Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S CHOPNOSTI, NADÁNÍ A TALENT Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S CHOPNOSTI, NADÁNÍ A TALENT Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045."— Transkript prezentace:

1 S CHOPNOSTI, NADÁNÍ A TALENT Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

2 S CHOPNOSTI vlastnosti osobnosti, které nám umožňují naučit se a úspěšně vykonávat určité činnosti

3 S CHOPNOSTI PERCEPČNÍ / VJEMOVÉ např. přesně vnímat a rozlišovat tvary, barvy, tóny využíváme je denně (orientace v prostoru – při chůzi městem, při řízení vozidla, při komunikaci s druhými lidmi, při poslechu hudby nebo sledování filmu atd.)

4 S CHOPNOSTI PSYCHOMOTORICKÉ naučit se vykonávat určité sestavy pohybů – např. ve sportu či při nějaké pracovní činnosti, ale také koordinace pohybu při chůzi, při jízdě na kole apod.

5 S CHOPNOSTI INTELEKTUÁLNÍ orientovat se v nových situacích, řešit problémy, (např. matematické nadání) souvisí s úrovní naší inteligence

6 S CHOPNOSTI UMĚLECKÉ Schopnost interpretovat hudební skladbu, namalovat portrét apod.

7 V LOHY představují vrozené dispozice pro rozvíjení určitých schopností nadání – vlohy, jejichž rozvíjením dosahuje jedinec nadprůměrných výsledků talent – mimořádně rozvinuté vlohy genialita – výjimečně rozvinutý talent (jedinec dosahuje nejvyšší úrovně intelektuálních či tvůrčích schopností)

8 D ALŠÍ DŮLEŽITÉ FAKTORY motivace vůle sociální prostředí výchova škola vzory

9 I NTELIGENCE schopnost učit se ze zkušenosti přizpůsobit se řešit obtížné a nově vzniklé problémy orientovat se v nových situacích na základě určování podstatných souvislostí a vztahů

10 S LOŽKY INTELIGENCE početní schopnosti slovní plynulost verbální myšlení schopnost usuzovat a zvládat zvažováním problémové situace paměť prostorová představivost vjemová pohotovost

11 T ESTOVÁNÍ INTELIGENCE hodnota inteligence se zjišťuje pomocí tzv. testů inteligence poprvé 1905 francouzský psycholog Alfred Binet chronologický věk (skutečný věk) vs. věk mentální („věk“ na základě dosažených výsledků) německý psycholog William Stern zavedl tzv. inteligenční kvocient (IQ)

12 IQPopis a předpokládané schopnosti jedince% lidí nad 140Inteligence géniů. Absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání.0,2 do 140Výjimečná inteligence. Mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající odborníci.2,8 do 130Vysoce nadprůměrná inteligence. VŠ snadno, může dosáhnout vynikajících výsledků.6 do 120Nadprůměrná inteligence. VŠ, může získat mimořádné pracovní místo.12 do 110Vysoce průměrná inteligence. VŠ jen s potížemi.25 do 100Průměrná inteligence. SŠ, v práci se uplatní ve středním postavení.25 do 90Slabě podprůměrná inteligence. Absolvent ZŠ, dobře se uplatní v manuálních profesích.10 do 80Nižší stupeň mentální retardace. ZŠ s problémy, úspěšný ve speciální škole.10 do 70Lehká mentální retardace. Je-li dobře veden, zvládne speciální školu.6,8 do 50Střední mentální retardace. Nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky.2 do 20Těžká mentální retardace. Nevzdělavatelný a nevychovatelný.0,2

13 D RUHY INTELIGENCE Fluidní - vrozená, roste se schopností učit se, ve stáří naopak klesá Krystalická – vyplývá ze zkušeností, v průběhu života naopak roste (životní moudrost) Abstraktní - schopnost řešit přesně zadané teoretické problémy Praktická – schopnost řešit problémy běžného života

14 D RUHY INTELIGENCE Sociální inteligence - schopnost orientovat se v sociálním prostředí, kladně působit na okolí, řídit lidi, umět s nimi jednat, předvídat jejich chování a správně na ně reagovat Emoční inteligence - schopnost vnímat své i cizí emoce, umět na ně reagovat a vhodným způsobem je ovládat

15 Z DROJE KOL. AUT. Společenské vědy pro střední školy. 1. díl. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-144-2. ŘÍČAN, P. Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-923-2.


Stáhnout ppt "S CHOPNOSTI, NADÁNÍ A TALENT Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045."

Podobné prezentace


Reklamy Google