Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ, Vysoká škola ekonomická v Praze KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ, Vysoká škola ekonomická v Praze KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel."— Transkript prezentace:

1 KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ, Vysoká škola ekonomická v Praze KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ, Vysoká škola ekonomická v Praze

2 Obsah a struktura prezentace: KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ (TQM) KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ (TQM) KRITICKÁ MÍSTA VÝUKY NA VYSOKÉ ŠKOLE KRITICKÁ MÍSTA VÝUKY NA VYSOKÉ ŠKOLE charakteristika kurzu PEDAGOGICKÁ PŘÍPRAVA ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ A DOKTORANDŮ NA VŠE V PRAZE charakteristika kurzu PEDAGOGICKÁ PŘÍPRAVA ZAČÍNAJÍCÍCH UČITELŮ A DOKTORANDŮ NA VŠE V PRAZE – cílová skupina, – cílová skupina, – cíle kurzu – cíle kurzu – moduly – moduly – zkušenosti – zkušenosti

3 KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY  orientace na studenty  důraz na procesy – ve výuce vhodné formy a metody – aktivizace studentů – aktivizace studentů – komunikace – komunikace  nepřetržité zlepšování  nepřetržité zlepšování (evaluační mechanismy)  příznivé klima ve výuce

4 KRITICKÁ MÍSTA VÝUKY NA VYSOKÉ ŠKOLE (1) KRITICKÁ MÍSTA VÝUKY NA VYSOKÉ ŠKOLE (1) PŘEDNÁŠKA úroveň přípravy pedagoga na přednášku úroveň přípravy pedagoga na přednášku poskytnutí prezentace studentům ano/ne ( ? ) poskytnutí prezentace studentům ano/ne ( ? ) před/po přednášce před/po přednášce absence práce s cílem absence práce s cílem předimenzovanost obsahové stránky (nadmíra informací) předimenzovanost obsahové stránky (nadmíra informací) obsahová prázdnost, povrchnost přednášky obsahová prázdnost, povrchnost přednášky neuspořádanost, nekonzistentní struktura přednášky neuspořádanost, nekonzistentní struktura přednášky příliš rychlý tok expozice ( proklikávání prezentace) příliš rychlý tok expozice ( proklikávání prezentace) podmínky pro pořízení poznámek studenty podmínky pro pořízení poznámek studenty

5 KRITICKÁ MÍSTA VÝUKY NA VYSOKÉ ŠKOLE (2) KRITICKÁ MÍSTA VÝUKY NA VYSOKÉ ŠKOLE (2) PŘEDNÁŠKA monotónní projev učitele monotónní projev učitele podcenění komunikace, není prostor pro diskusi, dotazy nebo zpětnou vazbu podcenění komunikace, není prostor pro diskusi, dotazy nebo zpětnou vazbu nevyužívání didaktické techniky, pouze ústní projev nevyužívání didaktické techniky, pouze ústní projev nedodržení časů přednášky nedodržení časů přednášky SEMINÁŘE A CVIČENÍ návaznost na přednášky návaznost na přednášky činnostní charakter výuky (samostatná práce studentů) činnostní charakter výuky (samostatná práce studentů) integrace učiva (interdisciplinární vazby, teorie – praxe) integrace učiva (interdisciplinární vazby, teorie – praxe) rozvoj měkkých dovedností studentů rozvoj měkkých dovedností studentů

6 Faktory úrovně vystupování učitele  verbální projev učitele kultivovaný jazykový projev kultivovaný jazykový projev odborně přesné, exaktní vyjadřování odborně přesné, exaktní vyjadřování nikoliv na úkor srozumitelnosti nikoliv na úkor srozumitelnosti systematický projev – odkazy na dříve uvedené, systematický projev – odkazy na dříve uvedené, vztahy v učivu, logické návaznosti vztahy v učivu, logické návaznosti řečnické otázky, komunikace (prostor pro dotazy a názory z auditoria) řečnické otázky, komunikace (prostor pro dotazy a názory z auditoria)  nonverbální projev přiměřená gestikulace, mimika, kinezika a proxemika podtrhující projev, ale neodvádějící pozornost přiměřená gestikulace, mimika, kinezika a proxemika podtrhující projev, ale neodvádějící pozornost

7 CHARAKTERISTIKA KURZU Pedagogická příprava začínajících učitelů a doktorandů na VŠE v Praze Cíl: rozvoj pedagogických, rétorických, prezentačních a komunikačních dovedností a komunikačních dovedností Cílová skupina: doktorandi + mladí pedagogičtí pracovníci VŠE + mladí pedagogičtí pracovníci VŠE 22 přihlášených účastníků kurzu 22 přihlášených účastníků kurzu Pilotní kurz: 19.09.2014 – 21.11.2014 6 jednodenních soustředění 6 jednodenních soustředění

8 TŘI MODULY KURZU: I.VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA II.KOMPLEXNÍ INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE III.MIKROTEACHINGY

9 I. MODUL VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA 1)ÚVOD DO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGIKY 2)OSOBNOST VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE 3)FORMY VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY, HOSPITACE A EVALUAČNÍ TECHNIKY 4)VYUČOVACÍ METODY A MODERNÍ KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ 5)VYUŽITÍ DIDAKTICKÉ TECHNIKY A UČEBNÍCH POMŮCEK 6)PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUCE (AV MEDIA)

10 II. MODUL KOMPLEXNÍ INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE 1)RÉTORIKA 2)RÉTORIKA V ANGLIČTINĚ 3)VYMEZENÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE POŽADOVANÝCH KOMPETENCÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE 4)VYUŽITÍ VYUČOVACÍCH METOD V EKONOMICKY ZAMĚŘENÝCH PŘEDMĚTECH 5)SIMULAČNÍ HRA NA PC (TITAN, JA ČR)

11 III. MODUL MIKROTEACHING 1)RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI. AKTIVNÍ VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU 2)NÁCVIK PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ 3)EVALUACE VÝSTUPŮ ÚČASTNÍKŮ KURZU

12 POZITIVNÍ ZKUŠENOSTI ZAHRANIČNÍ ODBORNÍK ZAHRANIČNÍ ODBORNÍK Dr. Gerhard Geisler : Kompeteční model a výuka na VŠ Dr. Gerhard Geisler : Kompeteční model a výuka na VŠ WIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WIEN WIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WIEN „Constructive Alignment in Business Didactics“ „Constructive Alignment in Business Didactics“ EXKURZE – ukázky moderní didaktické techniky EXKURZE – ukázky moderní didaktické techniky a technologií (AV Media) a technologií (AV Media) PROSTOR PRO DISKUSI PROSTOR PRO DISKUSI MIKROTEACHINGY MIKROTEACHINGY

13 Děkuji Vám za pozornost Děkuji Vám za pozornost Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. katedra didaktiky ekonomických předmětů katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE Praha FFÚ VŠE Praha E-mail: krpp01@vse.cz E-mail: krpp01@vse.cz


Stáhnout ppt "KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ, Vysoká škola ekonomická v Praze KURZY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGY doc. Ing. Pavel."

Podobné prezentace


Reklamy Google