Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sylabus pro prezentační dovednosti I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sylabus pro prezentační dovednosti I."— Transkript prezentace:

1 Sylabus pro prezentační dovednosti I.
C 203 1. lékařská fakulta – Univerzity Karlovy v Praze Sylabus pro prezentační dovednosti I. Lektoři: PhDr. Veronika Langrová, Ph.D., PhDr. Jana Kasalová, Ing. Vratislav Svatoň, PhDr. Jiří Závozda, Alexandra Merunková, Radomír Chovaneček Casteam, s.r.o. Jednořadá 1051/53 Praha 6 - Bubeneč 160 00 IČ:

2 Sylabus pro prezentační dovednosti I.
Lektorka, specialistka na komunikaci: PhDr. Veronika Langrová, Ph.D. Lektorka, odborný garant: PhDr. Jana Kasalová Lektor, specialista na komunikaci: Ing. Vratislav Svatoň Lektor, specialista na komunikaci, sparingpartner: PhDr. Jiří Závozda Lektorka, hlasová specialista: Alexandra Merunková Obrazový poradce, kameraman: Radomír Chovaneček Projektový manažer: Ing. Kateřina Malá Cíle školení: Uvedení do problematiky prezentačních dovedností pro pedagogy Základní teorie prezentace aplikovatelná pro účastníky školení Správná prezentace jako klíč k didaktickému úspěchu Praktické ukázky využitelné na přednáškách, seminářích, konferencích… Hledání vlastních prezentačních zdrojů (řeč těla, hlasová kultura, propojení formy a obsahu) Stanovení cílů pro pedagogickou praxi Metoda: přednáška, seminář, interaktivní rozhovor s lektory, ukázky s  využitím záznamové techniky, týmová analýza. Tento vstupní seminář účastníky vede krok za krokem teorií a praxí prezentačních dovedností, které jsou základnou každého kvalitního pedagoga. POZNÁMKY:

3 1. výukový den (135 minut) Ověření potřeb a očekávání účastníků kurzu
Uvedení do teorie a praxe prezentačních dovedností pro pedagogy Testování vlastního prezentačního potenciálu Identifikování s rolí prezentujícího a definování kompetencí Základní skupinový nácvik prezentace Sladění obsahu a formy (řeč těla, hlasová kultura, celková image) Téma, obsah Metoda Přivítání účastníků kurzu, shrnutí předešlé lekce Prezentace Očekávání účastníků Jak budeme pracovat Řízená diskuse Teorie prezentace Aplikace v didaktice Výklad Zadání úkolu (respektování kola kompetencí) Individuální práce s prac. materiálem Diskuse ve dvojicích Sdílení se skupinou Krátká prezentace výstupů dle zadané struktury Prezentace před skupinou Příprava jako jedna z fází prezentačního procesu Samostatná práce, týmová diskuse, prezentace Zadání přípravy prezentace v dalších lekcích Týmová spolupráce

4 2. výukový den (135 minut) Identifikování s cílovou skupinu posluchačů
Práce ve skupinách Osvojení některých technik práce se skupinou a publikem Praktický nácvik - vlastní prezentace účastníků Příprava vlastní prezentace Téma, obsah Metoda Klíčové poznatky z první lekce Týmová diskuse Cílová skupina posluchačů: Kdo jsou účastníci mé prezentace Jaká jsou jejich očekávání Co chci, aby si odnesli Výklad Řízená diskuse Navázání vztahu se skupinou Práce s různými typy posluchačů Smyslové vnímání Praktické ukázky Sdílení zkušeností Dynamika skupinové práce Nejvyužívanější techniky práce se skupinou Wokrshop Prezentace přednášek před ostatními, nahrávání na kameru a videoanalýza Vystoupení skupiny účastníků - individuální prezentace Zpětná vazba - principy zpětné vazby ZV od účastníků ZV lektora

5 3. výukový den (135 minut) Zopakování pravidel prezentace – focus na formu Rozšíření dovedností zaměřených na práci s hlasem (intonace, síla, barva, rytmus…) Uvedení do teorie řeči těla Praktický nácvik vystoupení s důrazem na formu Téma, obsah Metoda Uvítání, zopakování témat z předchozího setkání  Prezentace Verbální komunikace Práce s hlasem Hlasová cvičení Brainstorming Skupinová práce Odborný výklad Neverbální komunikace: Postoj Gesta Mimika Oční kontakt Práce s didaktickou technikou a pomůckami Praktické ukázky Prezentace přednášek před ostatními, nahrávání na kameru a video-analýza, zaměření na řeč těla, hlas a oči Týmová spolupráce Zpětná vazba ZV od účastníků ZV lektora

6 4. výukový den (135 minut) Zopakování pravidel prezentace – propojení formy a obsahu Zvýšení sebedůvěry při didaktické práci (lehkost prezentace, uvolnění energie, zvládnutí trémy, umění nadhledu) Zmírnění projevů trémy a odbourávání stresu Praktické cvičení Vyhodnocení přínosu teorie a praxe prezentace pro vlastní didaktickou práci Téma, obsah Metoda Uvítání, zopakování témat z předchozího setkání  Prezentace Jak zvládat náročné situace - zvýšení sebedůvěry Skupinová práce Jak na trému – teorie a praktický nácvik Prezentace přednášek před ostatními, nahrávání na kameru a videoanalýza Týmová spolupráce Zpětná vazba - zopakování principů zpětné vazby ZV od účastníků ZV lektora Vyhodnocení posunu v prezentačních dovednostech na kole kompetencí Práce se škálou spokojenosti Individuální práce Vyhodnocení, sdílení dojmů, shrnutí, závěr Skupinová diskuse *Všechny časy jsou orientační a lektor si je může upravit dle potřeby účastníků. *Po celou dobu přítomen kameraman a fotograf (tedy nejen pro účely konkrétního tréninku, ale i pro dokumentaci).


Stáhnout ppt "Sylabus pro prezentační dovednosti I."

Podobné prezentace


Reklamy Google