Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_342_Jan Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Lenka Janovská VY_32_INOVACE_06_EKO_342_Jan

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Obchodní akademie PředmětEkonomika Ročník2. Název tematické oblasti (sady)Lidské zdroje v podniku Název vzdělávacího materiáluNáhrady mzdy Anotace Zaměstnancům náleží z různých objektivních důvodů místo mzdy náhrada mzdy. Prezentace seznamuje žáky se základními náhradami mzdy podle zákoníku práce a s jejich výpočtem. Náhrady se vypočítávají z určitého vyměřovacího základu, kterým je nejčastěji průměrná mzda. V prezentaci jsou také popsány dávky v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Zhotoveno, (datum/období)Únor 2013 Ověřeno11. června 2013

3 Náhrady mzdy  za dovolenou  za státní svátek  za překážky v práci  za nemoc

4 Náhrada mzdy za dovolenou  dovolená vzniká zaměstnanci, který vykonává práci v pracovním poměru  výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce  dobu čerpání určí zaměstnavatel s přihlédnutím k provozním podmínkám a k oprávněným zájmům zaměstnance  za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku

5 Náhrada mzdy za státní svátek  státní svátky vymezuje zákon č. 245/2000 Sb. o státních svátcích  zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku Je svátek nepracuji

6 Náhrada mzdy při překážkách v práci  důležité osobní překážky v práci jsou stanoveny nařízením vlády č. 590/2006 Sb.  patří k nim např. ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení; doprovod do zdravotnického zařízení, svatba …  zaměstnanci přísluší volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku nebo bez náhrady mzdy

7 Náhrada mzdy za nemoc  přísluší zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným  poskytuje ji zaměstnavatele po dobu prvních 21 kalendářních dnů trvání PN  poskytuje se pouze za pracovní dny  první 3 pracovní dny je náhrady mzdy ve výši 0 Kč

8 Nemoc delší než 3 dny  od 4. pracovního dne trvání PN se náhrada mzdy poskytuje ve výši 60 % redukovaného průměrného hodinového výdělku (PHV)  k PHV nad 453,08 Kč se nepřihlíží  maximální redukovaný PHV je 249,222Kč/h  maximální náhrada mzdy za nemoc činí 149,5332 Kč/h  vypočtená náhrada mzdy za nemoc se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru

9 Nemoc delší než 21 kalendářních dní  Od 22. kalendářního dne trvání dočasné PN se poskytuje nemocenské  nemocenské poskytuje příslušná OSSZ, nikoliv zaměstnavatel  nemocenské se poskytuje ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu  nemocenské se poukazuje na účet zaměstnance u peněžního ústavu v ČR nebo se vyplácí v hotovosti poštovní poukázkou. V případě výplaty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náklady na její doručení příjemce, tzn., že vyplacená dávka bude o tyto náklady snížena.

10 Dodržování léčebného režimu  zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje stanovený léčebný režim v prvních 21 kalendářních dnech  zaměstnavatel může dát také podnět příslušné OSSZ k provedení kontroly  při porušení povinností může zaměstnavatel zaměstnanci snížit nebo odejmout náhradu mzdy  při zvlášť hrubém porušení léčebného režimu může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h) zákoníku práce

11 Průměrný výdělek  podle § 356 zákoníku práce se průměrný výdělek zjistí jako průměrný hodinový výdělek  pro pracovněprávní účely se průměrný výdělek zjišťuje z hrubé mzdy zúčtované k výplatě a z odpracované doby za předchozí kalendářní čtvrtletí  má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek tak, že se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce

12 Výpočet náhrad  průměrný hodinový výdělek se vynásobí počtem hodin, za které přísluší náhrada mzdy  předchozí věta neplatí u náhrady mzdy za nemoc  náhrady mzdy se kromě náhrady mzdy za nemoc zahrnují do hrubé mzdy  náhrada mzdy za nemoc se zahrnuje až do mzdy k výplatě, protože nepodléhá odvodům na sociální ani zdravotní pojištění a ani se nezdaňuje

13 Použitá literatura a zdroje: KLÍNSKÝ, Petr a MÜNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5. vyd. Praha: Eduko, 2012. 184 s. ISBN 978-80-87204-60-3. BULLA, Miroslav. Pomocník mzdové účetní. 1. vyd. Český Těšín: Poradce, 2013. 25 s. ISBN 978-80-7364-343-9. ČESKO. Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006 zákoník práce. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 84/2006.Dostupný také z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB038 http://www.vyplata.cz/vypocty/vypocet-ciste-mzdy.php Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google