Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je kvalitativní výzkum? Klára Šeďová: ICT a moc před tabulí Roman Švaříček: Životní příběh učitele experta Ústav pedagogických věd FF MU Objevit neobjevené:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je kvalitativní výzkum? Klára Šeďová: ICT a moc před tabulí Roman Švaříček: Životní příběh učitele experta Ústav pedagogických věd FF MU Objevit neobjevené:"— Transkript prezentace:

1 Co je kvalitativní výzkum? Klára Šeďová: ICT a moc před tabulí Roman Švaříček: Životní příběh učitele experta Ústav pedagogických věd FF MU Objevit neobjevené: co dokáže kvalitativní výzkum

2

3 1. Kvalitativní přístup a jeho teoretická a metodologická východiska 2. Kritéria kvality kvalitativního výzkumu 3. Proces kvalitativního výzkumu a jeho plánování 4. Designy kvalitativního výzkumu 5. Metody sběru dat Zúčastněné pozorování Hloubkový rozhovor Ohniskové skupiny a skupinový rozhovor Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat Triangulace 6. Analýza kvalitativních dat 7. Psaní napříč kvalitativním výzkumem I. část: Jak provádět kvalitativní výzkum

4 1.Klára Šeďová, Jiří Zounek: ICT a moc před tabulí 2.Martin Sedláček: Škola a její ředitel 3.Ondrej Kaščák: Přechodové rituály v mateřské škole 4.Roman Švaříček: Zkoumání konstrukce identity učitele II. Část: Příklady provedených kvalitativních výzkumů

5 Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu. Definice kvalitativního přístupu

6 Životní příběh učitele experta Roman Švaříček Ústav pedagogických věd FF MU

7 Zkoumání učitele experta Podmínky výběru: 10 let praxe, kvalifikace, označen ředitelem a vedením, kolegy, velké znalosti předmětu kvalitativní výzkum biografický design životní historie, životní příběh

8 Sběr dat Hloubkové rozhovory s učitelem (8x1,5hodiny) Pozorování výuky učitele (2-3 dny) Rozhovor s vedením Rozhovor s kolegou (pouze v některých případech) Dokumenty školy,…

9 Zkoumaní učitelé učitelpočet let praxestupeň ZŠ Petr 20 + II. František 10II. Kateřina 10II. Zdena 1010I. Vendula 2020I. Marta 20I.

10

11 Výzkumné otázky Hlavní výzkumná otázka: Jak učitel dospěl do současné pozice učitele experta? Specifické výzkumné otázky: Jaká je identita učitele a jak ji učitelé vytvářejí? Proč učitelé pracují na své identitě? Jak se vyvíjejí názory, metody a poznatky učitele experta?

12 Identita učitele 1) neexistuje pouze jedna identita 2) existují dvě dimenze při popisu identit jedince: ■sociální, odvozená od jeho členství v různých sociálních skupinách (učitelů) ■osobní, založená na specifických psychologických charakteristikách, které jedince prostřednictvím jeho vlastního osobitého vnímání odlišují od ostatních lidí

13 Identita učitele Nejpodstatnějším motorem změny a především dalšího rozvoje pro učitele bylo rozhodnutí k tvorbě vlastní identity. Snow a Anderson (1987) to nazývají jako práce na identitě, což zahrnuje aktivity k vytvoření, prezentování a zachování identit.

14 Začínající učitel Šok z reality (očekávání se nevyplnila) Zvládání disciplíny a kázně (moc) Nedostatečná pregraduální příprava? Podpora k hledání vlastní cesty Hledání vlastní identity učitele: verbální distancování

15 Čas se rozhodnout Připsána profesní identita začínajícího učitele – je dočasná Tlak od okolí Rozhodnutí: přijetí identity učitele?

16 Progresivní učitel Zvolena identita progresivního učitele Hodnoty učitele Identita ideálního učitele Vycházení za hranice třídy

17 Učitel expert Připsána identita experta Publikum Nové role jako odměna Aktivní nespokojenost

18 začínající učitelučitel expert

19 začínající učitelprogresivní učitelučitel expert 0-23-78- šok z reality rozhodnutí práce na identitě ideální učitel

20 začínající učitelprogresivní učitelučitel expert 0-23-78- vztah žák-učitel širší rovina třídy rovina školy sledování vlastního jednání vykročení ze školy

21 ROLE -profese -učitel -třídní učitel -zástupce SOCIÁLNÍ SITUACE -interakce -emoce -vycházení ven IDEÁLNÍ UČITEL HODNOTY -humanismus -spravedlnost -morální a etická stanoviska OSOBNÍ PŘESVĚDČENÍ -didaktické teorie -pg teorie KONTEXT ŠKOLY KRITICKÉ OKAMŽIKY OSOBNÍ Složky ovlivňující identitu učitele


Stáhnout ppt "Co je kvalitativní výzkum? Klára Šeďová: ICT a moc před tabulí Roman Švaříček: Životní příběh učitele experta Ústav pedagogických věd FF MU Objevit neobjevené:"

Podobné prezentace


Reklamy Google