Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLÍČOVÁ AKTIVITA 02 Podpora profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLÍČOVÁ AKTIVITA 02 Podpora profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním."— Transkript prezentace:

1 KLÍČOVÁ AKTIVITA 02 Podpora profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

2 Východisko • absence hlubšího cíleného sekundárního a terciálního přípravného vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti technické výchovy. Hlavní cíle • podpora a rozšíření dalšího vzdělávání učitelů MŠ v dané oblasti; • posílení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ v oblasti technické výchovy; • přiblížení techniky, zpřístupnění obsahu i metod. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

3 Dílčí cíle a témata • podpora a zvyšování technické gramotnosti a rozvíjení technického myšlení dítěte; • role a význam psychomotorických aktivit pro rozvoj osobnosti dítěte; • environmentální aspekty polytechnického vzdělávání, vztah techniky a životního prostředí; • moderní metody a formy výuky podporující rozvoj tvořivého myšlení především v technické oblasti; • prezentace a přímá práce s moderními materiály použitelnými ve výuce v mateřských školách; • moderní nebo méně obvyklé techniky a technologie práce. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

4 Vzdělávací kurzy 1.Psychomotorické aktivity pro rozvoj osobnosti dítěte v MŠ 2.Metody a formy aktivizující tvořivou stránku osobnosti žáků MŠ 3.Environmentální rozměr polytechnicky orientovaného vzdělávání v MŠ 4.Moderní materiály a nové techniky v polytechnickém vzdělávání v MŠ Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

5 Psychomotorické aktivity pro rozvoj osobnosti dítěte v MŠ Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání Mgr. Tereza Louková, Ph.D. KPS PF UJEP

6 Anotace Cílem kurzu je seznámit účastníky s psychomotorikou coby pohybovou výchovou, jejímž cílem je prožitek z pohybu. Psychomotorika rozvíjí osobnost dítěte po stránce pohybové, psychické i sociální, podporuje rozvoj jemné i hrubé motoriky, čímž navazuje na polytechnickou výchovu, rozvíjí představivost, kreativitu a přirozený projev dítěte. Účastníci budou prakticky seznámeni s konkrétními psychomotorickými hrami a cvičeními, které využívají různé netradiční i běžně dostupné pomůcky (jogurtové kelímky, víčka od PET lahví, nafukovací balónky, noviny, apod.). Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

7 Obsah 1.Úvod – krátké seznámení s účastníky. 2.Stručné seznámení s teorií a historií, návaznost na polytechnickou výchovu. 3.Praktické ukázky psychomotorických her a cvičení s využitím jogurtových kelímků, víček od PET lahví, novin, padáku, nafukovacích balónků (účastníci budou aktivně zapojeni). 4.Závěrečné zhodnocení. Zakončení • prohloubení kompetencí vedení psychomotorických her a cvičení, • návrh nových psychomotorických her, využití netradičních běžně dostupných pomůcek (noviny, kelímky, PET lahve, apod.), • získání inspirace při vytváření nových pohybových aktivit v MŠ a modifikaci stávajících. • prohloubení kompetencí v rozvoji jemné motoriky dítěte, což zvyšuje jeho schopnost a motivaci využívat stavebnice, stříhat papír, kreativně se rozvíjet. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

8 Metody a formy aktivizující tvořivou stránku osobnosti žáků MŠ Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání Mgr. Jan Janovec, Ph.D. Mgr. Roman Kroufek

9 • Anotace – Vzdělávací kurz je zaměřen především na projektové a BOV činnosti v MŠ s ohledem na rozvíjení kompetencí žáků v oblasti polytechnické výchovy. • Cíle – Student bude schopen vysvětlit teoretická východiska projektového a BOV vyučování. – Student bude schopen vytvořit, vést a zhodnotit projektové a BOV činnosti v MŠ. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

10 • Obsah 1.Teoretická východiska – pragmatické a konstruktivistické pojetí vzdělávání. 2.Projektová metoda – „Udělám to sám“. 3.Badatelsky orientované činnosti – „Přijdu na to sám“. • Výstupy, požadavky – Účastník navrhne projekt a badatelsky orientovanou činnost pro žáky MŠ zaměřenou na činnosti polytechnické výchovy. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

11 Mgr. Roman Kroufek Environmentální rozměr polytechnicky orientovaného vzdělávání v MŠ

12 • Anotace Kurz seznamuje účastníky se současným pojetím environmentální výchovy v prostředí mateřské školy. Zaměřuje se na potřebnou symbiózu environmentálního a technického vzdělávání a na konkrétních příkladech dokládá výhodu směřování k tomuto zdánlivě nesourodému splynutí. • Cíle Cílem kurzu je zvýšit vědomosti a s nimi svázané kompetence účastníků v oblasti environmentální výchovy. A to včetně praktických postupů realizace environmentálně citlivé polytechnické výchovy. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

13 • Obsah 1.Úvodní seznámení s účastníky. 2.Moderní environmentální výchova v mateřské škole. 3.Environmentální aspekt polytechnického vzdělávání v MŠ. 4.Příklady dobré praxe, práce na konkrétních výstupech účastníků. 5.Evaluace účastnických prací. • Výstupy, požadavky Hmatatelným výstupem kurzu bude pro účastníky konkrétní návrh realizace environmentálně odpovědného polytechnického vzdělávání. A to ve formě návrhu projektu / integrovaného celku. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

14 Moderní materiály a nové techniky v polytechnickém vzdělávání v MŠ Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

15 • Anotace – Vzdělávací kurz je zaměřen na méně obvyklé a nové technické činnosti v MŠ, jak z hlediska užitých materiálů, tak z hlediska technik a technologií. • Cíle – Student bude znát základní technologické postupy vyučovaných moderních technik a technologií. – Student bude schopen navrhnout technické činnosti dětí v MŠ s využitím moderních postupů. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

16 • Obsah 1.Základní druhy materiálů a technologií – „Co je a co není nové?“ 2.Vytlačovací kovová fólie. 3.Dřevěné dýhy. 4.Hladké (odporové) řezání polystyrenu. 5.Moosgummi. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání

17 6.Modelovací hmota Fimo. 7.Technologie lisování. 8.Technologie formování. 9.Technologie lití. • Výstupy, požadavky – Účastník bude schopen zhotovit výrobky dle předepsaných i vlastních postupů. Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání


Stáhnout ppt "KLÍČOVÁ AKTIVITA 02 Podpora profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním."

Podobné prezentace


Reklamy Google