Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedení lidí, motivace, styly řízení Lukáš Uhlík. Obsah • Názory na vedení lidí • Efektivní styl vedení • Motivování • Dávání úkolů • Hodnocení pracovního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedení lidí, motivace, styly řízení Lukáš Uhlík. Obsah • Názory na vedení lidí • Efektivní styl vedení • Motivování • Dávání úkolů • Hodnocení pracovního."— Transkript prezentace:

1 Vedení lidí, motivace, styly řízení Lukáš Uhlík

2 Obsah • Názory na vedení lidí • Efektivní styl vedení • Motivování • Dávání úkolů • Hodnocení pracovního výkonu • Koučování, delegování

3 Vedení lidí • Vědecké řízení (maximální efekt s minimální námahou) • Škola lidských vztahů (ostatní lidé ovlivňují naše chování) • Teorie X a teorie Y (člověk je líný, člověk je pracovitý) • Teorie Z (individuální odpovědnost, společné rozhodování)

4 Vědecké řízení Časové a pohybové studie: • Sleduj nejlepší pracovníky a podle nich urči nejlepší pracovní postup • Vyber vhodné pracovníky • Vybrané pracovníky vycvič • Dohlížej, zda dodržují určený pracovní postup • Motivuj • Přesuň odpovědnost z dělníků na manažery

5 Škola lidských vztahů • zájmy skupiny jsou silnější než zájmy jednotlivce či organizace • interpersonální vztahy jsou nejdůležitějším motivačním faktorem • tato škola učí, jak se mají vedoucí pracovníci chovat k podřízeným

6 Teorie X, teorie Y Teorie X (člověk je líný): • lidé jsou líní a snaží se práci vyhnout => nucení do práce systémem odměn a trestů • vyhýbání se odpovědnosti • ti, pro které to neplatí – řízení a kontrola ostatních

7 Teorie X, teorie Y Teorie Y (člověk je pracovitý): • práce je stejně přirozená jako zábava či odpočinek • přijímání odpovědnosti a samostatnosti • schopnost samostatného rozhodování

8 Teorie Z teorie Ateorie Jteorie Z zaměstnáníkrátkodobéceloživotnídlouhodobé rozhodováníindividuálníkonsensuální odpovědnostindividuálníkolektivníindividuální povyšovánírychlépomalé kontrolavnější, formálnívnitřní kariéraspecializovanánespecializovaná částečně specializovaná pracovníkjako zaměstnanecjako člověk

9 Efektivní styl vedení • teorie rysů (úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy) • GRID (úspěšný vedoucí má zvláštní způsob chování) • situacionalistický přístup (styl vedení záleží na situaci) • nové vedení (transakční a transformační vedení)

10 Teorie rysů Rysy, které charakterizují dobrého vedoucího: • schopnosti • znalosti a dovednosti • vlastnosti osobnosti • postoje

11 Teorie rysů Schopnosti • koncepční myšlení • operativní myšlení • pružnost myšlení Znalosti • odborné znalosti (strojírenství, stavebnictví..) • znalost managementu (obecné znalosti řízení)

12 Teorie rysů Vlastnosti osobnosti • asertivita • citová stabilita • komunikativnost a schopnost ovlivňovat • vcítění do jiných lidí • odpovědnost, vytrvalost • důslednost, pružnost Postoje • orientace na výkon • orientace na zákazníka • orientace na tým • oddanost vůči firmě • oddanost vůči morálním hodnotám • čestnost

13 GRID • orientace na lidi: snaha uspokojit potřeby všech pracovníků, vytvoření přátelské atmosféry • orientace na úkol: úsilí splnit uložené úkoly a dosáhnout co nejvyššího pracovního výkonu

14 GRID 1, 99, 9 5, 5 - kompromisník 1, 19, 1 vedoucí spolku zahrádkářůtýmový vedoucí volný průběhplantážník orientace na lidi orientace na úkol

15 Nové vedení Transakční vedení • řízení výjimkou - reakce na nežádoucí stav „ Nedodržel jsi termín, odrazí se to na prémiích.“ „Překročil jsi náklady, to se nesmí opakovat.“ • podmíněné odměny - reakce na žádoucí stav „Pokud se vám to podaří, dostanete cílovou prémii.“ „Pokud budete podávat stále takové výsledky, zvednu vám od nového roku třídu.“

16 Nové vedení Transformační vedení • vedoucí dokáže přesvědčit pracovníky a strhnout je k následování • vede lidi pomocí • charismatu • osobní úcty • citového povzbuzení • stimulace myšlení

17 Dávání úkolů Chyby, které mohou snížit kvalitu zadané práce: • úkol je nejasný • úkol je z hlediska pracovníka nesplnitelný • úkol je pro pracovníka příliš snadný • pracovník pochopí úkol nesprávně • úkol nemotivuje

18 Dávání úkolů Vlastnosti dobrého úkolu (pravidlo SMART): S = specifický M = měřitelný A = akceptovatelný R = reálný T = termínovaný

19 Motivace Motivy – důvody a pohnutky jednání • energizující - dodávají sílu a energii k jednání lidí • řídící - dávají směr jednání, lidé se rozhodují pro určitou věc a ne pro jinou Potřeby – stavy nedostatku • Maslowova pyramida potřeb – hierarchické uspořádání potřeb od nejnižší po nejvyšší; aby byla splněna potřeba, musí být splněny potřeby předcházející

20 Motivace Neuspokojení potřeb vyvolává frustraci

21 Motivace Odpověď lidí na frustraci: • energizace • únik • racionalizace • sublimace • agrese • regrese

22 Motivace Motivy různých lidí se liší • peníze • osobní postavení • pracovní výsledky, výkon • přátelství • jistota • odbornost • samostatnost • tvořivost

23 Teorie očekávání – jak probíhá proces motivace: 1)Úsilí musí být následováno přiměřeným výsledkem 2)Výkon musí být odměněn 3)Člověk musí o odměnu stát Motivace

24 Hodnocení pracovního výkonu Význam hodnocení • zvýšení osobní výkonnosti jednotlivců • využití a rozvoj potenciálu pracovníků • navrhování a plánování personálních záloh • zlepšení komunikace mezi vedoucími a pracovníky

25 Hodnocení pracovního výkonu Postup systematického hodnocení pracovníků: • uložení úkolů • sledování plnění úkolů • výzva k hodnocení a příprava hodnocení • hodnotící rozhovor

26 Koučování a delegování • nejsilnější nástroj rozvoje pracovníků • individuální forma rozvije pracovníků • vedoucí učí novým znalostem a dovednostem za aktivní účasti pracovníka • vedoucí se snaží otázkami navést pracovníka k optimálnímu způsobu řešení problému • cíle se nezadávají direktivně • nutnost zpětné vazby

27 Koučování a delegování = přenesení méně náročných úkolů na pracovníky Přínosy: • úspora času • změna obsahu práce • rozvoj kompetentních pracovníků • testování pracovníků • motivování pracovníků

28 Koučování a delegování Postup delegování: • správný výběr úkolů pro delegování • výběr vhodného pracovníka • příprava delegování • vysvětlení úkolu • průběžná kontrola a podpora delegování

29 Použitá literatura • Bělohlávek, František: Jak řídit a vést lidi. Computer Press. Praha 2000 • Šuleř, Oldřich: Manažerské techniky. Rubico. Olomouc 1995 • www: http://www.vedeme.cz/index.php?option=co m_content&task=category§ionid=4&id=4 9&Itemid=185

30 Děkuji za pozornost

31

32 Zásady hodnotícího rozhovoru • Pracovník i vedoucí jsou na rozhovor připraveni • Pro rozhovor je potřeba zajistit klidnou místnost • Na začátku dát vědět, že hodnocení bude pozitivní • Vhodným začátkem je dotaz na práci • Následuje uznání pozitivních výsledků

33 Zásady hodnotícího rozhovoru • Až poté se probírají negativní skutečnosti • Každá výtka je podložena konkrétními fakty • Nehodnotí se člověk, ale pracovní výsledky • Nejedná se s pracovníkem jako s dítětem • Výsledky pracovníka se nesrovnává s ostatními a nedovolí se to ani hodnocenému pracovníku


Stáhnout ppt "Vedení lidí, motivace, styly řízení Lukáš Uhlík. Obsah • Názory na vedení lidí • Efektivní styl vedení • Motivování • Dávání úkolů • Hodnocení pracovního."

Podobné prezentace


Reklamy Google