Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivační programy Dita Pelantová Šárka Lukešová 3.VSRR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivační programy Dita Pelantová Šárka Lukešová 3.VSRR."— Transkript prezentace:

1 Motivační programy Dita Pelantová Šárka Lukešová 3.VSRR

2 •Odměňování a motivování pracovníků patří k nejstarším a nejproblematičtějším manažerským činnostem. •K nejsložitějším otázkám, které musí každý manažer řešit, patří především: motivovat pracovníky, tak aby sjednotili své osobní zájmy se zájmy organizace. •Úkolem každého manažera je zjištění a permanentní znalost motivů u podřízených pracovníků a jejich individuální stimulace vedoucí k využití schopností každého pracovníka

3 •Motivační programy jsou uceleným souborem opatření při řízení lidských zdrojů, jejímž cílem je aktivně ovlivňovat pracovní chování lidí a vytvořit u všech zaměstnanců pozitivní vztah k organizaci. •Cílem motivačních programů je posílit loajalitu pracovníků k firmě a vzbudit u zaměstnanců zájem rozvíjet sama sebe. Jde vlastně o jakýsi vnitřní podnikový návod, jak uplatňovat stimulační prostředky, aby bylo dosaženo cílů organizace.

4 •Účelem motivačního programu je komplexně a cílevědomě působit na zaměstnance a tím i na členy pracovních skupin. Aby byl motivační program kvalitní, měl by obsahovat všechny skutečnosti, které jsou pro zaměstnance důležité: - vymezení ekonomického a společenského postavení organizace - zařazení, uplatnění a perspektivy pracovníků organizace - zabezpečení podmínek pro optimální využití pracovníků - postupy spojené s přípravou, prováděním a hodnocením změn - vymezení zdravotní, sociální a kulturní péče o zaměstnance - vymezení vztahů mezi zaměstnanci a organizací

5 •Pracovní stimuly jsou hmotného i nehmotného charakteru a jsou zaměřeny na jednotlivé zaměstnance. Ne vždy, co stimuluje 1 pracovníka, stimuluje i 2. a naopak. Každý pracovník je jiný, každý má jiné potřeby, přání a zájmy. Stimulační prostředky lze rozdělit do následujících skupin:

6 •hmotné ohodnocení – mzda, prémie, odměny •hmotné stimuly – financování rozvoje kvalifikace, různých vzdělávacích akcí, studijních pobytů, stáží atd. •zainteresovanost zaměstnance na celkové efektivnosti firmy – spoluúčast na řízení, podíl na zisku atd. •různé výhody – benefity ve formě pojištění, firemní půjčky, služební vůz, firemní byt atd •delegování pravomocí, povýšení na základě výsledků •pozitivní utváření vztahů mezi kolegy, nadřízenými a podřízeným •obohacování práce, možnost sebekontroly a vyšší samostatnosti •veřejné firemní ocenění výsledků práce nejlepších pracovníků •vytváření pocitu sociálních jistot zaměstnance

7 •Aby mohly být vytvořeny správné a fungující motivační programy, musí se nejdříve provést analýza skutečností ve společnosti a zjistit, jaké všechny skutečnosti mají podstatný vliv na fungování podniku, na ochotu zaměstnanců pracovat a na jejich výkonnost. •Pro úspěšnost motivačního programu je důležitá také znalost osobnosti člověka, jeho vnitřních motivů.

8 Tvorbu motivačních programů je možné rozčlenit do několika kroků: •zjištění, jaká je motivace pracovníků a vyhodnocení jejich spokojenosti x nespokojenosti, •určení oblastí, na které je třeba motivační program zaměřit, •zjištění, jaká je současná výkonnost pracovníků, a porovnání se žádoucí úrovní,

9 •určení, jaké stimulační prostředky v rámci motivačních programů se využijí, a stanoví se podmínky jejich použití, •vlastní sestavení motivačního programu (ve formě dokumentu), •seznámení všech pracovníků s motivačním programem, •kontrola používání a fungování motivačního programu (např. formou zpětné vazby), popř. jeho úpravy.

10 •Správně vytvořený a zrealizovaný motivační program přispívá k hospodářské prosperitě podniku, podporuje pracovní motivaci, výkonnost zaměstnanců a vede ve svém důsledku k celkové pracovní spokojenosti zaměstnanců.

11 •Zdroje: www.podnikatel.cz www.personalista.com Ing.Zuzák Roman, Ph.D., Management pro obor podnikání a administrativa, 2.vyd., Reprografické studio PEF ČZU v Praze 2005


Stáhnout ppt "Motivační programy Dita Pelantová Šárka Lukešová 3.VSRR."

Podobné prezentace


Reklamy Google