Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová."— Transkript prezentace:

1 Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová

2 Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda – metody řízení Postupně se práce stala více tvůrčí Výběr vhodných pracovníků s předpoklady pro výkon práce Vedení podřízených k loajalitě k zaměstnavateli Motivace, oceňování zásluh pracovníků Vytvoření týmů a jejich vedení Projektové řízení Flexibilita, adaptabilita, rychlá a efektivní reakce na změny všeho druhu – důsledek nestabilního prostředí Historie

3 Řízení lidí = součást celo-firemních řídících aktivit, která zajišťuje soulad mezi lidmi a cíli organizace = řízení změn ve struktuře a kvalitě lidí, které vedou k dosažení cíle organizace. Reaguje na objektivní podmínky a legislativní rámec (Zákoník práce) Zajištění kvantity – počet a požadovaná struktura pracovníků (věk, formální kvalifikace,..) Zajištění kvality – výkonnost, tvořivost, motivovanost, identifikace s cíli firmy Nedílná součást řídících aktivit na všech úrovních řízení Definice

4 Výkonný management - zodpovědnost a pravomoc Personální oddělení – koncepční práce Malé organizace – obvykle zabezpečuje mzdový účetní Větší organizace – personalista, členem vedení Personální politika Dlouhodobé zásady a přístupy Personální strategie Plán na 3 – 5 let v souladu se strategií organizace Organizace

5 Evidence zaměstnanců Přijímání a uvolňování pracovníků Zajištění přihlašovací/odhlašovací povinnosti v systému zdravotního a sociálního zabezpečení Podklady pro sociální dávky Výcvikový a vzdělávací program Personální informační systém Personální směrnice (vychází z politiky) Základní personální agenda

6 Personální plánování Získávání, výběr a rozmisťování pracovníků Firemní vzdělávání Hodnocení pracovníků Odměňování Pracovní vztahy Kolektivní vyjednávání Bezpečnost práce, ochrana zdraví Sociální péče, aktivity volného času Spolupráce s liniovými manažery

7 Vychází z Personální strategie, plán počtu a struktury pracovníků – Vývoj výrobního programu – Změny technologie a organizace práce – Investiční plán – Odhad vývoje prodeje Definice požadavků na pracovníka pro dané místo – Znalosti, dovednosti, osobní vlastnosti, osobní postoje, míra specializace vs. univerzality Řízení kariéry klíčových zaměstnanců – Objektivní odhad rozvojového potenciálu pracovníků, vývoj nejen vertikální, ale i diagonální a horizontální Systém rozvoje pracovníků a plán následovnictví Personální plánování

8 Zdroje: vnitřní a vnější – Vnitřní – v důsledku řízení kariéry – Vnější: inzerce, agentury, head-hunter, reference Postup výběru: – Životopis – Dotazník, testy, pohovory – Assessment Centre – hodnotitelé sledují postup uchazeče při řešení dané standardní situace Získávání a výběr pracovníků

9 Možnost vlastního rozvoje = jeden z nejsilnějších prvků pozitivní motivace k práci, stabilizace pracovníků a jejich kladného vztahu k organizaci Udržování a zvyšování kvalifikace pracovníků Profesní příprava – rozvíjí specifické znalosti a dovednosti U vedoucích pracovníků - trénink sociálních dovedností : – schopnost jednat s lidmi – řešit konflikty – motivace pracovníků – Vedení týmů – Schopnost prezentace Firemní vzdělávání

10 Hodnocení pracovního výkonu proti zadaným kritériím, očekáváním, cílům Hodnocení způsobilosti pracovníka Pravidelné, obvykle jednou za rok Transparentní systém, většinou formulář (silné stránky – pozitiva, prostor ke zlepšení, plán rozvoje a kariéry) Provádí přímý nadřízený formou pohovoru, vše zaznamenáno Je založeno na faktech! Hodnocený má právo se vyjádřit i nesouhlasit Příklad – 360° zpětná vazba Hodnocení pracovníků

11 Metoda 360° Zákazník - klientSpolupracovníci Podřízený Nadřízený Hodnocený

12 = Nejen motivace, ale také nástroj konkurenceschopnosti firmy na trhu práce Faktory, tvořící mzdu: Hodnota práce – míra složitosti, odpovědnosti – mzdový tarif Pracovní výkon – vyjádřen mzdovou formou (úkolová mzda, časová mzda, odměňování podle komplexního hodnocení Mzda: Základní složka Pohyblivá složka – prémie, odměny, podíly na výsledku hospodaření Dobrý mzdový systém: Stabilní Transparentní V souladu se situací na trhu práce (např. Hay Group studie) Odměňování

13 Cíl = podpora relaxace, snižování nemocnosti, zvýšení konkurenceschopnosti Příklady: 13. plat Zaměstnanecké půjčky Penzijní a životní pojištění Příspěvky na stravování a volnočasové aktivity Produkty zaměstnavatele se slevou, …. Cafeteria systém – motivačně nejúčinnější Zaměstnanecké výhody

14 Střet 2 aspektů – ekonomický (zhodnocení lidského potenciálu) a sociální (osobní cíle a spokojenost pracovníka, jeho rozvoj) Řešení: spolupodílení na rozhodování, odměny ve formě opčních práv, akcií, podílů ze zisku apod. vedou ke společnému cíli – prosperitě firmy Nestandardní situace Konfliktní situace Sexuální obtěžování Disciplinární prohřešky Interkulturní rozdíly mezi pracovníky (nadnárodní organizace) Nárazově zvýšené požadavky na pracovníky, … Řešení: připravené scénáře, jak postupovat Řízení lidí - výzvy


Stáhnout ppt "Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google