Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurikulární reforma Únor 2008 PhDr. Maria Bezchlebová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurikulární reforma Únor 2008 PhDr. Maria Bezchlebová"— Transkript prezentace:

1 Kurikulární reforma Únor 2008 PhDr. Maria Bezchlebová maria.bezchlebova@nuov.cz

2 Proč státy realizují reformy školství? Je třeba žáky připravit na život v 21. století- učící se společnost – příprava na celoživotní učení společnost vědění – vzdělání se stává kapitálem informační společnost – velkou roli hrají informace, jsme jimi zavaleni, je třeba s nimi umět pracovat

3 Jaká je dnešní doba? Jaké bude 21. století? Doba rychle nastupujících změn. Změny mohou mít pozitivní i negativní aspekty. Změny akcelerují, jejich proud nelze zastavit. Útočí na nás mnoho informací – jak se v nich vyznat? Rozvolněný vztah mezi vzděláním a budoucím povoláním (Ulrich Beck) Globální problémy a globalizace

4 Nynější kurikulární reforma v ČR Jde o vnitřní reformu školy – spočívá v sebereflexi a sebehodnocení školy, týmové práci sboru a ve spolupráci se sociálními partnery, důrazu na rozvoj kompetencí žáků, pozitivní změně klimatu školy.

5 RVP a ŠVP Jsou nástroje pro realizaci kurikulární reformy. Národní program vzdělávání – Bílá kniha RVP (PV, ZV, GV, SOV) – státem určené minimální požadavky na vzdělávání ŠVP – program vzdělávání pro daný obor na dané škole. Větší svoboda a větší zodpovědnost.

6 Významné pojmy reformy Kurikulum Kurikulum – obsahy vzdělávání. plánované – např. učební osnova, ŠVP realizované – např. konkrétní výuka určitého vyučovacího předmětu osvojené – vědomosti, dovednosti a postoje, které si žáci osvojí

7 Klíčové kompetence Klíčové kompetence – způsobilosti něco dělat, vyřešit, určitým způsobem jednat, … Rozvíjíme je na konkrétním učivu, ale mají obecné uplatnění, tj. v nejrůznějších životních i pracovních situacích. Jsou to soubory určitých vědomostí, dovedností a postojů.

8 Pracovní členění KK kompetence k učení k řešení problémů komunikativní kompetence personální a sociální kompetence občanské kompetence a kulturní povědomí kompetence k prac. uplatnění a podnikání matematické kompetence kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi

9 Průřezová témata Průřezová témata jsou společensky významné oblasti výchovy a vzdělávání. Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

10 Průřezová témata aplikujeme v jednotlivých vyučovacích předmětech, a to podle jejich charakteru; v nadpředmětových aktivitách – např. projekty, exkurze, zájmová činnost, besedy, …; ve skrytém kurikulu (klima třídy, klima školy, vzorce chování, hodnoty, postoje, …).

11 Realizace reformy Reforma se může uskutečnit jen tehdy, když ji učitelé přijmou ! Předpoklady reformy: pozitivní motivace učitelů a vedení škol profesní rozvoj učitelů podpora státu včetně finančního zajištění společenské klima vstřícné reformě a školám

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kurikulární reforma Únor 2008 PhDr. Maria Bezchlebová"

Podobné prezentace


Reklamy Google