Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická, taktická a psychologická příprava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická, taktická a psychologická příprava"— Transkript prezentace:

1 Technická, taktická a psychologická příprava
Přednáška č. 8 Technická, taktická a psychologická příprava

2 Technická příprava Technika je účelný a ekonomický způsob řešení pohybového úkolu. Technická příprava je proces zaměřený na osvojování a zdokonalování sportovních dovedností. NÁCVIK TECHNIKY: 1) jedná se o dlouhodobý proces (10-15 let) 2) je závislý na úrovni pohybových schopností a docilitě sportovce: čím vyšší úroveň všestranné tělesné přípravy tím úspěšnější rozvoj techniky

3 RACIONÁLNÍ TECHNIKA 1) účelnost pohybu: zaměřenost na řešení daného pohybového, hodnotíme úspěšnost tj.porovnání plánovaného záměru s konečným výsledkem (hody, střelba, atd.) 2) ekonomičnost pohybu: je hodnocena mírou energetické hospodárnosti pohybu (energetický výdej) 3) styl pohybu: je to účelné a ekonomické provedení techniky, přizpůsobené zvláštnostem jedince (psychika, somatotyp, atd.)

4 Obecné zásady pro nácvik techniky
Využívat senzitivní období (pro nácvik techniky je vhodné období 4 – 10 let). Nácvik techniky zařazovat do začátku mikrocyklu a hned po úvodním rozcvičení. Později po zvládnutí základní techniky využívat cvičení pro zpevnění – ve ztížených podmínkách, pod časovým tlakem, s nadbytečnými překážkami, atd.

5 Taktická příprava Taktika je způsob vedení boje jednotlivce, skupin nebo družstva, jehož cílem je optimální výsledek nebo vítězství v soutěži. Taktická příprava je proces zaměřený na osvojování vědomostí a taktických dovedností, které jsou předpokladem úspěšného jednání sportovce nebo družstva v boji se soupeři.

6 Druhy taktiky a důležité faktory
A) ROZDĚLENÍ: 1) dlouhodobá: ovlivnění vlastních možností  vlastní chování 2) krátkodobá: ovlivnění v jednotlivých soutěžích  odhad chování soupeř B) DŮLEŽITÉ FAKTORY: 1) vlastní možnosti: 2) možnosti soupeře: 3) závodní situace:

7 Fáze taktického jednání
1) VNÍMÁNÍ A ANALÝZA SOUTĚŽNÍ SITUACE: smyslové vnímání situace (spoluhráči, protihráči, předměty) ve vyznačeném prostoru (hrací pole), důležitá představivost a anticipace 2) VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ SITUACE: stanovení cíle – analýza variant řešení – výběr optimálního řešení, důležitá tvořivost sportovce 3)POHYBOVÉ ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ SITUACE: komplexní jednání sportovce

8 Psychologická příprava
Psychologická příprava je proces cílevědomého ovlivňování a sebevýchovy sportovce či celého družstva. a) rozdělení: 1) dlouhodobá psychologická příprava 2) krátkodobá psychologická příprava: - speciální předsoutěžní: 1-4 mikrocykly - bezprostředně předsoutěžní: 1 mikrocyklus - posoutěžní b) zaměření: psychická příprava je zaměřená podle potřeb soutěžní disciplíny (sportovní střelba - koncentrace, box – ovládání emocí)

9 Možný obsah psychologické přípravy
1) Optimální motivace sportovce (dlouhodobá, krátkodobá) 2) Stanovení reálného výkonnostního cíle (vítězství, postup do dalších bojů, atd.) 3) Schopnost identifikace se stanoveným cílem 4) Schopnost přesného programování a dodržení činností v soutěži 5) Schopnost optimalizovat vlivy emocí na sportovní výkon

10 Nejznámější psychologické metody
Skupina metod umožňujících nácvik bez samotného průběhu pohybu – ideomotorický trénink Skupina metod umožňujících snížení napětí svalů. Důležité je tzv. úplné uvolnění vybrané svalové skupiny (princip autogenního tréninku). Příklady: Jakobsonova progresivní relaxace, Schultzův autogenní trénink, Machačův relaxačně aktivační trénink, ...


Stáhnout ppt "Technická, taktická a psychologická příprava"

Podobné prezentace


Reklamy Google