Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C 203 1. lékařská fakulta – Univerzity Karlovy v Praze Sylabus pro prezentační dovednosti I. Lektoři: PhDr. Veronika Langrová, Ph.D., PhDr. Jana Kasalová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C 203 1. lékařská fakulta – Univerzity Karlovy v Praze Sylabus pro prezentační dovednosti I. Lektoři: PhDr. Veronika Langrová, Ph.D., PhDr. Jana Kasalová,"— Transkript prezentace:

1 C 203 1. lékařská fakulta – Univerzity Karlovy v Praze Sylabus pro prezentační dovednosti I. Lektoři: PhDr. Veronika Langrová, Ph.D., PhDr. Jana Kasalová, Ing. Vratislav Svatoň, PhDr. Jiří Závozda, Alexandra Merunková, Radomír Chovaneček Casteam, s.r.o. Jednořadá 1051/53 Praha 6 - Bubeneč 160 00 IČ:27208257 08.05.2014

2 Sylabus pro prezentační dovednosti I. Lektorka, specialistka na komunikaci: PhDr. Veronika Langrová, Ph.D. Lektorka, odborný garant: PhDr. Jana Kasalová Lektor, specialista na komunikaci: Ing. Vratislav Svatoň Lektor, specialista na komunikaci, sparingpartner: PhDr. Jiří Závozda Lektorka, hlasová specialista: Alexandra Merunková Obrazový poradce, kameraman: Radomír Chovaneček Projektový manažer: Ing. Kateřina Malá Cíle školení:  Uvedení do problematiky prezentačních dovedností pro pedagogy  Základní teorie prezentace aplikovatelná pro účastníky školení  Správná prezentace jako klíč k didaktickému úspěchu  Praktické ukázky využitelné na přednáškách, seminářích, konferencích…  Hledání vlastních prezentačních zdrojů (řeč těla, hlasová kultura, propojení formy a obsahu)  Stanovení cílů pro pedagogickou praxi Metoda: přednáška, seminář, interaktivní rozhovor s lektory, ukázky s využitím záznamové techniky, týmová analýza. Tento vstupní seminář účastníky vede krok za krokem teorií a praxí prezentačních dovedností, které jsou základnou každého kvalitního pedagoga. 2

3 1. výukový den (135 minut)  Ověření potřeb a očekávání účastníků kurzu  Uvedení do teorie a praxe prezentačních dovedností pro pedagogy  Testování vlastního prezentačního potenciálu  Identifikování s rolí prezentujícího a definování kompetencí  Základní skupinový nácvik prezentace  Sladění obsahu a formy (řeč těla, hlasová kultura, celková image) 3 Téma, obsahMetoda Přivítání účastníků kurzu, shrnutí předešlé lekce Prezentace Očekávání účastníků Jak budeme pracovat Řízená diskuse Teorie prezentace Aplikace v didaktice Výklad Zadání úkolu (respektování kola kompetencí) Individuální práce s prac. materiálem Diskuse ve dvojicích Sdílení se skupinou Krátká prezentace výstupů dle zadané struktury Prezentace před skupinou Příprava jako jedna z fází prezentačního procesu Samostatná práce, týmová diskuse, prezentace Zadání přípravy prezentace v dalších lekcích Týmová spolupráce

4 2. výukový den (135 minut)  Identifikování s cílovou skupinu posluchačů  Práce ve skupinách  Osvojení některých technik práce se skupinou a publikem  Praktický nácvik - vlastní prezentace účastníků  Příprava vlastní prezentace 4 Téma, obsahMetoda Klíčové poznatky z první lekceTýmová diskuse Cílová skupina posluchačů:  Kdo jsou účastníci mé prezentace  Jaká jsou jejich očekávání  Co chci, aby si odnesli Výklad Řízená diskuse Navázání vztahu se skupinou Práce s různými typy posluchačů Smyslové vnímání Praktické ukázky Sdílení zkušeností Dynamika skupinové práce Výklad Týmová diskuse Nejvyužívanější techniky práce se skupinou Wokrshop Prezentace přednášek před ostatními, nahrávání na kameru a videoanalýza Vystoupení skupiny účastníků - individuální prezentace Zpětná vazba - principy zpětné vazby ZV od účastníků ZV lektora

5 3. výukový den (135 minut)  Zopakování pravidel prezentace – focus na formu  Rozšíření dovedností zaměřených na práci s hlasem (intonace, síla, barva, rytmus…)  Uvedení do teorie řeči těla  Praktický nácvik vystoupení s důrazem na formu 5 Téma, obsahMetoda Uvítání, zopakování témat z předchozího setkání Prezentace Verbální komunikace Práce s hlasem Hlasová cvičení Brainstorming Skupinová práce Odborný výklad Neverbální komunikace:  Postoj  Gesta  Mimika  Oční kontakt Skupinová práce Práce s didaktickou technikou a pomůckami Praktické ukázky Prezentace přednášek před ostatními, nahrávání na kameru a video-analýza, zaměření na řeč těla, hlas a oči Týmová spolupráce Zpětná vazbaZV od účastníků ZV lektora

6 4. výukový den (135 minut)  Zopakování pravidel prezentace – propojení formy a obsahu  Zvýšení sebedůvěry při didaktické práci (lehkost prezentace, uvolnění energie, zvládnutí trémy, umění nadhledu)  Zmírnění projevů trémy a odbourávání stresu  Praktické cvičení  Vyhodnocení přínosu teorie a praxe prezentace pro vlastní didaktickou práci 6 Téma, obsahMetoda Uvítání, zopakování témat z předchozího setkání Prezentace Jak zvládat náročné situace - zvýšení sebedůvěrySkupinová práce Jak na trému – teorie a praktický nácvikSkupinová práce Prezentace přednášek před ostatními, nahrávání na kameru a videoanalýza Týmová spolupráce Zpětná vazba - zopakování principů zpětné vazby ZV od účastníků ZV lektora Vyhodnocení posunu v prezentačních dovednostech na kole kompetencí Práce se škálou spokojenosti Individuální práce Vyhodnocení, sdílení dojmů, shrnutí, závěr Skupinová diskuse *Všechny časy jsou orientační a lektor si je může upravit dle potřeby účastníků. *Po celou dobu přítomen kameraman a fotograf (tedy nejen pro účely konkrétního tréninku, ale i pro dokumentaci).


Stáhnout ppt "C 203 1. lékařská fakulta – Univerzity Karlovy v Praze Sylabus pro prezentační dovednosti I. Lektoři: PhDr. Veronika Langrová, Ph.D., PhDr. Jana Kasalová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google