Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ-4 ODMĚNA DETERMINUJE MNOŽSTVÍ A KVALITU PRÁCE BUDOUCÍ Řízení lidských zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ-4 ODMĚNA DETERMINUJE MNOŽSTVÍ A KVALITU PRÁCE BUDOUCÍ Řízení lidských zdrojů."— Transkript prezentace:

1 ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ-4 ODMĚNA DETERMINUJE MNOŽSTVÍ A KVALITU PRÁCE BUDOUCÍ Řízení lidských zdrojů

2 Odměňování pracovníků -Odměňování neznamená pouze peněžní formu odměny jako kompenzaci za vykonávanou práci. -Zahrnuje povýšení, formální uznání, zaměstnanecké výhody (nepeněžní) poskytované zaměstnanci bez ohledu na pracovní výkon, pouze z titulu zaměstnance. -Mohou zahrnovat věci či okolnosti, které nejsou zcela samozřejmé a odvíjí se od pracovního výkonu. Stále více je sem zahrnováno i vzdělávání.

3 Celková odměna Peněžní-mzda, plat, odměna z dohod Nepeněžní-mzda, odměna - Vnější-ty které poskytuje organizace - Vnitřní- souvisí se spokojeností zaměstnance, nemají hmotnou podobu (radost z vykonané práce, pocit užitečnosti a úspěšnosti, tyto odměny korespondují s osobností pracovníka.

4 Mzda Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda (je pojem pro odměnu poskytovanou organizací pracovníkům za práci. Mzda může mít podobu peněžitého i nepeněžitého (naturální mzda) plnění. Využití mzdy v praxi: Mzda je kompenzací za vykonanou práci (za dosažený pracovní výkon a chování). Mzda je obvykle vyplácena k pevnému termínu nebo k odvedenému výkonu (mzda za úkol nebo mzda za odvedený čas). V některých zemích je mzda, na rozdíl od platu vyplácena v kratších intervalech, obvykle týdně a je více závislá na výkonu.

5 Plat Plat je pojem pro odměnu poskytovanou zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Plat má podobu peněžitého plnění je zpravidla fixní a pravidelný, a vyplácí na základě zaměstnanecké smlouvy. Plat v praxi: Plat je klíčová forma odměňování pracovníků v pracovním poměru. Plat je obvykle vyplácen pravidelně k pevnému termínu. V některých zemích je plat, na rozdíl od mzdy vyplácena v delších intervalech, pravidelně, obvykle měsíčně. Plat je kompenzací za vykonanou práci (za dosažený pracovní výkon a chování).

6 Odměňování v organizaci by mělo být přiměřené, spravedlivé a motivující, aby splňovalo tyto požadavky zajišťuje střet tří oblastí. Organizace-získávat, formovat a rozvíjet takové zaměstnance, kteří jsou schopni realizovat cíle organizace. Pracovník – jaký význam mají pro pracovníky různé možnosti odměn v souvislosti s jejich uspokojováním osobních a rodinných potřeb, životní stability, možnost seberealizace atd. Vnější faktory – populační vývoj, situace na trhu práce, úroveň zdanění, odvětví, region, stát atp.

7 Základní oblasti při tvorbě odměňování  Úroveň mezd a platů  Vnitřní struktura mezd a platů  Placení jednotlivců  Platit za čas nebo výsledky  Odměňování specialistů a manažerů  Zaměstnanecké výhody a příplatky  Kontrola mezd a platů  Typy odměn a struktura systému

8 Co se odměňuje? Odměna by měla být závislá na pracovním výkonu. Pracovní výkon ovšem bývá velmi často obtížně měřitelný. Mělo by se přihlížet k dalším faktorům ( vzdělání, délka praxe, atd.)

9

10

11

12 Mzdotvorné faktory organizace Vnitřní - faktory související s pracovním místem (úkoly a požadavky) - úroveň výkonu - pracovní podmínky Vnější - situace na trhu práce - platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání

13 Další okolnosti odměňování Relativní hodnota práce na daném místě. Relativní vzácnost pracovníka Situace na trhu Úroveň odměňování v dané zemi Životní náklady v regionu, zemi Produktivita práce v organizaci Právní normy Mzdotvorné faktory +ostatní okolnosti mzdové formy

14 Hodnota práce a tvorba tarifních stupňů  Převod hodnoty práce do mzdových tarifů (metoda pořadí, klasifikační metoda, bodovací metoda..)  Mzdová šetření (zajišťuje vnější srovnatelnost platů)  Ostatní faktory ovlivňující tvorbu tarifů (kolektivní smlouvy, aktivity státních orgánů)  Tvorba tarifních stupňů-ke každému tarifnímu stupni je přiřazen mzdový tarif se svým maximem a minimem.

15

16

17 Mzdové formy  Základní mzdové formy : časová mzda a plat, úkolová mzda, podílová neboli provizní mzda, mzda za očekávaný výsledek, mzda za znalosti, a schopnosti (dovednosti), mzda/plat za přínos  Dodatkové mzdové formy (pobídkové, výkonové či zásluhové formy, mzdy za očekávaný výkon):prémie, odměny, osobní ohodnocení, odměna za úsporu času, odměňování zlepšovacích návrhů, zaměstnanecké akcie, příplatky

18 Mzdové formy - základní 1) Časová (základní )mzda a plat – je hodinová, týdenní či měsíční částka, kterou dostává pracovník za svou práci. 2) Úkolová mzda (pobídková)-pracovník je placen za každou jednotku práce, kterou odvede.(s rovnoměrným/diferencovaným průběhem závislosti),(kolektivní úkolovou mzdu/akordní úkolovou mzdu)

19 3) Podílová mzda- odměna zcela (přímá podílová mzda) či zčásti (garantovaný základ) odvislá na prodaném množství. 4) Mzdy za očekávané výsledky práce (penzumové)-odměny za dohodnutý soubor prací, za dohodnutý výkon. 5) Mzdy a platy za znalosti a dovednosti váže odměnu na schopnost pracovníka vykonávat úkoly z různých pracovních míst.

20 6) Mzdy a platy za přínos je dán jednak výsledky a jednak schopnostmi, které zaměstnanec při dosahování výsledků uplatňuje.

21 Mzdové formy - dodatkové  Odměna za úsporu času  Prémie-periodické, jednorázové.  Osobní hodnocení (příplatek)  Odměňování zlepšovacích návrhů  Podíly na výsledcích hospodaření organizace  Zaměstnanecké akcie  Scanlonův systém-založen na prokazatelné úspoře nákladů práce.  Příplatky-povinné, nepovinné  Ostatní výplaty-13. plat, vánoční příspěvek, náborový…

22 Zaměstnanecké výhody  Takové odměny požitky, které jsou zaměstnancům poskytovány pouze za to, že pro organizaci pracují.  Výhody sociální povahy (životní pojištění, důchodové připojištění, půjčky, jesle)  Výhody, které mají vztah k práci(stravování, hrazené vzdělávání)  Výhody spojené s postavením v organizaci(automobily, mobily, nárok na oděv, bezplatné bydlení)


Stáhnout ppt "ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ-4 ODMĚNA DETERMINUJE MNOŽSTVÍ A KVALITU PRÁCE BUDOUCÍ Řízení lidských zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google