Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_04B16_Mzda AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníLeden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_04B16_Mzda AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníLeden."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_04B16_Mzda AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníLeden 2013 Ročník/věková kategorie4. ročník, 1. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Integrovaný ekonomický předmět, ekonomika – odměny za práci, rozlišení pojmů mzda, plat, náhrada mzdy. Anotace Studenti se naučí rozpoznávat základní pojmy v oblasti mezd.

2 Odměna za práci, formy mzdy a náhrada mzdy vera.stverkova@oa.poruba.cz

3 MZDA :  je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Může se skládat z těchto složek: základní mzda náhrady mzdy výkonnostní složky mzdy.  Jedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci. Na rozdíl od platu je vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům.

4  je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je a) stát b) územní samosprávný celek c) státní fond d) příspěvková organizace e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství,

5  je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.  Výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti.  Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu.  Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda.

6 ČASOVÁ:  Časová mzda nebo plat má podobu hodinové, týdenní či měsíční částky, kterou pracovník dostává za svou práci. Časové mzdy a platy jsou nejpoužívanější základní mzdovou formou. Hlavním úkolem systému časových mezd a platů je, že vytvoříte strukturu a systém pro srovnatelné odměňování pracovníků, závislé na jejich pracovních úkolech (pracovním místě) a na jejich pracovním výkonu.  Kč/hod. počet odpracovaných hodin

7 Úkolovou mzdu požíváte pro odměňování dělnické práce, zejména pro práci manuální, pro kterou je charakteristická opakovanost operací. Pracovník je placen určitou částkou za každou jednotku práce, kterou odvede. Mzda jedince je tedy tvořena násobkem počtu odvedených jednotek práce krát odměna (sazba) za jednotku práce.

8 Podílová mzda se uplatňuje v obchodních či v některých službách a má tři podoby:  Odměna pracovníka je plně závislá na prodaném množství a v tomto případě jde o přímou podílovou mzdu.  Pracovník má garantovaný základní plat a k němu dostává provizi za prodané množství.  Pracovník dostává měsíční zálohu, která je pak odečtena od jeho provize.

9  měsíční mzda - např. sekretářka, účetní, samostatný technický pracovník

10 Náhrada mzdy

11 Právo na náhradu mzdy má zaměstnanec jen tehdy, jestliže ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény splňuje podmínky nároku na nemocenskou :

12  vykonává práci v pojištěném zaměstnání, z něhož mu nemocenské náleží,  náleží mu podle zvláštních právních předpisů ze zaměstnání, z něhož nemocenské náleží, nadále započitatelný příjem,  je ve vazbě, jde-li o nemocenské, na které vznikl nárok před vzetím do vazby,  vykonává trest odnětí svobody, jde-li o nemocenské, na které vznikl nárok před nástupem výkonu tohoto trestu,  mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud vznikla dočasná pracovní neschopnost (karanténa) nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno;  trvala stávka, vznikla-li dočasná pracovní neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa nejdříve dnem, který následuje po dni, ve kterém se zaměstnanec stal účastníkem stávky.

13 Zákonem stanovená (základní) výše náhrady mzdy:  při dočasné pracovní neschopnosti: za prvé 3 pracovní dny (směny) náhrada mzdy nepřísluší, od 4. pracovního dne (směny) náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku  při karanténě: za prvé 3 pracovní dny (směny) náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku, od 4. pracovního dne (směny) přísluší náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

14  ŠTOHL,P. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost -2. díl, 13. vyd., Znojmo: Nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012. ISBN 978-80-87237-59-5.  KLÍNSKÝ, P., MűNCH, O. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO, nakladatelství, s. r. o., 2011, ISBN 978-80-87204-48-1.  Zákoník práce 2013 (Zákon č.262/2006 Sb.)  Microsoft PowerPoint, klipart  CODEXIS, právní informační systém, ATLAS, consulting spol., s. r..o., Legislativa České republiky C M


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_04B16_Mzda AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníLeden."

Podobné prezentace


Reklamy Google