Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kritická analýza různých přístupů k vyučování SH Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kritická analýza různých přístupů k vyučování SH Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc."— Transkript prezentace:

1 Kritická analýza různých přístupů k vyučování SH Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

2 Základní východiska pro vuyčování sportovních her v současné školní TV Vytvářet vhodné učební podmínky pro přiměřený rozvoj pohybových kompetencí a kognitivních dovedností, Vytvářet vhodné učební podmínky pro přiměřený rozvoj pohybových kompetencí a kognitivních dovedností, Teoretické a didaktické pojetí HV Teoretické a didaktické pojetí HV

3 K chápání HV přispívá Psychologická analýza hráče v utkání (HV- neustálý sled herních situací, v herním jednání mají významnou roli psychické procesy spojené s vnímáním, analýzou HS a s rozhodováním o volbě činnosti při řešení HS) Psychologická analýza hráče v utkání (HV- neustálý sled herních situací, v herním jednání mají významnou roli psychické procesy spojené s vnímáním, analýzou HS a s rozhodováním o volbě činnosti při řešení HS)

4 Psychické determinanty Kognitivní komponenta Kognitivní výkonové předpoklady Kognitivní kapacity mají primární odpovědnost za řešení HS Pohybová odpověď- provedení herní činnosti

5 Požadavek pro školní praxi Aby žáci byli učeni nejen k tomu Aby žáci byli učeni nejen k tomu „JAK VYKONÁVAT“ herní činnosti „JAK VYKONÁVAT“ herní činnosti (biomechanické determinanty) ale také „CO DĚLAT“ tj. kognitivnímu výkonu v rozhodování o výběru odpovědi ale také „CO DĚLAT“ tj. kognitivnímu výkonu v rozhodování o výběru odpovědi

6 Nestrukturované vyučování SH -Obsahem VJ- utkání (bez herního nácviku) -Obsahem VJ- utkání (bez herního nácviku) Metodické kriterium- „v celku“ Metodické kriterium- „v celku“ Činnost učitele-organizace utkání, pozorování a hodnocení HV Činnost učitele-organizace utkání, pozorování a hodnocení HV Pozitivní prožitky, osobní rozhodování žáků, jakou SH nebo modifikaci SH si zvolí (odpovídá didaktickému stylu s autonomním rozhodováním žáků o učivu) Pozitivní prožitky, osobní rozhodování žáků, jakou SH nebo modifikaci SH si zvolí (odpovídá didaktickému stylu s autonomním rozhodováním žáků o učivu)

7 Činnost učitele-organizace utkání, pozorování a hodnocení HV Činnost učitele-organizace utkání, pozorování a hodnocení HV Herní dovednosti nejsou rozvíjeny samotnou účastí v utkání Herní dovednosti nejsou rozvíjeny samotnou účastí v utkání Tento postup zahrnuje učení na základě pokusu a omylu Tento postup zahrnuje učení na základě pokusu a omylu

8 Technický přístup k vyučování SH Dominance osvojování izolovaných (herně situačního kontextu zbavených) herních dovedností Dominance osvojování izolovaných (herně situačního kontextu zbavených) herních dovedností Blok průpravných cvičení orientovaných na provedení (tzv. techniku) IHČ, ke kterému je přiřazeno ke konci VJ utkání Blok průpravných cvičení orientovaných na provedení (tzv. techniku) IHČ, ke kterému je přiřazeno ke konci VJ utkání

9 Dekontextualizace- zbavení kontextu s herní situací Dekontextualizace- zbavení kontextu s herní situací Předkládaná PC jsou vzdálená situační proměnlivosti Předkládaná PC jsou vzdálená situační proměnlivosti Transfer herních dovedností osvojovaných v konstantních podmínkách do utkání je silně limitován Transfer herních dovedností osvojovaných v konstantních podmínkách do utkání je silně limitován Změny v úrovni provedení HČ jsou snadno pozorovatelné Změny v úrovni provedení HČ jsou snadno pozorovatelné Nedostatečná znalost a zkušenost učitele Nedostatečná znalost a zkušenost učitele Podceňování kognitivní komponenty Podceňování kognitivní komponenty

10 Integrované přístupy k vyučování Jsou založeny na rychlejším rozvinutí HČ a HS Jsou založeny na rychlejším rozvinutí HČ a HS Postupný přechod od méně proměnlivých podmínek praxe k variabilnějším podmínkám Postupný přechod od méně proměnlivých podmínek praxe k variabilnějším podmínkám A. Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty HV B. Kognitivně orientovaný přístup-přístup založený na porozumění SH C. Přístup založený na alosterickém modelu učení

11 Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty HV Vychází ze základního osvojování HD, navazuje na osvojování HD v proměnlivých podmínkách PH anebo utkání Vychází ze základního osvojování HD, navazuje na osvojování HD v proměnlivých podmínkách PH anebo utkání

12 A. Jednotlivé herní dovednosti Spojování dvou a více dovedností do sekvencí Počáteční út. A obr. Strategie Utkání podle pravidel B. Základní dovednosti jako příprava pro PH/utkání 1:1 Dovednosti a taktiky vycházející z utkání týmů s dvěma až pěti hráčí Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty HV

13 Taktický přístup, učení pro porozumění SH Taktický přístup, učení pro porozumění SH Na základě postupného získávání vlastních poznatků a zkušeností procházejí žáci s dopomocí učitele několika fázemi učení dané SH Na základě postupného získávání vlastních poznatků a zkušeností procházejí žáci s dopomocí učitele několika fázemi učení dané SH Kognitivně orientované přístupy k vyučování SH

14 Sportovní hra 1 3 2 4 5 6 Pochopení představy Taktické podvědomí Herní výkon Osvojování Herních dovedností Rozhodování na základě otázek Co dělat? Jak to dělat? Utkání Žák/hráč

15 Nebezpečí – inklinace k teoretickému učení na úkor pohybové realizace Nebezpečí – inklinace k teoretickému učení na úkor pohybové realizace Velké nároky na materiální, časové a prostorové podmínky Velké nároky na materiální, časové a prostorové podmínky Přednosti kognitivně orientovaných přístupů Utkání a PH- hlavní forma zdokonalení HV Utkání a PH- hlavní forma zdokonalení HV K učení HD dochází poté, co žáci pochopili podstatu herního jednání K učení HD dochází poté, co žáci pochopili podstatu herního jednání

16 Přístup založený na alosterickém modelu učení Adjektivum alosterický-biochemický pojem Adjektivum alosterický-biochemický pojem Označující změnu prostorového uspořádání makromolekuly enzymu, kterou se mění biochemické vlastnosti Označující změnu prostorového uspořádání makromolekuly enzymu, kterou se mění biochemické vlastnosti Model je postaven na neustálém řešení předem stanovených problémů a v nacházení jejich řešení Model je postaven na neustálém řešení předem stanovených problémů a v nacházení jejich řešení Žáci vstupují do utkání s představami Žáci vstupují do utkání s představami Důležité je vzájemné pozorování HV-přímo nebo z videozáznamu- analýza HV, opětovné formulování problému-odpověď Důležité je vzájemné pozorování HV-přímo nebo z videozáznamu- analýza HV, opětovné formulování problému-odpověď

17 KONEC KONEC


Stáhnout ppt "Kritická analýza různých přístupů k vyučování SH Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google