Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI"— Transkript prezentace:

1 PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI
VY-32-INOVACE-OSZ-106 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Psychické vlastnosti, inteligence, charakter, povahové rysy, temperament

2 Dělení vlastností osobnosti
primární – dominantní, podle nich můžeme člověka poznat a popsat subsidiární – dokreslují osobnost, ale nejsou podstatné jiné dělení: aktivačně motivační – ženou osobnost k činnostem (pudy, zájmy, záliby, návyky, ideály, životní plány)

3 vztahově postojové – charakterizují systém hodnot (citové vztahy, postoje, přesvědčení, předsudky)
výkonové – měřítkem toho, co osobnost dokáže (instinkty, dovednosti, vědomosti, schopnosti) regulační – člověk jimi řídí chování (sebeuvědomování, sebepoznání) dynamické – temperament

4 1) Schopnosti vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určité činnosti nejsou vrozené, jen vznikají a rozvíjejí se na základě vrozených vloh (tvoří předpoklad pro rozvíjení činnosti) jedna vloha může být základem několika schopností a naopak vloha se může nebo nemusí rozvinout schopnosti nejsou jediným předpokladem úspěšné činnosti

5 úroveň schopností: může být různá (míra, stupeň) nadání – soubor vloh, když se jim budu věnovat rozvinou se, když ne tak zaniknou talent – rozvinutý soubor schopností, který umožňuje dosažení vynikajících výsledků. Schopnosti se vzájemně ovlivňují genialita – mimořádně rozvinutý talent rozdělení schopností: obecné – inteligence specifické – např. hudební sluch

6 inteligence všeobecná schopnost, protože podmiňuje úspěšné vykonávání více činností schopnost učit se a získané poznatky uplatnit v praxi schopnost řešit samostatně a kvalitně různě složité problémy úroveň se číselně vyjadřuje kvocientem inteligence IQ jestliže se mentální a fyzický věk shodují, IQ = 100

7 fluidní inteligence – biologická, vrozená, není závislá na prostředí
krystalická inteligence – kulturní založení, na učení verbální inteligence – vyjadřování pomocí slov intelekt – je širší pojem, zahrnuje i vědomosti a dovednosti

8 2) Charakter soubor psychických vlastností osobnosti, které se zakládají na mravních zásadách a projevují se v chování a jednání člověka, umožňují řídit jednání člověka dle morálních požadavků je ovlivňován temperamentem a schopnostmi člověka je usměrňován rozumovou vyspělostí člověka

9 není vrozený ani dědičný
projevuje se v cílech, které se člověk stanovuje a v prostředcích shrnuje: obecné vlastnosti – výsledkem společenského vlivu individuální vlastnosti – výsledkem osobní zkušenosti ? Uveďte příklady obecných i individuálních charakterových vlastností

10 charakter vyjadřuje: kontrola temperamentu – sebekritika, sebeoslava vztah člověka k sobě samému – nadutost, podceňování, přeceňování apod. vztah k druhým lidem a společnosti – přátelskost, družnost, štědrost, obětavost vztah k výkonové činnosti – pracovitost, vytrvalost, přesnost, píle vztah ke světu a životu – životní optimismus, humanismus, čestnost odolnost vůči zátěži

11 3) Temperament způsobuje prožívání a chování osobnosti může se měnit i věkem Hippokrates rozdělil lidi podle toho, která tekutina v těle převládá: sangvinik – stabilní, extrovert (krev) cholerik – labilní, extrovert (žluč) flegmatik – stabilní, introvert (hlen) melancholik – labilní, introvert (černá žluč)

12 4) Povahové rysy povahové vlastnosti (vytrvalost, upřímnost, pravdomluvnost) vlastnost = každý rozlišitelný, relativně trvalý způsob, jímž se individuum liší od druhých vlastnosti se projevují v chování člověka, závisí na frekvenci výskytu a intenzitě s jakou se objevují svědomí = vnitřní hlas člověka, morální hledisko

13 POUŽITÉ ZDROJE: BENDL, Stanislav: Maturita ze společenských věd. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., s. ISBN HLADÍK, Jaroslav: Společenské vědy v kostce. 3. vydání. Praha: Fragment, s. ISBN DRÁBOVÁ, R. a ZUBÍKOVÁ, Z.: Společenské vědy. 1. vydání. Praha: Fragment, s. ISBN EMMERT, F. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vydání. Praha: Didaktis, s. ISBN


Stáhnout ppt "PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google