Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mzdové formy. Smysl mzdových forem  Smyslem mzdových forem je dosáhnout toho, aby odměňování pracovníků bylo založeno nejen na hodnotě práce a vnějších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mzdové formy. Smysl mzdových forem  Smyslem mzdových forem je dosáhnout toho, aby odměňování pracovníků bylo založeno nejen na hodnotě práce a vnějších."— Transkript prezentace:

1 Mzdové formy

2 Smysl mzdových forem  Smyslem mzdových forem je dosáhnout toho, aby odměňování pracovníků bylo založeno nejen na hodnotě práce a vnějších faktorech, ale musí se přihlédnout i k dalším okolnostem jako jsou výsledky práce, výkon v nejširším smyslu slova, včetně pracovního chování.  Mzdových forem a jejich variant je poměrně hodně a je možné je třídit podle různých hledisek. Nejčastěji se třídí na základní a dodatkové. Nebo také základní a pobídkové (výkonové).

3 Základní mzdové formy  Časová mzda  Úkolová mzda  Podílová neboli provizní mzda  Mzda za očekávané výsledky práce  Mzdy za znalosti a dovednosti

4 Dodatkové mzdové formy  Prémie  Odměny  Osobní ohodnocení  Podíly na výsledcích hospodaření  Odměňování zlepšovacích návrhů  Zaměstnanecké akcie  Povinné a nepovinné příplatky apod.

5 Časová mzda  Časová mzda má podobu hodinové, týdenní nebo měsíční mzdy, kterou pracovník dostává za svou práci.  Je založena na tarifech odrážejících relativní hodnotu práce v organizaci s přihlédnutím k vnějším faktorům.  Pracovní výkon jedince by měl určit jeho místo ve mzdovém rozpětí.

6 Úkolová mzda  Je to nejjednodušší a nejpoužívanější typ pobídkové formy mzdy. Je vhodná pro odměňování dělnické práce.  Pracovník je placen určitou částkou za každou jednotku práce, kterou odvede.  Odměna za jednotku práce je obvykle založena na tom, co je považováno za spravedlivou odměnu pro průměrného pracovníka (v podstatě je stejně odvozena od časové mzdy).

7 Úkolová mzda – 2. část  Používá se také úkolová mzda s diferencovaným průběhem závislosti mzdy na výkonu. V tomto případě existuje jedna sazba za kus pro všechny přijatelné kusy.  Kolektivní úkolová mzda může mít podobu: - Operační - skupina dělníků s homogenní kvalifikační strukturou vykonává současně stejnou pracovní operaci, - Akordní – skupina dělníků s heterogenní kvalifikační strukturou vykonává komplex rozdílných na sebe navazujících pracovních operací, které vedou k vyrobení nějakého celku.

8 Podílová (provizní) mzda Má tři podoby:  Odměna pracovníka je plně závislá na prodaném množství – přímá podílová mzda.  Pracovník má garantovanou základní mzdu a k němu dostává provizi za prodané množství.  Pracovník dostává měsíční zálohu, která je pak odečtena od jeho provize – zálohová podílová mzda.

9 Mzdy za očekávané výsledky práce  Mzdy za očekávané výsledky práce, neboli penzumové mzdy.  Jde o odměny za dohodnutý soubor prací, za dohodnutý výkon, který se pracovník organizace zaváže odvést nebo odvádět během určitého období v odpovídajícím množství a kvalitě.  Pracovník má jistotu příjmu během dohodnutého období.  Po uplynutí dohodnutého období se provádí vyhodnocení dosažených výsledků.


Stáhnout ppt "Mzdové formy. Smysl mzdových forem  Smyslem mzdových forem je dosáhnout toho, aby odměňování pracovníků bylo založeno nejen na hodnotě práce a vnějších."

Podobné prezentace


Reklamy Google