Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP 1/ C7 Styly vedení lidí Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP 1/ C7 Styly vedení lidí Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ."— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP 1/ C7 Styly vedení lidí Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2012-2013

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Styly vedení Týmová práce TYMP 1/ C7 – Styly vedení lidí Způsob vedení lidí má zásadní význam na efektivitu jejich práce. Jsou různí vedoucí, různí lidé, různé situace. Názory na vedení lidí se vyvíjely.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Styly vedení – teorie rysů Týmová práce TYMP 1/ C7 – Styly vedení lidí Názor: dobrý vedoucí se takový rodí (osobní kvality) – teorie rysů (20. léta). Podle - schopnosti (koncepční myšlení, operativní myšlení, pružnost), - znalosti (odborné, znalost managementu), - dovednosti (organizace času, práce, vedení lidí, motivování, delegování, komunikační dovednosti, vyjednávání, - vlastnosti (asertivita, citová stabilita, komunikativnost, empatie, odpovědnost, vytrvalost, důslednost, pružnost), - postoje (orientace na výkon, na výsledek, na tým, loajalita, čestnost, etika).

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Styly vedení – podle chování Týmová práce TYMP 1/ C7 – Styly vedení lidí Názor: Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitým typem chování – způsob chování nebo styl řízení (40. léta) - orientace na lidi - orientace na úkol

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Styly vedení - situační přístup Týmová práce TYMP 1/ C7 – Styly vedení lidí Názor: Dobrý vedoucí po zhodnocení situace rozhodne, jak postupovat – situační přístup (60. léta) Rozvíjí zralost pracovní a zralost psychologickou. Volí styl v závislosti na zralosti pracovníků - - vztahové chování

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Nové styly vedení - transakční vedení Týmová práce TYMP 1/ C7 – Styly vedení lidí Zaměřují se na citovou stránku vztahu mezi vedoucím a pracovníkem. Transakční vedení – (odměňování a postihování) něco za něco - řízení výjimkou (reakce na odchylky od normy) - podmíněné odměny (motivování příslibem výhod)

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Nové styly vedení - transformační vedení Týmová práce TYMP 1/ C7 – Styly vedení lidí Zaměřují se na citovou stránku vztahu mezi vedoucím a pracovníkem. Transformační vedení – (měnící) opírá se o vizi, vede pomocí - charismatu - osobní úcty - citového povzbuzení - stimulace myšlení

8 8 Týmová práce TYMP 1/ C8 Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích vývoje. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2012-2013

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup – podle zralosti pracovníka Týmová práce TYMP 1/ C8 – Styly vedení lidí Vztahové chování (zaměření na člověka) málo silně 3. styl PARTICIPOVÁNÍ pracovník zvládá většinu problémů, dokáže rozhodnout o postupu řešení 2. styl PŘESVĚDČOVÁNÍ pracovník si osvojuje potřebné dovednosti, nechce jen přijímat pokyny 4. styl DELEGOVÁNÍ Pracovník je vyspělý odborně i psychologicky, zvládá úkoly samostatně 1. styl PŘIKAZOVÁNÍ pracovník je nezralý, zapracovávající se málo silně Direktivní chování (zaměření na úkol)

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup - přikazování Týmová práce TYMP 1/ C8 - Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích 1. Styl vedení: PŘIKAZOVÁNÍ – silně direktivní, málo vztahové chování. Kdy: pracovník nezralý, zapracovávající se Vedoucí dává přesné pokyny a kontroluje jejich plnění. - dávání instrukcí a pokynů - detailní sledování plnění - organizace práce - určování času a standardu - určování cílů - důraz na dovednosti jednotlivce

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup - přesvědčování Týmová práce TYMP 1/ C8 - Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích 2. Styl vedení: PŘESVĚDČOVÁNÍ – silně direktivní a silně vztahové chování. Kdy: pracovník si osvojuje potřebné dovednosti, nechce jen přijímat pokyny Vedoucí řídí a svědomitě kontroluje plnění úkolu, diskutuje o plnění, žádá návrhy, podporuje pokrok (koučování). - vysvětluje rozhodnutí (proč se máte takto rozhodnout) - směřuje a sleduje činnost (zkuste to ještě jednou) - trvá na přijetí zodpovědnosti - vede a dává odvahu - dává vyjasňující otázky

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup - participování Týmová práce TYMP 1/ C8 - Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích 3. Styl vedení: PARTICIPOVÁNÍ – málo direktivní, silně vztahové chování. Kdy: pracovník zvládá většinu problémů, dokáže rozhodnout o postupu řešení Vedoucí podporuje při provádění úkolu a dělí se o odpovědnost. - sdílení idejí - vedení diskuze - dává odvahu k riskování - spolupracuje - podílí se na řešení problémů - rozvoj osobních vztahů

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup - delegování Týmová práce TYMP 1/ C8 - Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích 4. Styl vedení: DELEGOVÁNÍ – málo direktivní, málo vztahové chování. Kdy: Pracovník je vyspělý odborně i psychologicky, zvládá úkoly samostatně Vedoucí přenáší zodpovědnost za rozhodnutí na pracovníky. ALE.... (viz pravomoci). - předávání zodpovědnosti (věřím, že to uděláte dobře) - předávání přijímání rozhodnutí (Vy jste se rozhodl...) - poskytuje podporu - dává zpětnou vazbu - sleduje výsledky - facilituje vzájemné vztahy (Je nezbytné na sebe křičet? Hledejte jiné formy komunikace!)

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Faktory ovlivňující zralost Týmová práce TYMP 1/ C8 - Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích V určité fázi zralosti pracovníka volíme určitý styl. Zralost určíme na základě faktorů: ochota k převzetí zodpovědnosti (je velmi ochotný – je velmi odmítavý) motivace k výkonům (chce něco vykonat – je málo motivovaný k výkonům) výdrž (nevzdává se – rychle ztrácí vytrvalost) postoj k práci (má rád svou práci – pracuje s nechutí) nezávislost (je ochotný pracovat samostatně – není ochotný pracovat samostatně) Kolik osob lze vést v každé fázi?

15 15 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co vedeným lidem dobrý vedoucí umožňuje Týmová práce TYMP 1/ C8 - Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích Pomáháte zvyšovat jejich sebevědomí, sebedůvěru a sebejistotu a tím i výkon. Posílení výkonnosti – člověk s těmito rysy je schopen stále většího výkonu. Sám vylepšuje svou práci, odstraňuje nadbytečné úkoly. Nebrání se změnám. Zvyšuje se jeho sebevědomí.

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co to znamená pro lidi Týmová práce TYMP 1/ C8 - Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích prožitek úspěchu - po splnění obtížného úkolu sebeuvědomění - pochopení svého postavení v hierarchii vztahů, může dojít ke korekci jednání sebedůvěru - důvěra ve vlastní síly a schopnosti, schopnost se prosadit, schopnost řídit a ovlivňovat lidi sebejistotu -je podkladem k asertivnímu chování radost z práce - když člověk vykonává práci, pro kterou má schopnosti, která ho baví a jde mu (i její nezajímavé prvky)

17 17 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Literatura Týmová práce TYMP1 Adair, J.: 100 tipů jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, CP Books 2005. Počet stran 130. ISBN 80-251-0529-6. Bělohlávek, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Praha, Computer Press 2000. Počet stran 92. ISBN 80-7226-308-0. Plamínek, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha. Grada Publishing 2002. Počet stran 151. ISBN 80-247-1092-7. Belz, H. a Siegrist, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, 1. vyd. Praha. Portál 2001. Počet stran 375. ISBN 880-7178-479-6.


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP 1/ C7 Styly vedení lidí Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google