzájemná podpora v případě potřeby. Maximální výkon každého člena týmu. Dodržování a podpora týmových rozhodnutí. Konstruktivní reakce na zpětnou vazbu. Stejné je i očekávání mezi členy týmu navzájem.

5 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Leadership Vedoucí týmu musí být schopen objasňovat cíle, posoudit týmové dovednosti a poradit si se slabými stránkami jednotlivců. Podmínkou je vyvážené zaměření na jednotlivé funkční oblasti: potřeby týkající se úkolu: dosáhnout společného cíle potřeby týkající se týmu: držet pohromadě potřeby týkající se jednotlivců: uspokojování individuálních potřeb, duševních i hmotných. Zdroje: ADAIR, J.: 100 tipů jak úspěšně řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, CP Books 2005. Počet stran 130, ISBN 80-251-0529-6. ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. Týmová práce TYMP 2/ C2 5

6 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Zaměření vedoucího týmu na potřeby úkolu vymezení úkolů stanovení cílů stanovení norem plánování a stanovení postupů informování přezkoumávání, měření, kontrola motivace organizování hodnocení dávání příkladu Týmová práce TYMP 2/ C2 6

7 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek úkol Klíčové vlastnosti vůdce a typické výsledky, které lze při řešení úkolu dosáhnout: Iniciativa – podněcuje tým. Houževnatost – zamezuje tomu, aby se tým vzdal. Efektivnost – zajistí dobré vykonávání práce a povědomí o nákladech (energie, čas a peníze). Upřímnost – prokazuje fakta. Sebevědomí – dává jistotu v obhajování cílů a postupů. Pracovitost – úsilí přináší výsledek, je vzorem. Odvaha – jít do rizika, s vědomím odpovědnosti. Skromnost – uznání chyb a nesvalování chyb na druhé. Týmová práce TYMP 2/ C2 7

8 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Zaměření vedoucího týmu na potřeby týmu komunikace organizace týmu zvládán konfliktu společné řešení problémů monitorování týmového úspěchu poskytování zpětné vazby rozvíjení týmu Týmová práce TYMP 2/ C2 8

9 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek tým Klíčové vlastnosti vůdce potřebné k tomu, aby vůdce mohl úspěšně sestavit a vést tým, jsou: Čestnost – soudržnost týmu a budování důvěry. Humor – odbourávání stresu, znalost správné míry. Odvaha – inspirování díky originalitě nebo elánu. Sebevědomí – důvěra druhých. Spravedlivost – čestné jednání upevňuje disciplínu týmu. Upřímnost – získává respekt. Skromnost – nesobecký, sdílí úspěch, není arogantní a nevede k rozvratu. Týmová práce TYMP 2/ C2 9

10 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Zaměření vedoucího týmu na potřeby jednotlivce chápání jednotlivce naslouchání kladení otázek motivování poskytování rady přesvědčování oceňování udržování kázně provádění výcviku podpora zvládání týmových rolí Týmová práce TYMP 2/ C2 10

11 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek jednotlivci Úspěšné jednání s jednotlivci se liší od jednání s týmem. Klíčové vlastnosti vůdce potřebné k tomu, aby vůdce mohl podporovat a rozvíjet jednotlivce, jsou: Takt – citlivost při jednání s lidmi. Soucit – solidárnost a ochota pomoci. Zásadovost – lidé vědí, co je trvalé. Skromnost – uznává vlastnosti a schopnosti jednotlivce a dává mu důvěru. Upřímnost – získává respekt. Spravedlnost – čestné jednání dodává jednotlivcům důvěru. Týmová práce TYMP 2/ C2 11

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Adairovy kruhy Týmová práce TYMP 2/ C2 Podmínkou je vyvážené zaměření na jednotlivé funkční oblasti: potřeby týkající se úkolu: dosáhnout společného cíle potřeby týkající se týmu: držet pohromadě potřeby týkající se jednotlivců: uspokojování individuálních potřeb, duševních i hmotných. Rizika nerovnováhy : ohrožují existenci týmu a jeho schopnost dosáhnout cíle.

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Cvičení Týmová práce TYMP 2/ C2 Vyřešte v týmech úkol. Využijte svých rolí. Podmínkou je vyvážené zaměření na jednotlivé funkční oblasti: potřeby týkající se úkolu: dosáhnout společného cíle potřeby týkající se týmu: držet pohromadě potřeby týkající se jednotlivců: uspokojování individuálních potřeb, duševních i hmotných. Vyhodnoťte.

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Význam týmové práce pro člena týmu Týmová práce TYMP 2/ C2 Tým obohacuje jednotlivce o znalosti a dovednosti, které získává od jiných členů. Jednotlivec dostává prostor pro seberealizaci a maximální využití svých schopností. Atmosféra důvěry vytváří pocit pohody a uvolnění. Tým dává podporu v kritických situacích.

15 15 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Význam týmové práce pro vedoucího týmu Týmová práce TYMP 2/ C2 Tým zbavuje vedoucího problémů s řešením nepříjemných konfliktů, způsobených rozpory v individuálních zájmech. Tým umožňuje delegovat i složité úkoly na podřízené. Tým dává vedoucímu jistotu, že i náročné úkoly budou zvládnuty.

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Shrnutí - Přínosy a význam týmové práce Týmová práce TYMP 2/ C2 Lidé přispívají různými, vzájemně se doplňujícími způsoby. Jejich výsledek přesahuje součet výkonů jednotlivců. Lidé si věří, kritické situace jsou zvládány. Lidé jsou připraveni reagovat na nápady ostatních a rozvíjet je. Zpětná vazba vede k neustále se zlepšujícímu výkonu. Lidé mají společné cíle, které dosahují, práce je baví, podávají vyšší výkon. Týmová práce má význam pro člena týmu pro vedoucího týmu pro organizaci. Zdroj: BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0.


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP 2/ C2 Leadership. Adairovy kruhy. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google