Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchovné problémy ZŠ Prezentace projektu č. CZ.1.07/1.3.03/01.0008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchovné problémy ZŠ Prezentace projektu č. CZ.1.07/1.3.03/01.0008."— Transkript prezentace:

1 Výchovné problémy ZŠ Prezentace projektu č. CZ.1.07/1.3.03/01.0008

2 Charakteristika projektu  Projekt spočívá v přípravě a pilotní realizaci kurzu dalšího vzdělávání učitelů, zaměřeného na řešení výchovných problémů a integraci znevýhodněných dětí do škol.  Projekt je zaměřen na zlepšení přípravy učitelů na řešení následujících problémů: stále častěji se objevující sociálně patologické jevy, které zhoršují klima škol začlenění handicapovaných dětí začlenění dětí ze sociálně slabých rodin začlenění dětí ze sociokulturně odlišných rodin

3 Charakteristika projektu  Kurz bude realizován kombinací e-learningu v LMS Moodle, prezenční výuky a výcviku a zahrnuje: 5 aplikovaných teoretických předmětů 4 výcvikové předměty  Během pilotního kurzu bude připraven sborník kazuistik s komentářem  Kurz a studijní materiály budou zajištěny předními odborníky z českých univerzit i praxe

4 Charakteristika projektu  Projekt bude realizovat Centrum dalšího vzdělávání TU v Liberci  Partner projektu: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace

5 Cíle projektu  Zlepšit připravenost učitelů ZŠ na řešení současných výchovných problémů  Posílit poradenskou činnost školy vybavením učitelů teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní spolupráci s psychology speciálními pedagogy výchovnými poradci  Přípravit sborník kazuistik připravených formou semestrálních prací doplněných odborným komentářem psychologa s dlouholetou praxí v oboru

6 Třísemestrový kurz Výchovné problémy ZŠ Odborný garant: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. název modulu1. S.2. S.3. S.lektoři Teoretické moduly Poradenská psychologie se zaměřením na problémy chování 16 zkDr. HadjMoussová (Dr. Michalová) Možnosti diagnostiky různých problémů v chování pro učitele 16 zkDr. HadjMoussová (Dr. Michalová) Výchovné problémy adolescentního věku16 zkDr. Čedík Genderová role jako významný faktor ve školní práci i adaptaci na školu 8 zkDr. Janošová Sociokulturní problémy a odchylky v chování 16 zkDr. HadjMoussová Praktické moduly - výcvik Práce se skupinou24zDr. Procházková Řešení problémových a krizových situací20kzDr. Procházková Komunikace s rodiči problémových žáků20zDr. Procházková Řešení šikany20 zkDr. Procházková Celkem hodin výuky485652156

7 Postup při realizaci cílů  Dokončení projektu kurzu  Příprava studijních materiálů včetně zpětnovazebných aktivit  Příprava a realizace pilotního kurzu  Během pilotního kurzu příprava sborníku kazuistik  Průběžné a závěrečné hodnocení kurzu a studijních materiálů  Úprava projektu kurzu v souladu s hodnocením a jeho předložení k akreditaci

8 Výstupy projektu  24 vyškolených pedagogů  Studijní materiály  Projekt kurzu Výchovné problémy ZŠ připravený k akreditaci  Sborník kazuistik s odborným komentářem

9 Aktivity projektu  Řízení a koordinace projektu  Napsání studijních materiálů  Zpracování studijních materiálů  Zápis frekventantů pilotního kurzu  Realizace pilotního kurzu  Hodnocení výsledných produktů

10 Současný stav v řešení projektu  Dokončen a inovován projekt kurzu  Odborným garantem schváleno: Autoři studijních materiálů Obsah, datum a forma odevzdaných materiálů Charakter studijních materiálů: studijní texty x video  Dokončen výběr dodavatele na nákup výpočetní techniky

11 Struktura modulu  Studijní cíle  Studijní text, příp. video  Zpětnovazebné aktivity Testy s výběrem správných odpovědí a následným vyhodnocením Případové studie (kazuistiky) Otevřené otázky s klíčem  Shrnutí učiva

12 Autoři studijních materiálů: teorie Název moduluZpracujeAutorOdevzdat Poradenská psychologie se zaměřením na problémy chování celý modul, studijní text prof. Vágnerová30. 9. 09 Možnosti diagnostiky různých problémů v chování pro učitele celý modul, studijní text Dr. HadjMoussová (prof. Vágnerová) 15. 9. 09 (31. 1. 10) Výchovné problémy adolescentního věku celý modul, studijní text Dr. Michalová31. 1. 10 Genderová role jako významný faktor ve škol. práci i adaptaci na školu celý modul, studijní text Dr. Janošová30. 9. 09 Sociokulturní problémy a odchylky v chování celý modul, studijní text Dr. HadjMoussová31. 8. 10

13 Autoři studijních materiálů: výcvik Název moduluZpracujeAutorOdevzdat Práce se skupinou celý modul, studijní text Dr. HadjMoussová (Dr. Krej č ová) 31. 8. 09 (31. 1. 10) Řešení problémových a krizových situací celý modul video Dr. Procházková + Ing. Volf 31. 7. 10 Komunikace s rodiči problémových žáků celý modul, studijní text Dr. HadjMoussová31. 1. 10 Řešení šikany celý modul video Dr. Procházková + Ing. Volf 31. 1. 11 Případové studie20 kazuistik do všech předmětů Dr. Procházkovápr ů b ěž n ě Sborník kazuistikzpracuje a doplní vlastními Dr. Procházková30. 5. 11

14 Děkuji Vám za pozornost Použité zdroje: Projekt kurzu Výchovné problémy ZŠ


Stáhnout ppt "Výchovné problémy ZŠ Prezentace projektu č. CZ.1.07/1.3.03/01.0008."

Podobné prezentace


Reklamy Google