Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchovné problémy ZŠ Prezentace projektu č. CZ.1.07/1.3.03/01.0008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchovné problémy ZŠ Prezentace projektu č. CZ.1.07/1.3.03/01.0008."— Transkript prezentace:

1 Výchovné problémy ZŠ Prezentace projektu č. CZ.1.07/1.3.03/

2 Charakteristika projektu  Projekt spočívá v přípravě a pilotní realizaci kurzu dalšího vzdělávání učitelů, zaměřeného na řešení výchovných problémů a integraci znevýhodněných dětí do škol.  Projekt je zaměřen na zlepšení přípravy učitelů na řešení následujících problémů: stále častěji se objevující sociálně patologické jevy, které zhoršují klima škol začlenění handicapovaných dětí začlenění dětí ze sociálně slabých rodin začlenění dětí ze sociokulturně odlišných rodin

3 Charakteristika projektu  Kurz bude realizován kombinací e-learningu v LMS Moodle, prezenční výuky a výcviku a zahrnuje: 5 aplikovaných teoretických předmětů 4 výcvikové předměty  Během pilotního kurzu bude připraven sborník kazuistik s komentářem  Kurz a studijní materiály budou zajištěny předními odborníky z českých univerzit i praxe

4 Charakteristika projektu  Projekt bude realizovat Centrum dalšího vzdělávání TU v Liberci  Partner projektu: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace

5 Cíle projektu  Zlepšit připravenost učitelů ZŠ na řešení současných výchovných problémů  Posílit poradenskou činnost školy vybavením učitelů teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní spolupráci s psychology speciálními pedagogy výchovnými poradci  Přípravit sborník kazuistik připravených formou semestrálních prací doplněných odborným komentářem psychologa s dlouholetou praxí v oboru

6 Třísemestrový kurz Výchovné problémy ZŠ Odborný garant: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. název modulu1. S.2. S.3. S.lektoři Teoretické moduly Poradenská psychologie se zaměřením na problémy chování 16 zkDr. HadjMoussová (Dr. Michalová) Možnosti diagnostiky různých problémů v chování pro učitele 16 zkDr. HadjMoussová (Dr. Michalová) Výchovné problémy adolescentního věku16 zkDr. Čedík Genderová role jako významný faktor ve školní práci i adaptaci na školu 8 zkDr. Janošová Sociokulturní problémy a odchylky v chování 16 zkDr. HadjMoussová Praktické moduly - výcvik Práce se skupinou24zDr. Procházková Řešení problémových a krizových situací20kzDr. Procházková Komunikace s rodiči problémových žáků20zDr. Procházková Řešení šikany20 zkDr. Procházková Celkem hodin výuky

7 Postup při realizaci cílů  Dokončení projektu kurzu  Příprava studijních materiálů včetně zpětnovazebných aktivit  Příprava a realizace pilotního kurzu  Během pilotního kurzu příprava sborníku kazuistik  Průběžné a závěrečné hodnocení kurzu a studijních materiálů  Úprava projektu kurzu v souladu s hodnocením a jeho předložení k akreditaci

8 Výstupy projektu  24 vyškolených pedagogů  Studijní materiály  Projekt kurzu Výchovné problémy ZŠ připravený k akreditaci  Sborník kazuistik s odborným komentářem

9 Aktivity projektu  Řízení a koordinace projektu  Napsání studijních materiálů  Zpracování studijních materiálů  Zápis frekventantů pilotního kurzu  Realizace pilotního kurzu  Hodnocení výsledných produktů

10 Současný stav v řešení projektu  Dokončen a inovován projekt kurzu  Odborným garantem schváleno: Autoři studijních materiálů Obsah, datum a forma odevzdaných materiálů Charakter studijních materiálů: studijní texty x video  Dokončen výběr dodavatele na nákup výpočetní techniky

11 Struktura modulu  Studijní cíle  Studijní text, příp. video  Zpětnovazebné aktivity Testy s výběrem správných odpovědí a následným vyhodnocením Případové studie (kazuistiky) Otevřené otázky s klíčem  Shrnutí učiva

12 Autoři studijních materiálů: teorie Název moduluZpracujeAutorOdevzdat Poradenská psychologie se zaměřením na problémy chování celý modul, studijní text prof. Vágnerová Možnosti diagnostiky různých problémů v chování pro učitele celý modul, studijní text Dr. HadjMoussová (prof. Vágnerová) ( ) Výchovné problémy adolescentního věku celý modul, studijní text Dr. Michalová Genderová role jako významný faktor ve škol. práci i adaptaci na školu celý modul, studijní text Dr. Janošová Sociokulturní problémy a odchylky v chování celý modul, studijní text Dr. HadjMoussová

13 Autoři studijních materiálů: výcvik Název moduluZpracujeAutorOdevzdat Práce se skupinou celý modul, studijní text Dr. HadjMoussová (Dr. Krej č ová) ( ) Řešení problémových a krizových situací celý modul video Dr. Procházková + Ing. Volf Komunikace s rodiči problémových žáků celý modul, studijní text Dr. HadjMoussová Řešení šikany celý modul video Dr. Procházková + Ing. Volf Případové studie20 kazuistik do všech předmětů Dr. Procházkovápr ů b ěž n ě Sborník kazuistikzpracuje a doplní vlastními Dr. Procházková

14 Děkuji Vám za pozornost Použité zdroje: Projekt kurzu Výchovné problémy ZŠ


Stáhnout ppt "Výchovné problémy ZŠ Prezentace projektu č. CZ.1.07/1.3.03/01.0008."

Podobné prezentace


Reklamy Google